เล่าเรื่องเสียว คุยเรื่องเช็กซ์ การ์ตูนโดจิน อ่านการ์ตูน ดูหนังโป๊ คลิปหลุด วีดีโอโป๊ หนังเอ็กซ์   
คุยเรื่องเช็กซ์ Last update : เล่าเรื่องเสียว | คุยเรื่องเช็กซ์ | การ์ตูนโดจิน | อ่านการ์ตูน | ดูหนังโป๊ | คลิปหลุด | วีดีโอโป๊ | หนังเอ็กซ์
Home
หัวข้อเรื่อง
อัพเดท


Zombie lust เล่าเรื่องเสียว

Home >> Erotic horror sex stories >>  Zombie lust

เรื่องเสียว Zombie lust

I was walking home from a friend s graduation party and I admit I was more than a little drunk. But hey I was eighteen a young good-looking female and if I wanted to party I partied.But that night would be a night I would never forget. I was so tired I just wanted to go home and get some sleep. I had to make a choice cut through the graveyard and get home in half the time or go all the way ar ound which would take longer but was less creepy.I said Fuck it and went throu gh the graveyard.I hated the graveyard. It was always so creepy and the place just gave me a bad vibe even when I was a kid. Yet there I was walking through the damn place at 2 a.m. so I could get to bed quicker.There was a full moon so it wasn t pitch black outside. I didn t really like the fog that was about knee hig h but I would be home soon and everything would be fine.As I swaggered through t he graveyard I kept hearing a noise. It sounded like a low moan. I thought to my self Someone from the party must be getting laid out here. I giggled and contin ued walking.I was about half way through the graveyard when the moaning got loud er. There were about ten big trees in the middle of the graveyard and that was w here the moaning was coming from.I giggled and decided to see who was getting la id. I snuck behind one of the trees then peeked around it. No one was there. I s lowly tip-toed to the next tree. I fell once but got up quickly.I laughed out lo ud then said Shhh! I got behind another tree and peeked around it. Again no one was there. I was starting to get bored and was about to give up when I heard a loud moan behind one of the trees I hadn t checked.I ran over to the tree hit it with my face and fell down. I told you I was a little drunk.I got up slowly and rubbed my nose. Then it dawned on me. What would happen if they got mad at me f or spying? I laughed and thought Hell I don t care! I may be only 5 3 and 105 pounds but I d kick him in the balls and his lover would probably be too embarra ssed to do anything so I could escape easily.I peeked around the tree and to my delight I saw a nice pair of muscular male ass cheeks. Actually I saw the back o f a naked man but my eyes were focused on that sweet ass. From what I could tell he was alone just standing there.He let out a low moan. That was when I figured he must be touching himself.Now my curiosity was peaked. I wanted to see him st roke his cock. I wanted to see his cock s length and thickness.I held onto the t ree and leaned way out to see more of him. That s when my hand slipped off of th e tree and I fell down. I just laid there in the fog for a second then I heard h im walking towards me.I stood back up and was about to apologize for the intrusi on but I couldn t speak. I stood there in shock. I could barely breathe. The man was facing me and I couldn t believe my eyes. His skin looked blue in color his face was all fucked up. One of his eyes was dangling on his cheek. He had about five broken teeth in his mouth and blood was dripping out of it. He had big ope n sores all over his body and yellow puss was seeping out. A big scar ran from t he top of his chest to his belly. Worms and maggots were coming out of the scar at his belly. His penis was hard but the flesh was tore all over it.This thing w as just staring at me rocking from side to side.I whispered I have to go. The t hing looked into my brown eyes and gave me a hellish smile.I was petrified and I was shaking from head to toe.The creature moaned out one word that chilled me t o the bone. He moaned Pussy. I turned and ran as fast as I could in any directi on. I didn t care where I went as long as I was away from the zombie guy. As I r an my foot got caught on something on the ground and I fell. I couldn t see what it was because of the fog but I quickly got up. I could see the zombie hobbling after me. He was walking so slow I knew he would never catch me.I began to run and again something caught my foot and I fell to the ground. I rolled onto my ba ck and sat up. Something had hold of my foot. When I took a closer look at my fo ot I screamed. I could see a hand coming from the ground holding my ankle. The h and had rotting flesh all over it but was very strong.I clawed at the hand to re lease my ankle but all I got was rotting flesh under my fingernails.As I tried t o get my ankle free another hand came from the ground and grabbed my other ankle . Oh God no! I screamed.Then I felt my long brown hair being pulled. My head wa s pulled to the ground. I clawed at the hand that was pulling my hair but as I d id so two more hands came out of the ground and held my wrists.With my hands hel d firmly above my head and my ankles secured firmly below I began to cry. I was about to scream when another hand covered my mouth. Four hands came out of the g round one on either side of my rib cage and one on either side of my hips.The tw o at my rib cage tore open my white blouse. As the buttons flew everywhere they tore off my bra exposing my breasts and erect nipples. It was so cold laying the re on the ground.The other two hands at my hips tore off my skirt then held my h ips firmly in place. The two hands that were holding my ankles slowly moved up t o the backs of my knees. The hands were very big and wrapped around each knee. T he hands pulled my knees to my chest then spread me wide open.I screamed into th e rotting hand that covered my mouth. I thought to myself Why is this happening ? What is going to happen to me? Then I heard a low moan. I looked up between my legs and there it was - the zombie. That hellish grin came across his face as h e looked at me. Then he moaned out that familiar word Pussy. The two hands that had torn off my blouse and bra began milking my breasts. They squeezed so hard I thought my breasts would burst. Squeezing relaxing squeezing relaxing over and over like a damn machine.The zombie kneeled between my legs and with one of his hands he tore off my yellow flowered panties.My muffled cries went unheard.He o pened the folds of my pussy and ran his blood soaked tongue deep into my soft we t girlhood. I screamed as the ice cold tongue violated my hot wet vagina. I coul d feel his tongue lapping at my outer lips then going deep inside lashing at my inner pussy walls.As I cried he continued eating me out. He pulled his tongue ou t of me and then began to suck on my clit. My belly tightened as he suckled on m y button. My breathing was getting faster and the hands that were milking my bre asts got faster too. I could feel my body building to orgasm. How can this be? I thought. Am I really going to orgasm for my undead rapist? I did just that. I came so hard I thought I was going to pass out. My arms twitched and my legs ti ghtened then relaxed again. My eyes rolled back as I moaned into my undead gag. The zombie just watched me orgasm for him. Him with that grotesque grin on his f ucked up face.When I finished my orgasm I felt sick to my stomach. I wanted to t hrow up. I looked at the blue rotting thing between my legs and wanted to kill h im. That is if you could kill something that was already dead.The hands on my br easts never stopped milking me. My breasts were very sore from the continuous sq ueezing.I looked at the zombie and he placed his ice cold hands on my hips. I co uldn t believe what he was going to do to me. But it was true. He was preparing to mount me.I pulled at my wrists to get him away with no success. I was spread wide open and my knees were held firm. He put his face in front of mine and moan ed Pussy. Then he thrust his ice cold hard cock up inside my hot wet snatch.I screamed as he raped my soft little muffin.With the blood from his mouth drippin g onto my neck and his eyeball dangling down and bumping against my cheek and no se I thought I was going insane.Still he kept pounding into my pussy. Hard and s low his rotting cock felt like a thick icicle slipping in and out of me. Pushing his rape tool in as deep as he could in my abused cunt his breath was a cross b etween strong blood and feces.He bit down on my left nipple. I cried in pain as he sank his broken teeth into my breast. Still the undead hands kept milking me for him. He was sucking blood from my nipple as he poked inside my vagina.I felt so sick that I turned my head and vomited.There I was held down and spread wide open by the undead being raped by a zombie. While he sucked blood from my nippl e he also pumped at my pussy with his ice cold rotting shaft.Every time he pushe d into me a little vomit would come out of my mouth. His pace started to quicken as he stopped suckling on my breast. I knew what was coming next even though I prayed for it not to. He was going to seed my fertile pussy.I tried to struggle but it was no use. He arched back and moaned Pussy then filled me with his col d seed.My body betrayed me and I came too. It must have been because my pussy wa s so hot and his cock and seed were so cold. My whole body vibrated and my pussy tightened and relaxed around his ice cold member. I was milking the seed from h im. It wasn t like a normal guy s cum inside me. It wasn t hot and sticky. It wa s ice cold and clumpy. I would have to say it was like someone put bad milk insi de my pussy. You know how it gets when it goes bad? Liquidy with big clumps and very cold. That s what it felt like as he coated my pussy with his seed.He pulle d his cold rape member out of me and walked away while I was still uncontrollabl y orgasming.The hands slowly went back into the ground. First the ones at my kne es then my breasts then my hair. The one that covered my mouth went to my neck a nd started to choke me. I couldn t breathe and thought I was going to die. Then I blacked out.The next thing I remember the sun was starting to come up. I gathe red up my clothes and ran home. Everyone was still asleep. I jumped into the sho wer and washed up. After I was done I went to bed and thought about what had hap pened to me in the graveyard.Someone at the party must have slipped something in to one of my drinks. I probably hallucinated it all. Not the rape mind you but w hat I saw raping me and holding me down. That had to be it.About a month later I found out I was pregnant. I kept it a secret from everyone. That is until my wa ter broke nine months later. Then everyone knew I wasn t just getting fat. The d elivery was quick and painless to my surprise. It only took an hour. I gave birt h to a baby girl but the doctor and nurses were very quiet. They whispered then told me my baby was dead.I asked to see her and they held her up. She was very b lue and cold to the touch. They took her away and the next day the day of my rel ease I noticed that I was lactating milk mixed with blood and it was cold not wa rm.A scary thought came into my brain. Later that night I snuck into the hospita l morgue. I found my baby girl and held her to me. I took out my breast and put the nipple into her mouth then squirted my milk and blood mixture into her mouth .Her eyes opened wide and she began to suckle my special milk from my breast. He r eyes and hair were black as coal. Her body was cold and blue like her father s . I had given birth to a zombie baby.As we left the hospital she clung to my bre ast. I looked up into the sky and and wondered what was ahead in our future. Ah but that s another story.Top Popular Hit ! : )

tag : Zombie lust,
เล่าเรื่องเสียว,คุยเรื่องเช็กซ์,การ์ตูนโดจิน,อ่านการ์ตูน,ดูหนังโป๊,คลิปหลุด,วีดีโอโป๊,หนังเอ็กซ์
This site is not suitable for children under 18. Opportunity for everyone to read posts for free. No charge. Please consider appropriate. All girls appearing on this website are 18 years or older. Click here for records required pursuant to 18 U.S.C. 2257 Record Keeping Requirements Compliance Statement. By entering this site, you swear that you are of legal age in your area to view adult material and that you wish to view such material. CopyRight seawjing.com 2013
..close..