เล่าเรื่องเสียว คุยเรื่องเช็กซ์ การ์ตูนโดจิน อ่านการ์ตูน ดูหนังโป๊ คลิปหลุด วีดีโอโป๊ หนังเอ็กซ์   
คุยเรื่องเช็กซ์ Last update : เล่าเรื่องเสียว | คุยเรื่องเช็กซ์ | การ์ตูนโดจิน | อ่านการ์ตูน | ดูหนังโป๊ | คลิปหลุด | วีดีโอโป๊ | หนังเอ็กซ์
Home
หัวข้อเรื่อง
อัพเดท


Haunted House เล่าเรื่องเสียว

Home >> Erotic horror sex stories >>  Haunted House

เรื่องเสียว Haunted House

11356Vanessa sighed picking up the last bit of her items inside the cardboard b ox that had assisted her move into her new gorgeous home. She placed the item an antique vase that her mother had given to her before she diseased on to the she lf that she had set up in her room. All finished She smiled glancing around her new room. It was so much bigger than her old room and so much nicer.Vanessa had been waiting years to move out of the cramped up home that she had shared with her mom since she was 7 years old. She would ve been gone the day she turned 18 but her mother was diagnosed with lung cancer. Vanessa had stayed to help her mo m while she was ill and saved up money to get her own place one day. Her mother passed away on her 22nd birthday leaving Vanessa hearbroken and alone.Nearly two months after her mom s passing Vanessa came across the Victorian home she had a lways dreamed of. It was perfect.Though she was still alone the house made her f eel complete. There was just something about it.Vanessa was alone but she was no t an ugly girl. Her body was toned and fit from all the daily work outs she did. Her hair was a chestnut brown which worked well with her light blue eyes and ta n skin. Her chest wasn t too big but not to small either. She was actually beaut iful. I m so tired Vanessa yawned. She changed into her pajamas and crawled int o bed excited about falling asleep in her new home for the first time. It didn t take her long to drift off into a dreamless slumber.**Vanessa s eyes fluttered open in the middle of the night. She looked at the clock on her shelf. It was on ly 1 in the morning. She closed her eyes hoping to fall back to sleep.Her eyes f lew open again when she felt a pair of hands grasp her thighs. What the hell? S he shouted trying to kick the person who had grabbed her. Vanessa pulled back th e covers but no one was there. She tried to sit up. Some kind of force was holdi ng her down though. She looked around for any kind of restraints or ropes but th ere was nothing. She just couldn t move. Stop! She screamed at the invisible pr esence that surrounded her.Vanessa s eyes widened as a pair of sissors floated t owards her cutting her tank top to shreds. It continued to her shorts. She was l eft in just her thong. The invisible hands that grabbed her legs were now gently rubbing the clothed material between her legs. She felt a pair of lips on hers and a tongue being pushed into her mouth. Vanessa Someone whispered. It was a m an s voice. Soothing but rough at the same time. Who are you? Vanessa asked onc e the lips moved away from her s.A womanly voice sighed. We won t hurt you it whispered.Vanessa gasped as she felt her thong being pulled down and something w arm and wet sliding over her nipple.Two fingers slid inside Vanessa s wet pussy thrusting in and out slowly. She gasped. She s so tight The womanly voice sighe d again. Are you a virgin? Vanessa nodded her head. She had never been sexually involved with anyone.Two more fingers joined the others in Vanessa s hot cunt c ausing her to gasp in pain. The thrusts sped up a little. We need to widen her b ut she s already in pain the woman said. She is very tight The man moaned. Li ck her Natalie. Vanessa nearly cried out in shock when she felt a tongue start l icking and sucking on her clit. Are they both fingering my pussy? Vanessa thoug ht shivering from the intensity. Her eyes rolled back into her head as the pain subsided and pleasure took over. Oh God! Vanessa moaned loudly. The fingers pul led out leaving her begging for more. The brush Natalie whispered. Hard and fa st John. Vanessa felt weight being lifted off the bed as she guessed John had go tten up. Her brush that was laying on her vanity table began floating in the air . Very hard and fast Natalie whispered again. She can handle it. Vanessa eyes nearly bulged out of her head when she saw the brush coming towards her wet core at a fast pace. Her brush never looked big until now. The handle was at least 7 inches long.She watched the handle push its way into her throbbing pussy. She s creamed in pain. It pulled out and stabbed back in over and over. Vanessa grippe d the sheets tightly. She was in so much pain but she was enjoying it. It turned her on. Her pain was also her pleasure. Harder She screamed. She could feel he r hymen being ripped completely. The thrusting sped up until it was pounding her pussy at an abnormal rate. She seems to like the pain John noticed pulling the brush out of her cunt. The brush floated up to Vanessa s mouth pushing between her lips. Lick it. Vanessa did as she was told swirling her tongue around the h andle. She loved the way her juices tasted. She could even taste the blood from her shredded hymen. That s enough for tonight John. She s exhausted Natalie sai d.Natalie s first night in the house was definitely not what she expected at all . Most people would have left the house after that night. Not Vanessa. She didn t want to leave. She loved the house and it s ghostly residents. She knew that t hese little late night visits were far from over.Top Popular Hit ! : )

Home >> Erotic horror sex stories >>  Haunted House
tag : Haunted House,
เล่าเรื่องเสียว,คุยเรื่องเช็กซ์,การ์ตูนโดจิน,อ่านการ์ตูน,ดูหนังโป๊,คลิปหลุด,วีดีโอโป๊,หนังเอ็กซ์
This site is not suitable for children under 18. Opportunity for everyone to read posts for free. No charge. Please consider appropriate. All girls appearing on this website are 18 years or older. Click here for records required pursuant to 18 U.S.C. 2257 Record Keeping Requirements Compliance Statement. By entering this site, you swear that you are of legal age in your area to view adult material and that you wish to view such material. CopyRight seawjing.com 2013
..close..