เล่าเรื่องเสียว คุยเรื่องเช็กซ์ การ์ตูนโดจิน อ่านการ์ตูน ดูหนังโป๊ คลิปหลุด วีดีโอโป๊ หนังเอ็กซ์   
คุยเรื่องเช็กซ์ Last update : เล่าเรื่องเสียว | คุยเรื่องเช็กซ์ | การ์ตูนโดจิน | อ่านการ์ตูน | ดูหนังโป๊ | คลิปหลุด | วีดีโอโป๊ | หนังเอ็กซ์
Home
หัวข้อเรื่อง
อัพเดท


In Dreams He Will Come เล่าเรื่องเสียว

Home >> Erotic horror sex stories >>  In Dreams He Will Come

เรื่องเสียว In Dreams He Will Come

2171 What the hell was that?! Julia exclaimed waking up in the middle of the night from yet another dream. Julia sat up in her bed and looked around. Her sh eets had been tangled around her ankles the comforter kicked to her cold hardwoo d floor. She reached over her bed table to grab the glass of water she had put o ut hours earlier. Taking a sip she realized just how dry her throat was. That w as intense she thought to herself after getting situated back into her bed. Whe n Julia put her head back down to her pillow it felt wet; warm but wet. Turning her light on she saw her pillow had blood on it. This wasn t old blood either th is was fresh. Confused and very tired Julia pulled the pillow case from her pill ow and tossed it on the floor. Rolling to her side Julia decided she would go ba ck to sleep. A few hours later a decent morning hour Julia awoke and walked into the kitchen. Her roommate Lindy was already awake and madly cooking breakfast. Jules was someone in the apartment last night with you by any chance? Lindy as ked knowing what Jules answer would be. No Julia replied Why do you ask? It seems as though there was an awful lot of noise coming from your room. Lindy r esponded. Julia just shrugged her shoulders grabbed a piece of toast and stumble d back into her room still confused as to exactly what happened to her in the ni ght. Her eyes widened when she noticed the blood stained pillow case on the floo r. She quickly hid it under a pile of clothes in her room and finished her toast . The next night Julia walked into the bathroom to begin her nightly routine wea ring only her thigh length silk nightie. Brushing her teeth washing her face com bing out her hair inspecting her skin; the usual of any 20 year old. While perfo rming the last bit of her routine Julia came across two unfamiliar spots on the side of her neck. Not only were they sore to the touch but they looked like two small poke holes. She smoothed the tips of her fingers over each hole confused b ut yet somehow mesmerized by the find. While trying to remember the dream from t he night before Julia got a sudden rush through her body. Starting from her toes up her calves to her thighs right in between her legs. Her eyes snapped closed her body trembling. In the distance of her mind she could see a figure. A tall m an slender but strong looking. With raven coloured hair and pale skin this man s eemed familiar to her. He motioned for Julia to come towards him unaware of her state of mind she took a slow step towards him. Unable to see his face Julia kep t walking towards him. As soon as she reached him the mysterious man lifted his face to reveal piercing yellow eyes. Julia gasped and collapsed forward her hand s slamming down on the bathroom counter. Looking around somewhat confused she tu rned the light off in the bathroom and made her way into her bedroom. She climbe d into bed wiped the bead of sweat from her brow turned out the light and rolled over to sleep. Being exhausted from the previous night Julia instantly fell asl eep. The man approached Julia in her dream state she was still wearing her silk nightie. Entranced by mystery she walked towards him approaching the man right t o his face. Your skin so soft the man started your soul so pure...your blood so sweet. Who are you? Julia asked terrified to hear his response. In a deep brooding voice the man responded They call me Lestat don t say another word don t make a sound. Tonight you are mine. With that he reached his hand towards Ju lia s shoulder. Pulling the strap from her nightie over the tip of her shoulder and down her arm he did the same to the other side. Letting her nightie fall to the cold damp ground Julia looked up at him feeling unable to move. Her nipples were hard from the cold air hitting them. Lestat found himself getting harder un derneath his pants he needed to break from the barrier. He grazed his cold finge rs over her nipples tracing circles around the tips. Cupping her breasts he mass aged them in his palms rubbing them hard. Julia could only make soft moans. Lest at lowered his hands trailing his fingertips down Julia s abdomen over her pelvi s until he reached her mound. Julia shuddered his touch was so cold but felt so good. He stroked his first finger down her slit teasing her slowly before partin g her lips and slipping a finger inside of her. Lestat could feel Julia s tensio n and figured something else needed to be done. He lowered his head to Julia s s houlder opening his mouth to reveal his pointed teeth and sunk his teeth right a bove her collarbone. The pain was bewildering her mouth opened to scream but not hing came out. Pure silence. Julia felt her knees weakening she was slowly colla psing to the ground with Lestat still sucking the life through her neck. Pulling himself off careful not to completely drain the life out of her Lestat his cloa k from his shoulders and tossed it on the ground laying Julia on top of it. He k neeled down beside her pushed her knees apart and lowered his head down to lick the wounds shut he had made on Julia s neck. Julia s eyes felt heavy her mouth f elt dry. I don t I don t...understand Julia tried to push a sentence from h er lips but she was so overcome with arousal pain and fear she could barely spea k. Quiet my girl Lestat hushed to her. With that Lestat worked his fingers bac k down between her thighs this time lightly tickling Julia s clit. His lifeless finger worked her clit rubbing the base of it slowly and dragging his finger ove r top. Julia s legs began to tremble feeling the blood surge through her thighs. Before she knew it Lestat had his finger pushed inside her this time not feelin g a barrier of tension. He twisted his finger around and crooked it upwards stro king the inside of her walls. Lestat could almost taste the pleasure it ran thro ugh his cold veins. He stood up before her and pulled his zipper down reaching i nside and pulling out his hard throbbing cock. Julia lifted her chin forcing her self to look up at Lestat. Julia gulped when she saw how large Lestat was. I ca n t handle that I can t do it please no. Julia tried to plea for him not to inv ade her body with such a large cock. Lestat disregarded Julia s rambling and wit h that he positioned himself on top of her. His head pushed against the lips of her pussy pushing between her lips. Lestat could feel just how wet Julia had bec ome and with that he forced himself all the way inside her. Julia tried clenchin g her legs shut her whole body felt as though it was being torn apart. Lestat dr ew his hips back before thrusting himself forward his cock piercing inside of Ju lia. Placing his hands on Julia s shoulders he pinned her down forcing his cock in and out of Julia s tight pussy. Julia s body finally started to relax and her legs fell apart she actually began to enjoy the feeling of this lifeless vampir e invading her body fucking the life out of her. She grasped his sides and pulle d him into her. He looked up at her watching her face watching her eyes feeling the breath from her moans on his cold skin. Julia s hips began thrashing into Le stats his cock slamming in and out of her. Lestat drew his cock almost all the w ay out of her before slamming back inside of her. Letting out a grunt Julia s mo ans turned into pants trying to catch her breath but couldn t. Lestat was ready to burst. Dropping his head he sunk his teeth into her neck pushing himself deep inside of her once more before letting himself explode inside. Julia s body shu ddered and twitched feeling him fill her inside. She couldn t hold back herself and came herself. Her thighs trembling shaking from the pleasure that rushed thr ough her veins. Lestat withdrew from Julia s soaking wet pussy stood up and dust ed himself off. You ll be seeing me. Lestat told Julia. And with that Lestat w alked off and disappeared into the night. Julia thrashed in her bed and awoke sw eaty and dry mouthed. She flicked on her light to see blood on her pillow yet ag ain. This time she was naked. Julia looked down to notice writing on her thigh. It read... I ll be seeing you.Top Popular Hit ! : )

Home >> Erotic horror sex stories >>  In Dreams He Will Come
tag : In Dreams He Will Come,
เล่าเรื่องเสียว,คุยเรื่องเช็กซ์,การ์ตูนโดจิน,อ่านการ์ตูน,ดูหนังโป๊,คลิปหลุด,วีดีโอโป๊,หนังเอ็กซ์
This site is not suitable for children under 18. Opportunity for everyone to read posts for free. No charge. Please consider appropriate. All girls appearing on this website are 18 years or older. Click here for records required pursuant to 18 U.S.C. 2257 Record Keeping Requirements Compliance Statement. By entering this site, you swear that you are of legal age in your area to view adult material and that you wish to view such material. CopyRight seawjing.com 2013
..close..