เล่าเรื่องเสียว คุยเรื่องเช็กซ์ การ์ตูนโดจิน อ่านการ์ตูน ดูหนังโป๊ คลิปหลุด วีดีโอโป๊ หนังเอ็กซ์   
คุยเรื่องเช็กซ์ Last update : เล่าเรื่องเสียว | คุยเรื่องเช็กซ์ | การ์ตูนโดจิน | อ่านการ์ตูน | ดูหนังโป๊ | คลิปหลุด | วีดีโอโป๊ | หนังเอ็กซ์
Home
หัวข้อเรื่อง
อัพเดท


Half Brother gets fed up เล่าเรื่องเสียว

Home >> Erotic horror sex stories >>  Half Brother gets fed up

เรื่องเสียว Half Brother gets fed up

12643Jon was about 21 when he came back home after college. He was stressed out from the work and his little step sister Cassie who was only 18 didn t help. Sh e was pretty sexy having 32D s and sexy curves with a plump butt herself. She ha d brown hair like Jon and same with the brown eyes. She and her friends always c ame over at night and used to make Jon angry by doing simple pranks. They would steal all the food and drinks he got for himself on the weekends and then upload massive amounts of things onto his computer even destroying it once. She would also go out at night and come back later and said that if he told on her that sh e would tell mom and dad that he has been giving alcohol to her friends. Their m other was the same but Jon s father ran away and Cassie s got married to his mot her soon after and had her. It was a Sunday night there was no school the next d ay because of a district meeting. Their parents had left to go stay at a casino a couple hours away for 2 nights. This time Cassie stayed home because most of h er friends were grounded or couldn t leave that night due to family stuff.Jon wa s sitting on the couch watching TV he left the remote on the coffee table and Ca ssie in her night gown with nothing but her black panties under it grabbed the T V and changed the channel. Give me the remote Cassie. Seriously. Come and get it. She teased him. It taunted him alright he got up and grabbed her hand makin g it painful for her as she dropped it and he stepped on it turning off the TV. Hey! I ll tell mom that you were bullying me. You won t tell mom anything and you ll not bother me anymore unless you want to really be punished. Give me 20 bucks and this didn t happen. She grinned but that was wiped off of her face qu ickly as Jon grabbed her by the hair and threw her off of the couch. She started to get up one of the shoulder straps on her gown falling to her side nearly rev ealing her perfect breasts. What are you doing?! He started to unzip his pants as she crawled backwards and he grabbed her by the hair again and forced her on to her knees. I told you you ve been really pissing me off and now it s time for your punishment. He pulled down his boxers leaving his shirt on and it literal ly fell on her face hitting her. Stop! What are you doing? SHUT UP AND PUT IT I N YOUR MOUTH. He tugged on her hair as she whimpered and attempted to stay away from it. Jon! Stop! Mom and Dad will get angry. They aren t here right now are they? He grabbed her hand that attempted to push him away and pulled her face up to his now started to erect 7 inch cock. She was still a virgin despite her w ild-side and had never touched or seen a cock up close. He shoved it at her lips as she wouldn t budge. If you think your hair hurts wait till you keep shuttin g me out. He forced her forward as she opened her lips. Now SUCK! He yelled at her as she slowly moved her head forward. He forced her head back on and off as she gagged occasionally tears down her cheeks as he made her continue. Ah fina lly some peace at last. He chuckled as he let go of her hair. Don t make me ha ve to force you or it ll hurt more. Now shove it down farther. She tried to and it reached her throat but she kept gagging and making muffled sounds. His cock was throbbing and thick completely erect now. Ah I think you might make me cum. She shook her head no as she took her head off and he got angry. No! Stop it! I get it now! He grabbed her by the hair as he forced it in her mouth and got o n his knees making her sit back on her ass. She was leaning back to keep herself away from it almost her head to the ground her hands keeping herself up. No we re not done yet. And you re going to swallow. He forced it in her mouth but use d it like a pussy and started to move his hips back and forth. He grabbed her ha ir so she couldn t do anything with her hands but keep herself up. He continued until she was crying again and he was fucking her throat harder until he finally stopped and she could feel his dick contract. It shot load after load in her mo uth and down her throat. She was nearly choking from the amount. Swallow it bit ch. He left his cock in her mouth until he finished and her lips were dribbling with his sperm. She fell back against the ground out of surprise and shock. Then she got back up on her elbows seeing he was ripping off her panties. He didn t even touch her night gown before he started to grope her breasts. Stop please j on! I get it! I stop! I promise please! He started to laugh cruelly he knew how far he d gone and he wasn t going to back down now. His cock had already become erect again. You make me proud sister. My big dick is already hard as a rock af ter you sucked me off. He smiled as he raised her gown a bit to reveal her shav ed pussy. Mm virgin shaved cunt. Not had this in a long time. She started to n early scream to have him stop. STOP IT! NO! IM A VIRGIN DONT! It was useless as he had lifted her legs so her feet were on his shoulder straining her hamstring s. He had thrust in quickly making it painful for her. She gasped and nearly scr eamed again No! He smiled as he grunted and started to move in and out slowly. She continued to moan as he used her breasts like handles and the back of her t highs slapped against his stomach as he continued to fuck her face to face. He k ept on moving his dick in and out for quite a while until he could feel it throb bing and ready to cum. Ah you re already going to make me cum again. No please! Not there! She was panting from the fuck. Don t worry cunt I m not going to im pregnate a stupid bitch like you. She had tears down her cheeks still as he thr ew off her gown and she was still on the ground her face up and back laying down . He sat on her abdomen as he slid his dick between her breasts. Now push them together! Or I ll make it hurt. She nodded as she knew now what he was capable of. Her 32D tits squeezed around his cock as he started to move back and forth t it-fucking her for a minute.Then his cock swelled again as it exploded all over her face and chin and chest. He continued to slow tit fuck her letting all his c um get on her she screamed at the first load and after that she just panted. She didn t dare open her mouth for another load to crawl in. Mm you re quite a mes s bitch. He got up and knelt next to her wiping his cum all over her face as sh e attempted to look away. I ve got one more load left. Open your mouth. He sta rted to wank off the last of the sperm from his second round. I said OPEN YOUR MOUTH He was wanking off harder his fist enveloping his dick. He grabbed her by the hair as he forced her face to look at his dick as it sprayed her face once more her mouth closed. Oh I thought I told you I would make it worse if you did n t listen. She shook her head no she didn t know what he had planned next.He g rabbed her by the hair and forced her up and brought her to the kitchen. He bent her over the kitchen counter her tits squished against the cold top as she scre amed again STOP IT! STOP IT! He started to laugh as he started to wank his dic k again to get it more erect as he started poke her asshole with it. No! Please ! Not there! AH! She screamed as he forced it in her asshole gaping open with t he strength. IT HURTS! STOP! He started to pound her ass his hips slapping aga inst her butt cheeks as he tits bounced around on the counter top and her head b obbed around too. With every slam and thrust her asshole opened up to accept him more. He continued to go their bodies moving in a flow now as he started to rus h up grunting as she was moaning quite loudly. He started to slow down as she pa nted for a breath in that quick moment of rest. Then he grabbed her off of the c ountertop she was surprised and weak and couldn t do anything. Now I ll make you watch it. He dragged her back to the carpeted ground of the living room where he laid her on her back. He then grabbed her legs and put her feet near his shou lders so her neck was bent and head was forced to look straight up with her body slanted towards his. He slammed his way back into her asshole as she bounced ar ound her tits wild and her hair flying everywhere as she watched her own brother s cock anal fuck her. He continued for a moment before stopping. She could feel it throbbing inside her as it blew out another load. This one was huge a bucket full. He continued to pump his white cream in her until it overflowed out of he r anus and all over her ass and pussy and stomach. It was dripping to her breast s as he pulled it out and got on his knees over her breasts. He forced her mouth on it again as he mouth fucked her until the last of his hot sticky white cream crawled down her throat. I hope you learned you lesson bitch. She didn t respo nd she was almost dead after so much activity surprise pain and pleasure all at once. He got up and used her night gown to wipe his dick off as he got his cloth es and went upstairs.Top Popular Hit ! : )

Home >> Erotic horror sex stories >>  Half Brother gets fed up
tag : Half Brother gets fed up,
เล่าเรื่องเสียว,คุยเรื่องเช็กซ์,การ์ตูนโดจิน,อ่านการ์ตูน,ดูหนังโป๊,คลิปหลุด,วีดีโอโป๊,หนังเอ็กซ์
This site is not suitable for children under 18. Opportunity for everyone to read posts for free. No charge. Please consider appropriate. All girls appearing on this website are 18 years or older. Click here for records required pursuant to 18 U.S.C. 2257 Record Keeping Requirements Compliance Statement. By entering this site, you swear that you are of legal age in your area to view adult material and that you wish to view such material. CopyRight seawjing.com 2013
..close..