เล่าเรื่องเสียว คุยเรื่องเช็กซ์ การ์ตูนโดจิน อ่านการ์ตูน ดูหนังโป๊ คลิปหลุด วีดีโอโป๊ หนังเอ็กซ์   
คุยเรื่องเช็กซ์ Last update : เล่าเรื่องเสียว | คุยเรื่องเช็กซ์ | การ์ตูนโดจิน | อ่านการ์ตูน | ดูหนังโป๊ | คลิปหลุด | วีดีโอโป๊ | หนังเอ็กซ์
Home
หัวข้อเรื่อง
อัพเดท


The Woods Fight Back เล่าเรื่องเสียว

Home >> Erotic horror sex stories >>  The Woods Fight Back

เรื่องเสียว The Woods Fight Back

2874The woods and forests of the worlds have shared a special bond with humans. For millions of years the people of earth have made their home in the woods and hunted her animals for food. And humans protected the forests from fire. This n eed for each other for the most part was harmonious. At first very few people ab used the relationship. However over time people started to take the woods and fo rests for granted.After years and years of torment the forests and woods started to get frustrated and upset. People were killing off forests for nothing; they were littering as well as starting fires instead of stopping them. Finally the w oods have had enough; they wanted to get revenge Tammy was camping at a p ark with a few of her and her boyfriend Paul s friends; Tom and Rachel. Tammy wa s not athletic however she was no couch potato either. At 5 6 and 135 pounds s he had a very attractive figure and her breasts were rather large (38D). She was dating Paul for a little over a year. They met while finishing up their senior year at college studying Communications. Tom and Rachel were their best friends and the two couples enjoyed each other s company.Tom Paul and Rachel were swimmi ng in a lake not far from a hiking trail they were walking on. The weather was a round 80 and lots of sun so the cool water was refreshing. Tammy wasn t ready fo r the water just yet; she wanted to go exploring more. She told the group she wa s going up the trial more and would be back within 20 to 30 minutes.About half a mile up the trail Tammy found a small clearing a great spot to sit and rest for a minute. While sitting against a tree Tammy was noticing her surroundings. The re were many older mature trees around; maples oaks pines as well as some wild g rape vines growing in the distance.Tammy was still hot even after sitting for a few moments so she reached around her back and unclasped her bra. Her breasts sw ung free from her body and she giggled for a few seconds. She then took her bra off without taking her tank top off. Tammy looked down at herself for a moment a nd though to herself how erotic she looks with her tank top on and no bra. Her t its were hanging out of each side of the tank top about half way. With these tho ughts running through her mind Tammy starting to get that warm wet feeling in he r pussy. Now would be a good time to turn around and join him in the lake for a fuck in the water.Tammy stood up and started to walk back to where the rest of t he group was. She reached into her jean cut-off shorts and pulled out a piece of gum. Without thinking after she put the piece in her mouth she threw the wrappe r on the ground and continued walking. This was the final straw for the Woods. S eeing a young girl like that just throw a piece of paper on the ground was horri ble and showed that there was a lack of respect.The woods thought for a moment a nd decided to get even with Tammy and to show her the same lack of respect she h ad shown it. With that the grapevines started to grow and grow it had. Within se conds The vines stretched and reached out to grab Tammy.Tammy not looking in the direction of where the grapevines were did not know what was happening behind h er. Suddenly while taking a step her right leg would move something was holding it back. She looked down and in amusement she saw grapevines twisting around her ankle. She looked at her left leg and was shocked to find vines entangling that one as well. Suddenly she was pulled down on the ground.While down on the groun d the vines dragged Tammy back to the clearing. More vines started to encase bot h wrists. Slowly both hands were drawn apart and strapped to trees nearby. Still in shock at what was happening Tammy was not paying attention as her legs were spread way apart. However when a vine wrapped itself around her leg and made it s way to her cut-off shorts and panties. Within about a minute of moving back an d forth the vine was able to cut off the shorts and panties and it quickly rippe d them from her quivering body. Another vine made its way into Tammy s shaking b reasts. The grapevine circled her right breast and each time it circled the tip touched her nipple. Subconsciously her pussy started to get wet.What Tammy could n t see was a huge vine perhaps 2 1/2- 3 inches in diameter moving towards her o pened legs. But what Tammy couldn t see she soon felt as the vine started to fuc k her. Her body was moving trying to fight the waves of pleasure and fear washin g over her. Her body betrayed her. Her pussy was getting wetter by the second fr om the branch that was impaled in her vagina. Her nipples could cut glass they w ere so hard.Within minutes Tammy grunted and moans as an orgasm trembled through her. Vines covered her mouth preventing her cries and screams from being heard. After the few minutes has passed as quickly as the vines attacked they disappea red without a trace. Shaken and confused Tammy walked back to Paul Tom and Rache l. Tammy tried to explain what had happened but no one seemed to believe her.Top Popular Hit ! : )

Home >> Erotic horror sex stories >>  The Woods Fight Back
tag : The Woods Fight Back,
เล่าเรื่องเสียว,คุยเรื่องเช็กซ์,การ์ตูนโดจิน,อ่านการ์ตูน,ดูหนังโป๊,คลิปหลุด,วีดีโอโป๊,หนังเอ็กซ์
This site is not suitable for children under 18. Opportunity for everyone to read posts for free. No charge. Please consider appropriate. All girls appearing on this website are 18 years or older. Click here for records required pursuant to 18 U.S.C. 2257 Record Keeping Requirements Compliance Statement. By entering this site, you swear that you are of legal age in your area to view adult material and that you wish to view such material. CopyRight seawjing.com 2013
..close..