เล่าเรื่องเสียว คุยเรื่องเช็กซ์ การ์ตูนโดจิน อ่านการ์ตูน ดูหนังโป๊ คลิปหลุด วีดีโอโป๊ หนังเอ็กซ์   
คุยเรื่องเช็กซ์ Last update : เล่าเรื่องเสียว | คุยเรื่องเช็กซ์ | การ์ตูนโดจิน | อ่านการ์ตูน | ดูหนังโป๊ | คลิปหลุด | วีดีโอโป๊ | หนังเอ็กซ์
Home
หัวข้อเรื่อง
อัพเดท


Wolf Lover เล่าเรื่องเสียว

Home >> Erotic horror sex stories >>  Wolf Lover

เรื่องเสียว Wolf Lover

12424Twenty-three years-old Samantha Brook’s light green eyes shot open and she quickly sat up in her sleeping bag looking around her tent rapidly. After a mom ent she sighed deeply and shook her head running a hand through her long black h air. She had just had the most confusing nightmare of her life and it seemed ter rifyingly real.She glanced at her watch sleepily which lay beside her. It read 7 :36 AM. Yawning she stretched her arms above her head before slowly climbing out of her sleeping bag and slipping some jeans on. She had slept in black silk pan ties a baggy white t-shirt and socks. She removed her shirt and replaced it with a forest-green blouse slipping a brown hooded sweater over. She slipped on the pair of old shoes she had brought and stepped out of her tent.Samantha had alway s loved the mountains. Ever since she was a little girl she had camped up in the m several times each year at first with her family but as she got older she star ted to go by herself. She felt at home amongst the trees and the brisk air with none of the smog and crowds of the city.This camping trip was her last for the y ear and she planned to make the best of it. She was going to stay up in the moun tains for two whole weeks all by herself. It was heaven. No annoying co-workers no over-protective family just her and miles and miles of forest.She glanced aro und. It was incredibly foggy. She could barely see anything farther away than th irty feet. She shivered as she felt what she thought was a pair of imaginary eye s on her. Shaking it off she leaned back into her tent to dig through her bag fo r breakfast fishing out a loaf of bread and some peanut butter. She found a butt er knife as well and made herself the simple breakfast of a peanut butter sandwi ch.She sat down on a flat rock as she ate staring into the foggy nothingness tha t surrounded her campsite. The more she thought about it the more she realized t hat while it was nice having a bit of solitude she wished she wasn’t alone.As so on as she finished she stood lazily thinking a morning walk would be a nice star t to the day. She headed down a path she had taken many times over the years mos tly because it ended at a small lake.As the leaves and twigs crunched beneath he r feet she was reminded of how alone she was. The only sounds were her footsteps and the occasional chirps of birds. She jumped as she suddenly heard an entire tree branch snap and fall. She stopped looking around trying to see past the wal l of fog that blanketed everything. As far as she knew no large animals inhabite d this mountain range. So what could have made that sound?She shrugged it off an d kept walking. Soon she could just barely see the edge of the lake and she hurr ied to its edge sitting on a small boulder glad to be in a slightly more open ar ea. She turned to face the water the lake looking eerie in the fog. She froze as she heard a soft muffled footstep behind her.She quickly turned in the directio n of the sound but there was nothing there just the trees. But when she turned b ack to face the lake she instead found herself staring into a pair of bright gol d eyes.She gasped leaning back slightly. The creature in front of her was wolf-l ike in appearance with a long muzzle ending with a black wet nose and pointy fur ry ears. Its body was covered in black fur and it had a black wolfish tail that was slowly waving back and forth as if wagging in slow motion.The distinctive th ing was that this creature stood upright on its hind legs with its forearms endi ng in clawed hands. The creature’s bone structure was a mix of human and wolf so that if it wished it could drop to all fours and walk as a regular wolf did.The creature’s expression and posture suggested he was attempting to dominate Saman tha. He leaned forward his hands coming to rest on the rock she was sitting on. His movement caused her to fall onto her back on the flat rock which unfortunate ly for her was a sign of submission.Samantha’s breathing had very quickly become panicked and desperate. She had no idea what this creature was or what it wante d but she knew that she wanted to get out of there.The wolf suddenly leaned down its muzzle near her breast and he took the fabric of her sweater in his teeth t earing it with little effort doing the same to the blouse underneath it. He was clearly irritated to find her bra in his way and he practically yanked it off to ssing it with his muzzle to the ground.Samantha suddenly felt very vulnerable an d she crossed her arms over her breasts instinctively. His hands came up and too k her wrists dragging her arms over her head and pinning them to the rock.He lea ned down and touched the tip of his long tongue to one of her nipples starting s lowly licking the hard nub.Samantha couldn’t contain the soft moan that escaped her throat at the wolf’s actions. She weakly struggled against his hold on her w rists. The combination of his warm wet tongue and the chilly mountain air was dr iving her crazy.He soon switched to her other nipple giving the same attention a s the first. He let go of her wrists and she didn’t try to push him off her as h is hands snaked their way to her waist.She was lost in her pleasure and she paid no attention to his hands until she heard the sound of the button of her jeans popping and felt them being pulled down her hips. This brought her back to her s enses briefly and she attempted to remove his hands from her waist but his sharp growl made her return her hands to rest on the rock.He tugged her jeans down he r legs and off of her throwing them off into the trees. With a brief tug he snap ped her panties off and threw them to the ground.Samantha was now completely nud e and she felt her face heat up. She felt a bit absurd as she found herself hopi ng he liked what he saw.The wolf suddenly pressed the tip of his muzzle to her l ips and she parted them in a soft gasp. He took the opportunity to gently let hi s tongue explore her mouth in what could be described as a form of kissing.Saman tha didn’t try to stop him although her eyes widened as she felt something long hot and hard brush against her inner thigh. She had already assumed the wolf was male but now she knew for certain.She felt more than a little ashamed as she wa s more turned on than she ever been in her life. Her cunt was wet with anticipat ion and she let out a little moan as his cock brushed against it.The wolf grabbe d her waist and flipped her over onto her stomach and he was pleased as she hesi tantly spread her legs. Samantha felt a bizarre mix of pleasure and pain explode as he quickly thrust his cock into her glistening cunt. A loud cry escaped her lips and her eyes shut.The wolf wasted no time and began to pump his cock in and out of her wet pussy his clawed hands gripping firmly as he leaned over her his body covering hers. Samantha’s soft cries and moans were constantly filling the air.Samantha clenched her hands into tight fists bucking her hips in time with his thrusts already lost in the lustful rutting. She had never felt this way dur ing sex before. Without ever realizing it she had started murmuring Oh pleaseple ase don’t stopGod this feels so goodHer breasts were scraping against the rock b eneath her but that only aroused her more and her entire body felt like it was o n fire. Her moans became louder and louder to the point where she was practicall y screaming. The walls of her cunt clamped down tight on his cock trying to pull it deeper inside her.The wolf rapidly began to pound his cock into her the thru sts shaking her entire body. Low grunts escaped his throat with each thrust as h is lust drove him to shove his cock deeper and deeper into her hot eager pussy.S amantha writhed in ecstasy as her first orgasm hit her and wave after wave of pl easure ran through her body. She cried out pleading for more as his hips slammed against hers over and over. The wolf was close and after a few more minutes he howled as his seed spilled out of his cock into her cunt the pleasure accompanyi ng it driving him wild.His warm cum in her sent Samantha into her second orgasm and she clutched at the rock desperately as her pussy clenched tightly around hi s cock. He rested his body gently on top of hers partially supporting himself wi th his hands his cock swelling and preventing him from withdrawing it for at lea st ten minutes or so.After lying there for a good twenty minutes the wolf reluct antly withdrew his softening cock scooping Samantha into his arms and lying in t he grass resting her on top of him. Samantha stared into his bright gold eyes wh ich were filled with affection. She snuggled into his chest and soon his soft fu r warm body and steady breathing lulled her into a deep peaceful sleep.Top Popular Hit ! : )

tag : Wolf Lover,
เล่าเรื่องเสียว,คุยเรื่องเช็กซ์,การ์ตูนโดจิน,อ่านการ์ตูน,ดูหนังโป๊,คลิปหลุด,วีดีโอโป๊,หนังเอ็กซ์
This site is not suitable for children under 18. Opportunity for everyone to read posts for free. No charge. Please consider appropriate. All girls appearing on this website are 18 years or older. Click here for records required pursuant to 18 U.S.C. 2257 Record Keeping Requirements Compliance Statement. By entering this site, you swear that you are of legal age in your area to view adult material and that you wish to view such material. CopyRight seawjing.com 2013
..close..