เล่าเรื่องเสียว คุยเรื่องเช็กซ์ การ์ตูนโดจิน อ่านการ์ตูน ดูหนังโป๊ คลิปหลุด วีดีโอโป๊ หนังเอ็กซ์   
คุยเรื่องเช็กซ์ Last update : เล่าเรื่องเสียว | คุยเรื่องเช็กซ์ | การ์ตูนโดจิน | อ่านการ์ตูน | ดูหนังโป๊ | คลิปหลุด | วีดีโอโป๊ | หนังเอ็กซ์
Home
หัวข้อเรื่อง
อัพเดท


Long Hard Day เล่าเรื่องเสียว

Home >> Erotic Sex Stories >>  Long Hard Day

เรื่องเสียว Long Hard Day

14630For Soph only xxx It had been another long hard day for James and Elizab eth. They were a couple in their mid twenties very much in love who both worke d hard all day in a seaside hotel. Elizabeth did a lot of the cooking and Jame s did the bar shifts so they rarely went to bed at the same time. Tonight was no different. They had a coach booking of more than twenty people and they had both been slaving away for more than fourteen hours as usual. James had just shut the bar after having a group stay up having one for the road and it was n ow 11.30pm. James trudged up the stairs and glanced out of the window on what was a very nice summers evening. It was mid June and they had been having nice warm weather of late and tonight it was still quite sticky. The faint hum of the noisy bars was disappearing with every step and as he put the key into the lock of number 23 the room that he and Elizabeth shared he was looking forwar d to his bed. The room was dark and cooler than the hallway outside which was nice. He closed the door making sure to hold the lock so as not to wake Eliza beth who he thought must have been asleep for more than an hour after a long d ay of cooking. The door gently clicked to and he looked around into the darkne ss just starting to make shapes out as his eyes adjusted to the darkness. Eliz abeth had left the curtains slightly ajar which let through a slither of moonl ight that beamed down onto the cropped blonde hair of Elizabeth. She was curle d into the covers facing away from James and he could just make out the light breath of what must be a dream. Her slender frame rose and fell ever so slight ly with each breath as she dreamt. James thought for what must have been the t housandth time how lucky he was to be sleeping next to such an amazing young w oman. Elizabeth was five feet eight inches with a slim athletic build as she u sed to be a gymnast. James had always been attracted to sporty girls and in El izabeth he had found one that not only had a trim tight body but also an incre dibly beautiful face that made all men stare. Elizabeth however saved her best faces for him her cheeky smile when she was feeling playful and her mischievo us grin when she was up to something made James fall in love with her all over again. James made his way over to the bed and pulled at his tie to loosen it. He slid his shoes off and started to undo the buttons of his shirt all the ti me admiring the wisps of  Elizabeth s blonde hair shimmering in the moonlight. He pulled his trousers socks and boxers off and slid in-between the cool cove rs naked. He set his alarm for the morning and bent over to kiss Elizabeth goo dnight on the forehead. As was there little tradition at the same time he reac hed under to pinch her bum as an affectionate good night touch. He kissed her forehead noticing that it was much warmer than usual and that she was still br eathing slightly heavier than normal. He wondered what she was dreaming about as his hand reached under for her bum. He reached out but instead of feeling the usual cotton of her bed shorts he felt something much softer almost silk l ike. James didn t think Elizabeth had any silk pyjamas and she always said how much they made her itch. His fingertips lightly touching the seam and he trac ed it downwards following the line of a semicircle which ended between her sof t bum cheeks. It was a silk thong he thought. At the same time Elizabeth let o ut a low deep moan and shifted her body slightly sideways freeing up her left hand underneath her body between her and James. James was about to forget abou t the thong and put it down to him making a tired mistake. He reached to join hands with his lover when Elizabeth s hand went straight passed his and reache d between his legs. Elizabeth at the same time turned over so that she was on her back and pulled James in close to kiss her. Her kiss was warm and passiona te not a hint of sleep or tiredness in it. She slipped her wet tongue into Jam es mouth flicking at his tongue playfully with hers as she gripped his soft c ock. With her other hand she pulled James hand down her slender torso over he r sexy belly bar and into the silk thong. Her fingertips warm and slightly moi st hinting that she had been playing with herself before James had arrived. Ja mes knew this to be true as Elizabeth s hand pushed his fingers down onto her wet hot pussy parting her moist soft lips and feeling her protruding clitoris. Elizabeth let out another moan into James ear as he found her sensitive spot her hand slowly caressing his hardening penis. They kissed again with even mo re passion Elizabeth s surprise now out as James s excitement grew. His penis had now grew to a stiff shape in Elizabeth s hands as she worked his shaft clo sing her fist over the soft head driving him wild. Her other hand was now guid ing James s fingers inside her rubbing her clitoris with her thumb as she enco uraged James s middle and index finger into her soft warm pussy. She was obvio usly excited as his fingers slipped in easily slowly sliding inside as she str oked her clitoris with her other hand. They both moaned as they shared another long kiss their tongues dancing together in excitement. They were both now n earing the height of their excitement as the moonlight splashed onto their nak ed bodies through the window the covers having been pulled away in anticipatio n. They were both breathing heavily when Elizabeth let go of his pulsing membe r and gave him one of her mischievous smiles. Was that it? James thought. Was this all just a cruel tease? Just as he was about to wonder how he was ever go ing to get to sleep tonight Elizabeth climbed on top of him reached for James now fully erect penis and gently guided it inbetween her legs. Elizabeth pull ed her new silk thong to one side and gently slid James soft penis head insid e her. They both let out a deeply satisfying moan as James penis slipped insi de Elizabeth s tight moist pussy. The feeling was incredible as she started ro cking back and forth his penis sliding deeper and deeper. Elizabeth s wondeful ly perky boobs started slowly bouncing just inches from James face her pink n ipples erect with arousal. He let out a gasp and bit his lip in ecstasy as her soft pussy gripped his cock and massaged it up and down. After only a couple of strokes they both sensed the others excitement and knew they were close to climax. The rhythm intensified as Elizabeth felt for her own clitoris her oth er hand grasping the headboard as the sex got faster. He had both hands on her soft firm bum guiding it up and down whilst sucking and nibbling on her sweet nipples and boobs as they jiggled in front of him. They were both in sync as the rush of excitement swept over them both like a tidal wave. They both orgas med at the same time their grip on each other squeezing as the pleasure hit it s peak. Both pressing hard into the other as the tingling emotions took over. When both of their moans decreased and the rhythm slowed their grips softenin g both of their bodies juddered in post sex excitement prompting a giggle from them both as they nuzzled into each others arms. Your welcome Elizabeth said with a beautifully cheeky smile as she rested her head on James s chest. Wow i s all James could muster as they both drifted off into a deep sleep James thin king for the second time that night how did I get so lucky?Top Popular Hit ! : )

Home >> Erotic Sex Stories >>  Long Hard Day
tag : Long Hard Day,
เล่าเรื่องเสียว,คุยเรื่องเช็กซ์,การ์ตูนโดจิน,อ่านการ์ตูน,ดูหนังโป๊,คลิปหลุด,วีดีโอโป๊,หนังเอ็กซ์
This site is not suitable for children under 18. Opportunity for everyone to read posts for free. No charge. Please consider appropriate. All girls appearing on this website are 18 years or older. Click here for records required pursuant to 18 U.S.C. 2257 Record Keeping Requirements Compliance Statement. By entering this site, you swear that you are of legal age in your area to view adult material and that you wish to view such material. CopyRight seawjing.com 2013
..close..