เล่าเรื่องเสียว คุยเรื่องเช็กซ์ การ์ตูนโดจิน อ่านการ์ตูน ดูหนังโป๊ คลิปหลุด วีดีโอโป๊ หนังเอ็กซ์   
คุยเรื่องเช็กซ์ Last update : เล่าเรื่องเสียว | คุยเรื่องเช็กซ์ | การ์ตูนโดจิน | อ่านการ์ตูน | ดูหนังโป๊ | คลิปหลุด | วีดีโอโป๊ | หนังเอ็กซ์
Home
หัวข้อเรื่อง
อัพเดท


Sexy Louise and the Naughty Boy - Part 2 เล่าเรื่องเสียว

Home >> Erotic Sex Stories >>  Sexy Louise and the Naughty Boy - Part 2

เรื่องเสียว Sexy Louise and the Naughty Boy - Part 2

17524You may wish to read Sexy Louise and The Naughty Boy - Part 1 first. It had been a very long day at the Bank in which I work I m always horny as hell after a tiring working day like the one I ve just had. I ll be honest I just wanted to get home get all my work clothes off lie back naked on my couch with my vibrator and masturbate for hours. I ve needed to make do with my vibrator for the past 3 weeks since I decided to dump my 19 year old fuck buddy Ahme d. He had been regularly visiting my flat for well over a year and although th e sex was always good Ahmed himself was getting far too clingy. He put me righ t off with talk about marriage and us moving in together. Anyway As I reached the top of the stairs to my flat I noticed a young Pakistani boy on his knees having a look through my letterbox. Hey!! Can I help you mate?! I said to th e teenage boy He immediately stood up with a guilty look upon his face and loo ked a bit taken aback and clearly wasn t used to talking to attractive blonde woman like myself uh uh um Ahmed wanted me to um put this through your letter box he stuttered and held out a small note. Are you a friend of Ahmed s then ? I asked. Yes Miss Ummm my name s Aftab I m Ahmed s younger brother he rep lied. Oh right! I never knew Ahmed had a little brother so you re what? Just 17 then? I asked. No Miss I m 18 actually the shy boy replied with a nervou s smile. He was quite a short lad around 5 4 shorter than Ahmed anyway with ge eky glasses. I introduced myself to the teen Well it s nice to meet you Aftab I m sure you know already but my name s Louise You best come on inside so we can see what s in this note you ve kindly brought over for me. I unlocked my front door and invited Aftab through to the livingroom. He sat in the middle o f my couch still clutching the small note from his older Brother. I stood in f ront of Aftab in the middle of the livingroom So lets hear what s inside Ahme d s note then? I said prompting Aftab to read it aloud which he quite happily did: Louise I love you I can t understand why you won t see me anymore. I mi ss you so badly. I want us to get married I want to be with you forever. Pleas e please call me. Love From Ahmed. I sound like such a bitch saying this but I was actually annoyed listening to Ahmed s comments in the note. He knows fin e well I m not interested in marriage and he also knows fine well I love livin g on my own. I knew it was wrong but I decided to see how Aftab would react if I were to try and seduce him. Aftab sat back on my couch still clutching the note his brother asked him to deliver Thanks for the note Aftab But I m sorry to say you can tell your brother that it s over between us and has been for 3 weeks now I said whilst tying my long blonde hair back. As you can see from that letter Ahmed wanted to get serious and I wasn t interested I continued I only wanted some fun just sex you know? Someone to...fuck? I smiled at Aft ab and he nervously giggled and smiled back I could see beads of sweat on his forehead. I walked over to my stereo and switched on the song I love to perfor m a striptease to the most the song started just as I turned around it was Swe et About Me by Gabriella Cilmi I winked at Aftab and playfully mimed the begin ning verse. I walked towards where Aftab was sitting and stood over him So hu nni how comes YOU brought Ahmed s note over? Does he tell you what to do and b oss you around then? I asked Em Yes well actually I suppose you could say he does boss me around sometimes actually... Aftab responded I began a sexy dan ce whilst unbuttoning my shirt slowly Aftab just stopped talking carry on? I said firmly Aftab was staring at me he seemed so nervous and excited but cont inued anyway I eh I just thought I would do a favour for Ahmed today you know Oh right well that s so nice of you did Ahmed tell you what happened when h e first visited my flat...Aftab? by this point all the buttons in my shirt we re undone and Aftab was staring right at my red bra and cleavage. no Miss..I mean n n no Louise said Aftab I then removed my shirt completely and threw it at the blushing teen I continued my sexy dance are you suuuure? I said in a playful teasing voice whilst unzipping my short skirt from the back. uh yes Miss I m sure Miss Aftab said while wiping the sweat from his forehead. I tur ned around and I could see Aftab s eyes firmly focused on my shapely backside from my wall mirror I let go of the zip and my skirt quickly slipped onto the ground Aftab s jaw almost hit the floor I turned my head round and smiled wha t do you think of my ass then Aftab? I asked. I I think it s very um very.. oh it s so good Miss he responded I then unhooked my bra and dropped it on th e floor Oh my god I heard Aftab mutter to himself I was now completely naked apart from my black g-string and black high heel shoes would you like a clos er look at this Aftab? I said with both hands squeezing my large round ass I ..I I m not sure I...ok then Miss Aftab said as he moved towards me Again I w atched from my wall mirror Aftab remained on his knees and just stared at my r ound backside I wanted to wait and see if he was brave enough to touch it with out any encouragement from myself I playfully wiggled my ass in time to the mu sic and then began to slowly arch my back moving my asscheeks closer to Aftab s face by now I was so close I could feel his nervous breath against my rear e nd I arched my back some more It was then that I felt something touch my left asscheek A gentle kiss from Aftab I needed to respond to let him know it was o k to touch mmmmmm I said very nice hunni This seemed to encourage more con tact from Aftab he gently kissed my right asscheek Oooh yeah baby I responde d More kisses followed faster again and again his confidence seemed to grow an d at this point like me he must have been so turned on mmmm yeah Aftab mmmm I continued this time he responded with both his hands on each of my asscheeks he squeezed them both and it felt good I bent over some more Ooooh yes that feels nice I said. I then felt Aftab s hands move over to my hips he teasingl y pulled at each side of my black G-string I could tell he wanted to pull it o ff he must have been building up the courage I arched my back even further I c ouldn t have been in a more inviting position for the teenager he knew that to o it was then that he began slowly peeling off my g-string he pulled his head back slightly to watch as the g-string fell to the floor he just stopped and s tared for a moment at my large bare naked arse his eyes all over my pussy lips as well by now I was soaking wet mmmm yes you are as naughty as your big bro ther aren t you I said while kicking off my g-string from my left high heel I arched my back again and stood with my legs further apart No I m naughtier!! said Aftab firmly launching his head in between my asscheeks I could feel th e young boy kissing my pussy oooooh Aftab!!! Yes!! Lick me now!! I cried out to encourage more both his hands were squeezing my arse his kisses on my puss y continued faster I then felt his tongue moving up and down on my wet clit It felt so amazing I bent over some more and pressed my bare ass even further to wards Aftab s face the teen responded by circling my pussy with his tongue I w as in heaven it felt so good I was at this point so close to orgasm and he nee ded to know it that s it Aftab right fucking there! Faster! Oh god! I m cummi ng for you now!!!! I screamed as my juices flowed. My legs were like jelly. I turned my head round and could see Aftab stand up the excited teen was quickl y unfastening his trousers He pulled them and his underwear down to the floor revealing his fully erect cock. Just as I was about to get on my knees to suck Aftab s cock he quickly and firmly grabbed hold of my hips and guided his coc k towards my pussy We both gave out a moan of sheer pleasure when the teenager forcefully sunk his cock deep inside my soaking wet pussy Sweet About Me cont inued playing on repeat in the background as Aftab tightly gripped hold of my hips and began pumping away Oh god yes! Aftab yes fuck me harder!! I demande d of the teenager He responded as well He was stronger than he looked and bega n thrusting into me much harder than before It felt so good Aftab moved both h is hands from my hips and began squeezing my large breasts Oh yes Louise Miss Louise!! Oh god! I love it!! He said as he continued to pound away He was so hard and so deep that his balls were slapping against me His thrusts were dri ving me to an even greater and longer orgasm I moaned and moaned uncontrollabl y. Im cumming! I m cumming! I m cumming for you! I remember my body moaning without any instruction from me Aftab continued pumping away until he also let out a loud pleasure filled cry OH FFFUUUUCK!!! I could feel my body tingle all over as Aftab shot a load of his warm cum deep inside my pussy. Aftab then slowly pulled out his wet cock I turned around and giggled as he shuffled ove r to my couch with his pants and trousers still at his ankles He lay back on m y couch with a big smile on his face. The teen was staring at my naked body Y ou have beautiful breasts Louise Aftab said whilst still playing with his wet cock. I responded by squeezing both of my breasts together and smiling at the horny teenager. Aftab continued playing with his now fully erect penis. I lo ve that big ass of yours most though Louise I might even cum on that next time the teen said. At that point I slowly walked over to where Aftab was sitting on the couch I got down on my knees just in front of the horny Pakistani you know what Mr I said as I looked into his eyes God you are so cute!! I said as I grabbed Aftab s hair and pulled his face towards mine passionately kissi ng his lips the young boy s face was still wet and I could taste my lovejuice on him this only served to turn me on even more Aftab moved his kisses down to my neck and then even lower as he quickly began kissing all over my breasts I closed my eyes and moaned quietly as I felt his hands feeling my big tits he squeezed them and even began to gently bite and chew at them his wet tongue fl icking over one of my erect nipples as his finger rubbed across the other God you are so naughty aren t you! I said as I pulled his face away from my brea sts Aftab smiled I then glanced down at the teenagers erect penis I was hungry for it and desperate to have it down my throat. I quickly moved my head down and took all 7 inches of Aftab s cock down my throat I closed my mouth around his cock and let out a moan at the taste of it. Amazing to think I had just pl anned to masturbate by myself this evening I began sucking hard relishing the salty precum I sucked it as far down my throat as I could and got faster and f aster I could hear Aftab moan with pleasure the faster I went up and down fast er still Oh yes it feels amazing!! God faster YES! Aftab continued Yes oh y es I love you!! Oh! Oh! Oh! Oooh! Louise I m going to cum now Louise!!!! Stil l on my knees I removed Aftab s cock from my mouth and turned around as quick as I could faced down on the floor my large ass was pointing towards Aftab as he d requested I gave my ass a teasing wiggle in time to the music Aftab quick ly stood over me and then came his climax OH YEEEEEES!!! he shouted and I fe lt wave after wave of his cum squirt over my bare naked backside Aftab continu ed masturbating until every last drop of his cum had dripped over my asscheeks Ooooh my god that was so fucking good Louise so good Aftab muttered to hims elf as he sat his naked backside back down on my couch I remained in the same position but turned my head to the side so s I could see what the young Pakist ani was up to He lay back on the couch smiling and I could see he was staring at my bare arse which was covered in his cum it was almost as if he was proud of the amount of love juice he d sprayed all over my booty it was positively d ripping off me. Aftab looked at me and said Louise Would it be ok if we don t tell Ahmed what happened here today? I gave my ass another inviting wiggle a nd smiled.Top Popular Hit ! : )

Home >> Erotic Sex Stories >>  Sexy Louise and the Naughty Boy - Part 2
tag : Sexy Louise and the Naughty Boy - Part 2,
เล่าเรื่องเสียว,คุยเรื่องเช็กซ์,การ์ตูนโดจิน,อ่านการ์ตูน,ดูหนังโป๊,คลิปหลุด,วีดีโอโป๊,หนังเอ็กซ์
This site is not suitable for children under 18. Opportunity for everyone to read posts for free. No charge. Please consider appropriate. All girls appearing on this website are 18 years or older. Click here for records required pursuant to 18 U.S.C. 2257 Record Keeping Requirements Compliance Statement. By entering this site, you swear that you are of legal age in your area to view adult material and that you wish to view such material. CopyRight seawjing.com 2013
..close..