เล่าเรื่องเสียว คุยเรื่องเช็กซ์ การ์ตูนโดจิน อ่านการ์ตูน ดูหนังโป๊ คลิปหลุด วีดีโอโป๊ หนังเอ็กซ์   
คุยเรื่องเช็กซ์ Last update : เล่าเรื่องเสียว | คุยเรื่องเช็กซ์ | การ์ตูนโดจิน | อ่านการ์ตูน | ดูหนังโป๊ | คลิปหลุด | วีดีโอโป๊ | หนังเอ็กซ์
Home
หัวข้อเรื่อง
อัพเดท


Susan Shows Me How to Live Again เล่าเรื่องเสียว

Home >> Erotic Sex Stories >>  Susan Shows Me How to Live Again

เรื่องเสียว Susan Shows Me How to Live Again

16110I was just an aging an old man wanting a girl before I dieI wanted for h er to comfort and delight meA young girl sprightly and keen and wanting. Out t here there is always someone to tick your box and little Susan did it for me a ll through a message on the internet you see. Susan was just twenty and beauti fully designed! She told me she prefers older men it was the father image but a lot more too and when she came and knocked on my door she asked what I would like for her to do. I told her well first things first. I’d like to get to kn ow her more and she returned that is what she likes about older men they were old fashioned and genteel. Susan was a delight to behold the color of her hair like gold. The stance of her figure so slim and curvy enough to make an old g uy’s heart go topsy-turvy she just standing there pronouncing her delightful c urves and all a beautiful young girl can offer reminded me of way back when wh en I took a young girl down a lane and I felt my first taste of girl when she set my heart in a right old whirl and now it was happening again with this gir l Susan. When we’d shared some conversation over coffee and ginger nut biscuit s that’s what she told me she liked I started to think and I was lost for word s thinking was I right to invite this girl in my house for carnal intentions? But I resolved that surely a man like me who lost his wife way back it seems a n eternity should have no shame at all -if the girl is condescending so there would be no mind bending Susan was straight and open and frank she speaks like it is asking if I’d like a wank. I’d like for you to do some more things firs t I said now that she had broken the ice - and spurred the sex that was still apparent in my loins. Would you like me to be all submissive Pete and be your obedient young girl would you like for me to do a swirl? And she did. That fig ure those feminine curves expressed lie that with sexual jolts and suggestive movements the twisting and turning to display the best in her so tight brush j eans that so beautifully a pronounced bum pouted just for me now I was all at sea and in a deep frenzy wanting to do everything at once catching up for lost time - and there at last there it was on offer and with delight. Tell me how you would like me to be don’t be shy Pete - I aim to please you see and I am y our naughty mischievous girl waiting for your instruction. I gulped and was lo st for words. Come on Pete just tell me how it is and what you have in mind? T his was going to be now or never not like with my late wife who needed for me to woo her for the things I wanted her to do. Just bend it for me Susan nice a nd steep and then wiggle a bit okay? Don’t ask tell me Pete - I am your obedie nt young girl remember?2 and then she did just what I’d asked and the way she bent over and moved her delicious curves was heaven on earth. That’s perfect I said as I sat and pulled up a chair. No bend over my lap I want to see you th ere and she did as she was told she was so bold her long stands of golden hair hanging down her fingers tips touching the floor as she bent over my lap stee p and pronounced it was a girls bottom I had craved for days and weeks past. E njoy she whispered provocatively; I will! For a while I delighted myself just to touch and stroke her there wondering how it would look like bare. That was t come but for now the stroking became nudging and kneading and I heard her si gh. The feel of her even through her tight jeans was heavenly so warm and supp le and inviting. The way she parted her thighs for me so I could feel and toug h the inside of these firm young thighs so beautiful. I was in my element to h ave a girl like Susan all to myself in the privacy of my own home. And that lo vely smile came like a bright sheen of sunlight - so open and sweet that so se xy gap between her thighs that was definitely a sight for sore eyes. I put my finger there to see how she’d respond just gently pressing her there between i t felt so nice and good like I knew it would. She wriggles a little more and a rranged herself so that I had better access between her and I gently started t o scratch a little up and down and round and round She whimpered and made deli ghtful sweet girly sounds as I teased and tantalized and succumbed to my tempt ation to slap her bum watching it bounce in a delightful motion. Beneath I was getting there like a jack in the box awakening after years of imprisonment fr ee to discover once more. Susan must have felt it in her crotch as I slapped h er because soon she fixed it that her hand was there and she was delightfully squeezing and making those whimpering sounds again. Ah! Now we have lift off P ete now you would like a nice girly stiff wank yes? How dutiful was that! and I was there for her now she was between my legs her hands everywhere everywher e I wanted them to be she’d even pulled my trousers down and my underwear too and furthermore she was loving every minute of it and soon what was a dangling member in the mode of my initial nervousness after all it had been a long tim e. But I needn’t have worried Susan was a natural sure enough and she was enjo ying doing all the stuff. The feel of her small hands encompassing me - her bl ue wide eyes looking up at me I guess looking for my reaction as she plied dif ferent things the feel of her finger tips cupping my old balls making me feel young again the tease of her tongue licking my p-hole the squeeze of her hand around my girth working me in a nice slow wank. Now she was certainly enjoying herself she told me how she loved the feel of mature men like me - that she l oved to concentrate and take time and suck me in smell and taste me that it wa s all so wonderfully beautiful and I felt her take me to the full climax. All the time - those wonderful girly sounds of joy came through as she watched me squirt into the crevice of her ripe firm breasts and I was hers for the taking . And she was for mine removing her tight jeans so provocatively and showing m e just how good a young girl can look in a delightful red tie-on thong. What w ould you like me to do now sir she said with a mischievous smile.. Now ordinar ily with my late wife I would have been done having climaxed so strong. But wi th Susan- no way because already I was on a new mission. For a long time I had harbored some girly latex gear and told Susan it would look great on her. Wit hout hesitation she asked me for it and it was a sheer pleasure to watch her d on the gear. Soon she was all girly in latex for me and I had her doing differ ent position bending and stretching and parting her legs and once more I was e njoying her hind the palming the nudging and everything and the feeling betwee n . We had both a wonderful time and when that game was done she said for me t o strip and she did too.I also had with the latex gear some red elasticated st rapping which I had fantasized with imaging just how perfect it would be to ha rness a girl around the waist and around the thighs to pronounce her bum in th e most delightfully attractive ready for fucking way. She wanted to try it and she looked divine. She said she wanted to be all mine and this way she could be all ass for me and it looked divine as she positioned herself on all fours upon my bed.This was going to be all so wonderful and endearing to have girl a ll to myself to do as I will and for her to want that. I can tell you there wa s an awful lot of sniffing and licking going on and she told me never to stop. Just to feel and smell and taste her propped up and bound like that was such a turn on and I was so well hard again. But because I’d already cum once I cou ld now take it slow and simply enjoy the moment before I would give her the mo ther of fucks. She whispered that is what she liked about mature men that they didn’t just do it and then done with without the full joy of exploring and de lightfully sexual foreplay. I slapped her some more just gently I loved the wa y her bum flushed and treated it to a lovely slow massage with lots of coconut oil which she loved she wished for me to massage her breasts too which was al so a delight and then I simply placed my head between those warm fresh spanked buttocks and wend for a deliciously exotic slow teasing rimming and sucking t asting her all relishing the taste of woman again after so long having been st arved of it. Just to touch her pussy lips with my tongue was a pleasure to nou rish and then wiggle it around inside nice and firm which she adored moving an d swaying her bum side to side to feel my probes in different ways. I just can ’t say how wonderful it was with sweet sweet Susan who did so much for this ol d man and promises to cum again and again.- just like I did with her. Her fuck was the best in the world and to fuck her bound up like that was a real delig ht I just lost myself go and felt my balls whacking her backside each time I t hrust deeply inside her and felt her gasp and scream for more and more and mor e. When afterwards she dressed again after giving me a final glimpse of her go rgeous bum stretching it open for me to see everything - I knew than just how right it all was. Susan did wonderful things for me and is a sheer delight. An d then seeing her off in those wonderfully tight fitting jeans there was me th inking; that is all amine to have and to hold and yes - everything!Top Popular Hit ! : )

Home >> Erotic Sex Stories >>  Susan Shows Me How to Live Again
tag : Susan Shows Me How to Live Again,
เล่าเรื่องเสียว,คุยเรื่องเช็กซ์,การ์ตูนโดจิน,อ่านการ์ตูน,ดูหนังโป๊,คลิปหลุด,วีดีโอโป๊,หนังเอ็กซ์
This site is not suitable for children under 18. Opportunity for everyone to read posts for free. No charge. Please consider appropriate. All girls appearing on this website are 18 years or older. Click here for records required pursuant to 18 U.S.C. 2257 Record Keeping Requirements Compliance Statement. By entering this site, you swear that you are of legal age in your area to view adult material and that you wish to view such material. CopyRight seawjing.com 2013
..close..