เล่าเรื่องเสียว คุยเรื่องเช็กซ์ การ์ตูนโดจิน อ่านการ์ตูน ดูหนังโป๊ คลิปหลุด วีดีโอโป๊ หนังเอ็กซ์   
คุยเรื่องเช็กซ์ Last update : เล่าเรื่องเสียว | คุยเรื่องเช็กซ์ | การ์ตูนโดจิน | อ่านการ์ตูน | ดูหนังโป๊ | คลิปหลุด | วีดีโอโป๊ | หนังเอ็กซ์
Home
หัวข้อเรื่อง
อัพเดท


Robopocalypse เล่าเรื่องเสียว

Home >> Erotic horror sex stories >>  Robopocalypse

เรื่องเสียว Robopocalypse

6460Story Theme: SF & Fantasy Story Title: Robopocalypse Characters: Troye Robo t Rambo Story Codes: m/m cons anal oral mod Disclaimer: If you are under the leg al age of majority in your area or have objections to this type of expression pl ease stop reading now. This story is the complete and total product of the autho r s imagination and a work of fantasy thus it is completely fictitious i.e. it n ever happened and it doesn t mean to condone or endorse any of the acts that tak e place in it. The author certainly wouldn t want the things in this story happe ning to his character(s) to happen to anyone in real life. This story is fiction . Synopsis: Set in a future where people can purchase a wide range of useful rob ots commercially this story is an account of a young boy’s first sexual encounte r with his and as an escape into the wild possibilities our future may bring. Au thor’s Note: Hey Guys! I hope you like the story and please email any comments a nd requests to me at chocol8moonlight(at)yahoo(dot)com. Thanks! Story: That eve ning 18-year-old Troye managed to sneak out to take his new humanoid robot Rambo for a test. He ran down the block with Rambo following. Troye then hid around t he corner of one of the buildings which stretched up majestically lost in the mi sty city night-sky. Rambo stopped at the corner and looked around for Troye. Aft er a few seconds he discovered where Troye was hiding and walked up to Troye. Tr oye smiled. Slowly and gently Rambo grabbed Troye and pulled him close protectiv ely so that they both were face to face. Troye looked into his robot s eyes whic h were glowing bright metallic blue. For a few seconds they just stared at each other. Troye looked down and caught a glimpse of something between the robot s l egs. He couldn t believe it. Rambo had got a robot hard-on from holding Troye so close! Or so Troye assumed. Don t worry I won t tell anyone your secret Troye whispered to Rambo. The words came out automatically... The two then wandered i n the night until Troye found an old abandoned warehouse. It was for a fabric fa ctory and inside was still plastered with drapes of soft cotton sheets thrown ab out in the dark semi-moonlight. They both laid down on their backs and glared up at the almost sky high factory ceiling. The soothing hum of a few bats echoed t he air. Troye was wearing a white vest and blue shorts. He reached down hesitant ly and put his hand in-between the robot s legs. Immediately a penis pushed its way out of a hole growing rapidly in Troye s hands. He got up and examined it cl oser. It seemed to be made out of rubber but was throbbing like it was alive and full of energy. It grew to a massive 10inches stood up straight in the air betw een them. Troye felt it all over with both his hands. He was so hard himself and he could feel his breathing getting heavier. A sudden experimental urge took ov er him as he felt the robot s cock head and shaft. The dark blue mushroom head h ad no foreskin but he could feel a small slit at the tip. It was so slippery and wet. Oil? Grease? It smelled different. New. Unlike anything Troye smelled befo re. The robot then got up and took hold of Troye. It gently ripped off Troye s v est shorts and underwear exposing his cute boy-body. Rambo then wrapped his meta l fingers over Troye s slick penis and wanked it slowly. The cool metal made Tro ye moan with pleasure. He then put Troye down on his back on the fabric. Rambo l ifted Troye s soft defined feet into the air and exposed Troye s virgin anus. Ra mbo then aimed his thick rubber cock at the entrance of Troye rested it on the p illow-like pucker for a moment and then pressed forward sharply. Because the coc k oozed lube it slid in like a hot knife thru butter. Troye screamed as his insi des parted AWWW! Fuck... . At first the pain felt like a sword had been driven up his tight love-canal and then it was gone there was no pain but intense pleas ure extraordinary pleasure for Troye. Troye then wondered whether the lube subst ance numbed his pain while enhancing the sexual pleasure inside him. Troye s pro state itched and the robots cock satisfied it rubbed it massaged it. The robot f ucked Troye in and out all 10inches in and out. It was amazing that it got all t he way in with no pain. Troye felt as if a huge tree was growing up inside him. He could feel the robot s cock wriggling and moving up inside him like a muscula r snake it didnt go straight it explored its way up Troye s ass. The robot kept thrusting faster and harder. Troye screaming Fuck yeah fuck my ass yeah. Faster Rambo FASTER! FUCK MY HOLE STRETCH IT! CUM INSIDE IT!! Aw aww AW AWWW!!!!!!!!!! ! Troye then felt the robot s cock growing thicker. Troye looked down between t hem at his hole. The robot s cock had grown to twice its thickness thicker than Troye s arms. Troye s hole looked so hot being stretched so much the outter skin of his anus held the cock like a glove. It looked impossible. The hair that fel l over Troye s face was wet with sweat. Rambo held on to sum pipes on the wall t o balance but the extreme sexual force mistakenly broke the pipes and the expose d wires sent an electric shock surging thru Rambo thru his cock and into Troye. Troye felt the electric charge pushing up his asshole and it felt awesome! He je rked with pleasure while being electrocuted thru his butt screaming moaning and whining AAAHHHHHHHH!!!!!!!!! while the robot kept pounding. Troye looked so go rgeous in that position his young toned body all tense and firm. Rambo started f ucking faster the clapping of his cold metal slamming against Troye s butt cheek s loudened as Troye s cock flew back and forth bouncing rhythmically between Tro ye s taught tummy and the robot s with each thrust. And then Troye felt the robo t s fuck-stick grow longer inside him. Troye arched his back and squirmed as he felt the robot s cock travel up him into his tummy and up his throat. He stretch ed his neck up his neckline changed and visibly Troye s neck widened as the cock moved up it and finally a little out of his mouth. Troye didn t feel any pain a nd didn’t even choke or gag. The mysterious lube substance solved all those prob lems. The robot s mouth then opened and a slimy rubbery tongue slid out licking Troye all over sucking his pink nipples wildly pushing into his hard bellybutton and tasting his hot feet wetting them thoroughly. Troye s cute blue ankle chain bounced with every movement. Then Rambo leaned down and kissed Troye the tongue slipped down Troye s throat also all the way down. The tongue then started fuck ing Troye s mouth. He felt the tongue travel down passed his stomach and pop out his anus. It was double penetration and Troye s anus stretched obscenely to acc ommodate the cock AND tongue. A second penis then slipped out from between the r obot s legs and worked its way into Troye s bum. The pressure was overwhelming - Troye felt like he d split in half and more like he and Rambo had merged as one . A third long thin wet penis as thin as a pencil slid out from the robot toward Troye s cock. It then slipped into the tip of Troye s piss-slit all the way dow n inside Troye s cock and started fucking Troye s cock. Again no pain. Troye the n felt tiny wires sliding futher down inside his cock into his ball sack. As the y latched onto his balls Troye orgasmed. His body shook rapidly as he came. His beautiful face twisted his coltish legs gripped tighter his cute fingers dug int o the fabric his fresh toes parted and his pretty feet arched backwards perfectl y looking slick and awesome with sweat. His orgasm went on and on it lasted for about half an hour and it felt fantastic. The robot was sucking the sperm straig ht out of Troye s balls. Rambo then pulled everything out of Troye. Troye was pa nting like a wild animal on the verge of death. Rambo then slammed Troye again w ith his main thick cock. The cock got so thick that Troye s hole almost tore. Tr oye screamed FUUCKKK! FAAAA-AAHHHH-AAACCCKK!!! FUUURRHHHHCKK... Do me yeah fuck it ITS YOURS! Uh uhh UHHHHHH!!!! . Troye s small feet were up in the air perfec t and high-arched smooth and sleek. His milky slender legs were strongly gripped on Rambo s torso. His natural abs were tense and shadowed in the half-light. Hi s hot neckline was dripping with sweat and his pretty icy blue eyes were locked. Rambo s cock grew to its thickest ever and then Rambo came inside Troye. So muc h gushing robot cum that Troye almost threw it up through his mouth. Then Rambo pulled out of Troye s cute little bubble butt and cuddled beside him. Troye pass ed out from the greatest hardest and most penetrative sex of all time. Cool meta l on skin. Nightbreeze. Starshine. And a distant wild dog howling lonely in its homage to the moon. The End. Author’s End Note: I look forward to hearing what you have to say and I will be posting up a new story at most three days after e very 30 positive email response I get so email me at chocol8moonlight(at)yahoo(d ot)com. Thanks!Top Popular Hit ! : )

Home >> Erotic horror sex stories >>  Robopocalypse
tag : Robopocalypse,
เล่าเรื่องเสียว,คุยเรื่องเช็กซ์,การ์ตูนโดจิน,อ่านการ์ตูน,ดูหนังโป๊,คลิปหลุด,วีดีโอโป๊,หนังเอ็กซ์
This site is not suitable for children under 18. Opportunity for everyone to read posts for free. No charge. Please consider appropriate. All girls appearing on this website are 18 years or older. Click here for records required pursuant to 18 U.S.C. 2257 Record Keeping Requirements Compliance Statement. By entering this site, you swear that you are of legal age in your area to view adult material and that you wish to view such material. CopyRight seawjing.com 2013
..close..