เล่าเรื่องเสียว คุยเรื่องเช็กซ์ การ์ตูนโดจิน อ่านการ์ตูน ดูหนังโป๊ คลิปหลุด วีดีโอโป๊ หนังเอ็กซ์   
คุยเรื่องเช็กซ์ Last update : เล่าเรื่องเสียว | คุยเรื่องเช็กซ์ | การ์ตูนโดจิน | อ่านการ์ตูน | ดูหนังโป๊ | คลิปหลุด | วีดีโอโป๊ | หนังเอ็กซ์
Home
หัวข้อเรื่อง
อัพเดท


You Bet Your Brain เล่าเรื่องเสียว

Home >> Erotic horror sex stories >>  You Bet Your Brain

เรื่องเสียว You Bet Your Brain

2503 Does everyone know what time it is? YOU BET YOUR BRAIN! A roar of appl ause rang through the television studio as two spotlights circled around the sta ge. A smug looking man with a great smile and perfectly conditioned hair came wa lking out. That s right! Welcome to You Bet Your Brain! yelled Jeff Jeffery t o the screaming crowd. The game show where contestants either become ten millio n dollars richer or a brainless fuck toy! Now let s meet our three contestants. The camera swung around to a young brunette in a red dress. My name is Sara G reen IQ- 146 she said happily. She looked like she was in her late-thirties. I m a mother of three been married for twelve years and work as a college profess or of psychology. The crowd applauded her and moved on to the next woman. Dan a Richards IQ- 142 said a redheaded woman with a southern accent. She looked to be about 25. I m currently studying biology and plan to go to medical school t o become a surgeon. Mia Wong IQ- 157 a little oriental woman stated proudly I m a lawyer in the Chicago area. She looked about 30. Well now that you ve met out lovely contestants Jeff said as the camera returned to him let me expl ain our contest. He flashed his dazzling white teeth as he walked towards the audience. These three ladies will be competing in a vast array of sexual challe nges. Each round will earn the lady a certain number of points. The contestant w ith the highest points after each round will decide who gets sent to he wav ed his hand and a curtain rose to expose a chair that looked like an electric ch air The Chair! The crowd roared and applauded. The solid oak chair had heavy straps for the wrists and ankles and an ominous looking helmet hung over it. The girls shivered when they looked at it. This chair is a state of the art brain fryer from the wonderful people over at Fuckbunnies Inc! It s designed to turn any woman s mind into a useless puddle of mush while at the same time raise thei r libido to that of a horny rabbit! Any of our lucky girls that gets to ride i n this brain drainer will have her intelligence lowered the amount of points the contestant that sent them there won! Jeff then returned back to the audience. Now the first contestant who winds up with their IQ dropping to sixty-nine or lower will be deemed a fuckbunny and will be sold to some lucky person in our au dience! The audience cheered at this. Then the remaining contestants will have a face off leaving one a millionaire...and one a brainless fuckbunny! He then turned to the girls. So are you girls ready to play...You Bet Your Brain!? Yeah! All three girls yelled in unison. Lights circled around the stage as tens e music began playing. The girls looked nervous. THE FIRST CHALLENGE Alright the first challenge will be... Jeff paused for effect while he smiled into the camera ...Phone Sex Folly! The audience cheered again as this was a popular g ame. Jeff explained the rules The point of this game is to gain points from our judges... the lights shone on three middle-aged men off stage ...by using you r dirty imaginations to excite them! More cheering. Sara...you re up first... Sara nervously stepped up to a telephone sitting on a pedestal. Her hand shaki ng he picked it up to hear a deep anonymous voice asking What are you wearing r ight now? She looked nervous and stumbled over her answer a bit Ummm...nothin g but a thong? Sara looked over at the judges to see their reactions. Judges? Jeff asked. What do you give this nice lady out of seven? The first judge g ave her a five the second a three the third a six. Wow...14 points...not bad at all. Dana your turn... Dana stepped up to the same phone and picked it up to hear a voice ask What are you thinking about right now? She thought about it for a minute and answered Taking your penis into my mouth and sucking on it! The crowd cringed a bit on this answer. Jeff looked a bit unsure as he asked for the judges score. The first gave her two the second one and third none. Ooooo. ..not too good Dana... Jeff send still smiling Gotta use a bit dirtier words t han that. Dana lower her head and walked back upstage. Mia looks like you re last he held his hand at the phone as she approached it. She picked it up and heard What are you doing right now? She thought about it and smiled I m nake d on the floor with my fingers in my pussy getting off on listening to your sexy voice! The crowd erupted with applause. Whoa! Great answer! Judges? The fir st gave her seven the second gave her six and the third gave her seven. WOW an almost perfect score! 20 points! The three girls stood next to each other next to Jeff. So Mia looks like you re our first winner! Who s it gonna be? Mia c onfidently answered Well Sara has the highest IQ under me...So I choose her. Sara looked devastated. Jeff took her hand and led her to the chair. Not a good start Sara... I disagree Jeff she said sternly It s only 20 points. A 126 IQ will still get me that five million! The crowd Oooooo -ed at her confidenc e Well looks like we have quite a competitor here. But that s what we like here on You Bet Your Brain! More applause. Now have a seat Sara. Sara sat in the chair. Two big men came from offstage and adjusted the helmet onto her head. They then pinned her arms and legs down and strapped her in. Jeff walked over t o the wall where a giant switch was located. He looked at the crowd Ok everyone on the count of three... Everyone joined him in counting even Dana and Mia On e...Two...Three! He threw the switch down and a loud buzz went through the stud io. The lights went off except for a spotlight on Sara. Sara s eyes clamped shut and she began to gently shake in the chair. An LCD display above her head showe d her IQ decrease from 146 to 126. After it finished the lights came back on and Sara opened her eyes. The two men came back and unfastened her. Jeff helped he r up How you feeling Sara? She was clearly dazed Oh...ummm...fine I guess... I feel a little weird...and a little horny... Well you did just get dumber Sa ra of course it ll feel weird the crowd laughed as Jeff smiled again. She smil ed weakly and walked back upstage. THE SECOND CHALLENGE Now for our next chal lenge...The Oral Brawl ! the crowd erupted with applause. Three lucky people i n our audience will be chosen to receive some oral pleasure from our three con testants here. The first one to bring their new friend to orgasm gets thirty poi nts! An attractive woman in a bathing suit came onto the stage with a barrage of whistling and hoots. She wheeled out a clear sphere on two stilts with dozens of ping pong balls inside it. She gave the sphere a hard spin as the balls boun ced around. She then pulled a switch on the bottom releasing a ball. Jeff walked up and announced the number as 35. A young man jumped up and skipped down the s tairs to the stage. Next a woman was selected who gracefully stood up and walked on stage. Then an older man in his thirties was chosen. Now Sara you will be servicing... Jeff asked holding his microphone up to the young man. Uh Mike s ir! Knicks rule baby! he let out a loud yell and raised his hand pointing to hi s buddies in the audience. What a character... Jeff laughed And Dana you wil l be servicing... Kathleen she smiled at him and looked back at Dana and win ked. Ooooo...I ll definitely be looking forward to this... The crowd laughed. And Mia you will be blowing this fellow here. What s your name sir? It s uh William then man smiled like he probably did a hundred times a day at meetings and waved at the crowd. Three men brought out chairs and placed them behind th e three lucky audience members. The two men dropped their pants and Kathleen lif ted her skirt and pulled her panties down. Alright contestants? The three wome n looked at their host. On your knees! They did as they were told and looked behind them for instructions. Jeff looked down at them Okay ladies. At the soun d of the buzzer using only your mouth make these nice people cum! BUZZZZZ! Th e three heads went to work. Sara and Mia quickly engulfed the hardening cocks. D ana began licking the woman s pussy gently. When Mike and William became complet ely aroused Sara and Mia began bobbing their heads like their life depended on i t. Dana ran her tongue up and down Kathleen s cunt and flicked it up and down o n her clit. Kathleen smiled at the camera as she was eaten out in front of milli ons. After about five minutes Mike moaned and began clutching the sides of his chair. Sara kept her mouth on him until he was finished then turned to the camer a and opened her mouth showing nothing left. That was some good blowing you di d there Jeff smiled again So Sara...who s it gonna be? Sara quickly answered Well Mia of course! She s the smartest one here but now she s gonna be right w here I am! Jeff turned to the camera Oooooo...sounds like some sour emotions going through this game... The audience laughed at his wittiness. Mia was led up to The Chair and strapped in. They run through the same ritual as before and she s dropped from 157 to 127 a dramatic change. After she finished she was free d from the chair and stumbled over to the other girls. She rubbed her head nippl es clearly hard. I didn t like that very much. Well no one really does Mia! Jeff announced That s why we call it...You Bet Your Brain! THE THIRD CHALLEN GE Ok ladies time for our next challenge...Flashing For Fun! Everyone clapped and eagerly waited for the game to start. In this challenge you will each flas h a man on the street outside our studio and you will be judged by his reaction! Jeff led the women backstage as they proceeded to disrobe. After getting nake d they each put on a large trench coat. The girls exchanged hateful glances as t hey were led back onstage. Ok Sara? You re up first. Just follow our security guard over there and he ll led you outside! Sara reluctantly followed the man o ut an exit door off stage. A huge tv monitor descended from the ceiling as a vie w from outside the studio appeared on it. After a few seconds Sara appeared on c amera on the busy city street. Crowds of people walked past her in her trench co at. Jeff turned to the audience Now remember folks Sara is being judged on the reaction of her chosen victim . So she s going to have to use that brain of her s to find a rightful receiver of some good ole fashioned public nudity! Sara s eemed anxious to get this over with. Then an old man with graying hair walked by . She suddenly jumped in front of him and opened her coat up revealing a nice se t of tits and a perfect body to go with them. The man appeared surprised at firs t but noticed the camera and walked off laughing to himself Damn kids... . Sar a was led back in the studio to receive her score. Judges? Jeff asked. The fir st gave her a three the second a five and the third a four. Not too bad 12 poin ts. Jeff turned back to the ladies Dana your turn. She was led outside like S ara and appeared on the monitor for the audience to watch. She seemed confident with herself as she approached a group of college kids walking together. She ope ned her coat in front of them as they started giving high fives and laughing to themselves Yeah baby! Show it off! they yelled. She smiled at the boys and str utted back in the studio. The crowd applauded when she emerged from outside. V ery good Dana! Looks like you re turning into a real You Bet Your Brain competit or! Judges? The first gave her seven as did the second and the third. Oh my! A perfect score! Music played and the crowd cheered. Dana smiled triumphantly. Good job Dana. Now you get 21 points and the perfect score bonus bringing your t otal points up to 25! Dana raised her arms and joined the other girls upstage. Now Mia let s see what you ve got... Mia went outside and carefully selected her target. She settled on a dark haired man with a black shirt. He stopped to s ee why she was standing in his way but cried out when she opened her coat to fla sh him. Mia s face quickly turned from a smile to a frown when she got a good lo ok at what the man was actually wearing. A white collar peeked out from the blac k shirt he was wearing... Oh my! Mia... Jeff laughed as the audience joined hi m You ve just flashed a priest! That s gonna cost you... Mia looked horribly e mbarrassed as she was brought back on stage. Judges any sympathy for Mia? All three judges gave her zero points. Apparently not... Jeff smiled. Dana! Looks like you get to choose the victim this time...who s it gonna be? Dana looked carefully at her opponents I choose Mia! Mia exhaled a breathe of grief. Uh oh Mia...things aren t looking good for you... She was led to the chair and str apped in then Jeff threw the switch. Her IQ points decreased to 102. After she w as done she opened her eyes and looked around. So Mia how re you holding up? She stood up and looked around some more Uhhhh...like I dunno...I feel funny... The crowd snickered a bit at the dwindling intelligence of Mia. I don t thin k you can take much more Mia. What do you think? Ummmm...maybe... There was more laughing from the crowd as well as Sara and Dana. It seemed almost silly th at this woman used to be smarter than the both of them. Go join your opponents Mia he said pointing to Sara and Dana. Mia just looked at him strangely. Go s tand up there he said slowly. Finally she got the idea. THE FOURTH CHALLENGE Alright everyone. Now the challenges are going to get a lot more...challenging he said with an evil smile. Your next challenge will be...The Hooker Scuffle! In this challenge our contestants will gain points by the amount of money they c an make selling themselves on the street! The three girls were led backstage w here they change clothes into that a street hooker would wear. They each wear sk impy tops revealing skirts and knee-high boots. Then they are led onstage and sh ow off their outfits. Whistles and other obscenities come from the crowd. Alri ght ladies you have ten minutes to collect as much money as possible. Use whatev er methods you want just be quick! When you hear the buzzer get screwin ! The t hree girls were led outside again as three cameramen on foot followed behind the girls. The tv screen split to show a separate feed for each girl. They lined up on the curb waiting for the buzzer. When they heard it they each scattered away from each other and went walking towards men that looked like they needed some company. Sara choose to get one big lump sum by going up to a guy s car and ask ing if he d like to fuck her for fifty dollars. He accepted and let her into the car. The audience watched as they drove into an alley and parked. Dana decided to give out as many blowjobs as she could at ten dollars apiece. She jumped fro m parked car to parked car spending about two and a half minutes in each. Mia w as standing on the corner twirling her hair. Apparently she thought she was winn ing because people kept honking their horns at her and shouting sexual advances toward her. The problem was...she forgot to take them up on any of them. Finally one man parked his car in front of her. You workin ? She thought about this for a second and answered No I m playing a game. The man seemed a little peev ed by her answer You are a whore right? Finally Mia remembered the point of t he game and quickly answered Oh! Right! Yes I m a BIG whore. Wanna fuck me for money? She climbed in the car and they sped off to an alley. When the timer en ded Sara had finished fucking the guy but before she could collect her money he spend off! She was almost in tears as she stomped on the ground shouting as the faraway car. Dana had managed to make forty dollars. And Mia had gotten three do llars from the guy she fucked although this seemed great to her. They all came into the studio. Sara was clearly angry. Dana was feeling good but still a littl e unsure how the other girls did. Mia was feeling great clutching her three doll ars bills and smiling with her hair a mess and her skirt still hiked up exposing her ass. Alright ladies let s see how you did Jeff said happily. A clip of S ara s face pressed up against the car window while the stranger fucked her doggi e style showed up on the screen. Sara you had a promising start about to gain f ifty dollars! The Dana and Mia gasped in horror. But... Then the video of the car screeching off leaving Sara showed up ...then you lost it. Remember ladies you only get points for money you actually get. Sorry Sara you get zero points. Let s see how Dana did. Clips of Dana s head bobbing up and down in four diffe rent cars played for the audience. Wow! Forty dollars! Not bad at all Dana! Th e crowd cheered as Dana once again comes out strong. Jeff smiled to himself An d now...Mia... The crowd laughed. Mia you made three dollars. Yeah!!!! I wi n! I win! Mia began celebrating. More laughing followed. Sorry Mia but I m af raid Dana s forty is a bit more than your three. So Dana looks like you win agai n! Who s it gonna be this time? Dana raised her head and looked at Mia I thin k it s time to get rid of Mia Jeff! Mia didn t seem to understand. Huh? Jef f took Mia s hand Too bad Mia you were a great contestant here on You Bet Your Brain but it looks like you ve lost. He began to lead her to The Chair. Wha-- ? N-No! I like can t lose! I don t want to be a dumb fuckbunny... Oh don t wo rry Mia you won t feel so bad in a moment. He let go of her hand as the two sec urity guards wrestled her into The Chair. She kicked and screamed as the helmet was attached to her head. Her 102 IQ appeared over her head as Jeff activated t he machine. The crowd cheered as her IQ decreased. She began to get a spacey loo k on her head as her screams faded away. Finally as her IQ reached 62 Jeff turne d the machine off. The men released Mia from The Chair as she began to giggle st upidly to herself and look around the room. Come over here Mia! Jeff called. She stumbled over to him. How are you feeling? Mia smiled at the camera Mia feel much better now! Me horny! Good to hear it Mia! You re IQ has dropped fro m an impressive 157 to a laughable 62! You are now officially a fuckbunny! The crowd roared as Mia raised her hands happily. So whoever s sitting in seat numb er 62 gets Mia as their own personal fuckbunny! A young woman suddenly stood u p and screamed It s me!! It s me!! She rushed down the stairs and Jeff smiled and pushed Mia toward her new owner. The woman put her arm around Mia and kissed her cheek. We re gonna have so much fun! That like fine with Mia! Mia smil ed and giggled as she was led away completely oblivious to the fact that her who le life has been taken from her. THE FINAL FACE OFF Now Sara and Dana turned t oward each other. Jeff walked up to them Alright ladies time for the You Bet Yo ur Brain Face Off! The audience became quiet as the lights dimmed and more inte nse music began playing. So let s see where our contestants stand Jeff smiled and turned to Sara Sara you were our first contestant to visit The Chair and yo u ve gone from a 146 IQ to a 126 IQ. How are you feeling? Sara smiled confiden tly Jeff I feel great! I m ready to win this thing! The crowd applauded her. Well sounds promising. But you re up against... He turned to Dana ...Dana who has not visited The Chair at all this game is in the lead with an IQ of 142. Da na how are you feeling? Much smarter than this dumb woman I m standing next t oo! The crowd Oooooo -ed as Sara stood looking insulted. I m definitely going to win! Well looks like we have to confident contestants on our hands. But o nly in the Face Off will we find out the true winner of...You Bet Your Brain! J eff smiled at his audience Now let me explain how the Face Off works. Ladies ea ch of you will remove your clothing and then proceed to eat each other out. The Face Off will continue until one of you brings the other to orgasm! The crowd a pplauded. Then we will know which one of you deserves the 10 million dollars an d which one of you deserves to become a fuckbunny! Sara and Dana eyed each oth er dreading having to do this. But they were determined to win. They were going to lick as hard and as fast as they could. So if you lovely ladies are ready le t s...Face Off! Music began playing as two spotlights focused on each girl. The y began disrobing never taking their eyes off each other. Finally they stood nak ed in the middle of ring. Alright ladies you have to stay inside the ring. And remember...only tongue... Another smile from Jeff Anything else goes! Now when you hear the buzzer you may began! BUZZ!!! Sara lunged at Dana tackling her to the ground. Dana took advantage of Sara s open legs while Sara struggled to p in her down. She licked and sucked on her clit. Sara realized she was getting tu rned on so she quickly twisted her hips away from Dana s mouth. Dana laid on he r back trying to pull Sara down on top of her. Both girls locked their arms arou nd each other s legs. Their tits bounced around as they wrestled to get at each other s pussy in their 69 position. Hold still you bitch! Sara cried. Not a chance you whore! Dana retorted. Dana s head dove for Sara s crotch but was blocked when Sara s legs clamped shut Dammit! Stop doing that! Suddenly Sara threw Dana off of her. Dana fell over and Sara got up and crawled over to her op en legs. Her head buried itself in Dana s cunt. Dana was powerless... Noooo... ugh...stop... she reached for Sara s head to push it away but then began pullin g it towards her. Sara...no... Sara felt she had it won. Dana was right where she wanted her. But suddenly Dana gained control of herself and knocked Sara ba ck. She flipped back and fell on her stomach. Her arm touched just outside the r ing but she quickly retracted it. Sara then got up on all fours but was surprise d to feel Dana s tongue running up her thigh and curling up to her pussy. She ju st stayed there on her hands and knees while she was eaten out from behind. The n she fell back over. Dana took advantage of Sara s weakening strength and flipp ed her over on her back. She then began putting everything she had into licking Sara s pussy. The one trip Sara had taken to The Chair had weakened her self-con trol. She found herself laying there letting herself be licked. Dana got on all fours putting all her strength into her tongue. She stuck her tongue in Sara s pussy are far as she could pulled it out and sucked her clit. Sara just laid the re and moaned Ohhhh...feeeels toooo goood...don t stop... Her breathing sped up and she began to realize she was about to lose Ugh...(pant)...(pant)...No! S toooooooo--! It was too late. Sara bucked against Dana s smiling face as she ca me hard. She convulsed and her toes curled then collapsed. Dana stood up and ra ised her hands triumphantly. Jeff came up behind her and held her hand up high Looks like we have a winner! Dana! You will be our next...FUCKBUNNY!!!! The cro wd exploded with cheering. Dana s face dropped Wha--? That s right. You ve proven that you have what it takes. Please step up to The Chair. He began to pu ll her toward The Chair. But I won... She planted her feet on the ground as s he was dragged toward the horrible machine. I won! I won the game! she yelled getting scared. Jeff just smiled at her Now Dana. I never said that you d win if you brought Sara to orgasm. I just said the game would be over then we d know who should win the money and who should be the fuckbunny. Dana looked terrifi ed No! You can t do this! The two big men came back onstage and helped drag Da na to The Chair. What do you mean? Jeff answered proudly We can do anything on...You Bet Your Brain! His teeth sparkled for the camera as Dana was placed i n The Chair and strapped in. Anyone that would eat a woman out for money is def initely a good candidate for a fuckbunny! Don t you agree audience? The crowd y elled with glee in approval. Fear coursed through Dana s veins as the helmet wa s attached to her head. Jeff then stepped over to the giant switch and asked the crowd to countdown with him. Dana looked around horrified as the huge audience happily counted down to her demise. She looked at Sara laying on the ground. The n the switch was thrown... Noooooooo!!! she yelled. She could feel her intell igence dropped as her head became lighter and lighter. I don t want to be a dum b...fuckbunny! She screamed and screamed but the crowd just fed off this and c hanted Lo-wer! Lo-wer! She began to feel the effects of The Chair as her IQ p assed 100. Dana feels weird! Make it stop! She rounded 90 points and continued pleading for what intelligence she had left. No dumber...Dana no dumber!!! L ower and lower... Dana smart! Know lots!!! Dumber and dumber... Dana win g ame A smile began to form on her face as she began to feel...much h appier. Hee hee...Dana dummy now... Finally Jeff threw the switch back stoppi ng at 69 points. The giggling Dana was unhooked from the machine and led over to Jeff. Well Dana how do you feel now? She giggled and smiled for the camera Like totally gooder! Dana want cock now! Hee hee! Jeff laughed along with the audience Dana even joined them in laughing at herself. Sara joined them looking at Dana Thanks for the nice cum loser! Like no problem! Dana loves pussy! Jeff put his arms around the two women and looked to the women Well Dana looks like you lost our game but don t worry...you still win our fabulous prize. Steve ...tell her what she s won! A deep voice came over the intercom and as a pictu re of a beach resort flashed up on the tv monitor Dana you ll be spending the r est of your days at Fuckbunny Beach Resort. There you will service the customers daily and get gawked at while you walk around in you revealing uniform... A wo man in a skimpy black bathing suit was shown walked across the beach with a tray of drinks in her hand. Dana giggled and cooed as she watched what the rest of her life would be. She was then led away as Jeff and Sara were left alone on sta ge. Jeff put his arm around Sara s waist and began to congratulate her on her v ictory. So Sara you started off a little shaky but she seemed to have pulled yo urself together and come out victorious! How does it feel!? Well Jeff I knew all along that my intelligence would surpass everyone else s and get me that mon ey--. Sara s speech was cut off by a stagehand walking up to Jeff and whisperin g something in his ear. She curiously watched Jeff s expression shift from one o f concern to a slowly growing smile then he looked at her with a strange look in his eye. What? What is it? Jeff turned to the crowd Ladies and gentlemen I have just been informed that our judges have detected a bit of a problem for our winner here. Let s look at the replay... Jeff and Sara looked up along with th e rest of the audience and watched as a replay of the Face Off showed up on the monitor. It showed a video of Dana on her back with Sara s face in her cunt. The n the crowd watched as Dana pushed Sara backward. In slow motion a close up of S ara s arm showed it touch the ground outside the ring and then pulled back in. A simultaneous gasp went through the audience as Jeff turned back around. So it looks like we have two losers here on You Bet Your Brain tonight. He turned back toward Sara and sympathetically said I m very sorry Sara. Sara was confu sed as she watched two men approaching her from behind Jeff. W-what? What do yo u mean? What s happening? THE AFTERMATH Sara giggled happily as she handed th e man his martini in his lounge chair. The umbrella shaded them from the hot sun as the sound of waves crashing rang out behind them. Like here you go Mister! She giggled again and skipped back to the bar her bathing suit barely staying o n. Dana was sitting on a stool at the bar flirting with two other customers Oh like stop it! Hee hee! My tits aren t that big... She and Sara had been requi red to undergo a total image transformation to go along with their tiny intellig ence. They each had dyed jobs done to their hair to where they were now platinum blondes. Their tits had been increased several cup sizes so they attracted atte ntion from everyone on the beach. Their bathing suit were always hanging on for dear life while they walked and bounced their tits. Most of their days involved prancing around the beach flirting with all the guests their. They giggled when someone used a big words and always seemed to be drifting off when you tried to talk with them about anything other than sex. At night they made their rounds t o the rooms and always showed their guests a good time. Mia came walking down t he stairs in her see-thru black lingerie Mia done dusting now. You want pussy l ick? Her new owner nodded and smiled while Mia pranced over to her got on her knees and ate her out while she watched TV. Mia had been living here in New York with her new owner Kira for a while now. She no longer remembered her past life or how she ended up here. All she knew was that she loved her new owner and she loved doing what she told her to do! So all in all everyone became a winner on You Bet Your Brain! After playing the game the girls never cared too much for m oney anymore. They became much happier and lived their lives as fuckbunnys forev er!Top Popular Hit ! : )

Home >> Erotic horror sex stories >>  You Bet Your Brain
tag : You Bet Your Brain,
เล่าเรื่องเสียว,คุยเรื่องเช็กซ์,การ์ตูนโดจิน,อ่านการ์ตูน,ดูหนังโป๊,คลิปหลุด,วีดีโอโป๊,หนังเอ็กซ์
This site is not suitable for children under 18. Opportunity for everyone to read posts for free. No charge. Please consider appropriate. All girls appearing on this website are 18 years or older. Click here for records required pursuant to 18 U.S.C. 2257 Record Keeping Requirements Compliance Statement. By entering this site, you swear that you are of legal age in your area to view adult material and that you wish to view such material. CopyRight seawjing.com 2013
..close..