เล่าเรื่องเสียว คุยเรื่องเช็กซ์ การ์ตูนโดจิน อ่านการ์ตูน ดูหนังโป๊ คลิปหลุด วีดีโอโป๊ หนังเอ็กซ์   
คุยเรื่องเช็กซ์ Last update : เล่าเรื่องเสียว | คุยเรื่องเช็กซ์ | การ์ตูนโดจิน | อ่านการ์ตูน | ดูหนังโป๊ | คลิปหลุด | วีดีโอโป๊ | หนังเอ็กซ์
Home
หัวข้อเรื่อง
อัพเดท


The Jogger เล่าเรื่องเสียว

Home >> Erotic Sex Stories >>  The Jogger

เรื่องเสียว The Jogger

30317I went for a jog down this country lane not far from where I live and I ended up fucking this guy in the bushes. I love it when I’m hot and sweaty. Wh enever I go jogging I always feel horny. I don’t wear anything underneath my t racksuit and it feels really sexy – my tits jiggling up and down. I sweat a lo t when I’m jogging and it feels great when my tracksuit bottoms stick to my ar se. It was about three o’clock in the afternoon. I’d been jogging for about an hour or so so you can imagine how hot and sweaty I was. I was really hot and sticky between my legs and at one stage I had to slip my hand down my tracksui t bottoms give my wet pussy a wipe; it was really sticky and ruining my concen tration. Anyway I was jogging down this country lane and when I turned a bend I could see this bloke taking his dog for a walk. He heard me coming up behind him and stepped aside to let me pass. I couldn’t help notice he was looking a t my tits. I gave him a smile jogged past him and when I glanced back I could see he was looking at my arse. He was so engrossed with my sweaty arse wobblin g in my tracksuit bottoms he hadn’t even noticed I was looking round. I slowed down and came to a halt pretending I was out of breath. I bent over hands on my knees pretended I was getting my breath back. I could almost feel his eyes on my arse. I could hear him getting closer with his dog. I felt so horny I we nt and pushed my arse right out proper stuck it out. I don’t know what made me do it. It’s just that I was overcome with this uncontrollable urge this overp owering feeling of pure sexiness. I whipped my tracksuit bottoms down exposed my arse in all its hot raw nakedness. I looked over my shoulder. The poor guy didn’t know what to do. I straightened myself up and turned around to face him my tracksuit bottoms around my ankles. I raised my tracksuit top till my wet muff was on full display. It felt really nice like you know the cool air wafti ng across my wet bush. So anyway he was just standing there a few feet away mo uth agape eyes popping out of his head. I told him I was hot and sticky slowly running my fingers back and to over my pussy lips. I glanced down between his legs and he was sporting this fucking huge erection in his pants. I told him to tie his dog to the fence so we could get down to some hot shagging in the b ushes. He didn’t make a move he just stood there staring at my cunt. I took hi s dog from him tied it to the fence. It was a harmless looking thing. I think it was more frightened of me than I was of it poor thing. My hairy cunt was mo re frightening than that. So I tied it to the fence (the dog not my hairy cunt ) then went back to the guy took him by the hand and led him to the bushes. He couldn’t believe this was happening to him I’m telling you. You should’ve see n his face. I assured him that it was and started to undo his pants. I told hi m that jogging makes me feel dead sexy told him how it turns me on told him th at when I’m feeling like this I’ve just got to have a shag didn’t matter who w ith. And that was the truth. Even if I bumped into John McCririck I’d drop my knickers and bend over. My pussy needed cock real bad. I told him. It was as s imple as that. He just happened to be there so it was with him that I was goin g to fuck. I removed his trousers and boxers. He seemed a little nervous which was understandable I suppose. He started looking round to see if anybody was coming. There was nobody about. Wouldn’t have made any difference to me if the re was; I’ve had sex in public before with people watching. So anyway like I s aid I whipped his boxers down and it sprang right up 7 or 8 inches of rampant cock. I’ve had some cock in my time but this one was really big I’m telling yo u – not only long but fuck me we’re talking proper fat. I went down on it lick ing the shaft and the enormous head. In the bushes I swallowed his cock deep-t hroating him. Made him proper groan I did his dog barking in the background. I slipped my mouth from his cock and took him in hand wanking him nice and slow . His knob-juice it was all over my hand. I gave his cock a good hard rubbing. He was loving it. I then rose to my feet and straddled him straddled his cock his hands sliding under my tracksuit top grabbing my sweaty tits. We just fuc ked like crazy in the bushes. It was amazing. We started thrusting together ch anging positions all the time the bushes scratching our bodies as we humped an d jerked. He now had my wet tracksuit off me. I was completely naked my body s oaked in sweat the frantic shagging making me even more sticky. I cried out lo ud. Fuck me! Fuck me! Fuck me! I wanted somebody to hear. His dog heard me. I ts ears were proper pricked up. Poor dog it looked proper confused. It started barking. I wanted it to bark louder attract attention. We were both standing me and the bloke fucking in the bushes face to face. His cock was deep inside me hammering away shagging my cunt for all it was worth. He grabbed hold of my sweaty arse and pulled me into him plunging deeper and deeper. I groaned in p ure ecstasy as he fucked me senseless. My wetness it was dripping down my legs . He increased his pace fucked me harder deeper. The dog was howling. I was ne arly there. Deeper deeper he thrust my cunt proper tight around his cock. He s lammed right into me and I started my orgasm. I tried to hold it back but I co uldn’t. I cum and my cunt milked the spunk from his balls. I felt his whole bo dy stiffen and tense his cum flooding out of me. We held on to each other our bodies drenched in sweat. I was exhausted. Jogging and fucking – the best exer cise you can get. This story is taken from my kindle book WLTM Vol 1 available on AmazonTop Popular Hit ! : )

Home >> Erotic Sex Stories >>  The Jogger
tag : The Jogger,
เล่าเรื่องเสียว,คุยเรื่องเช็กซ์,การ์ตูนโดจิน,อ่านการ์ตูน,ดูหนังโป๊,คลิปหลุด,วีดีโอโป๊,หนังเอ็กซ์
This site is not suitable for children under 18. Opportunity for everyone to read posts for free. No charge. Please consider appropriate. All girls appearing on this website are 18 years or older. Click here for records required pursuant to 18 U.S.C. 2257 Record Keeping Requirements Compliance Statement. By entering this site, you swear that you are of legal age in your area to view adult material and that you wish to view such material. CopyRight seawjing.com 2013
..close..