เล่าเรื่องเสียว คุยเรื่องเช็กซ์ การ์ตูนโดจิน อ่านการ์ตูน ดูหนังโป๊ คลิปหลุด วีดีโอโป๊ หนังเอ็กซ์   
คุยเรื่องเช็กซ์ Last update : เล่าเรื่องเสียว | คุยเรื่องเช็กซ์ | การ์ตูนโดจิน | อ่านการ์ตูน | ดูหนังโป๊ | คลิปหลุด | วีดีโอโป๊ | หนังเอ็กซ์
Home
หัวข้อเรื่อง
อัพเดท

Hot February Night with Moyra เล่าเรื่องเสียว

Home >> 1372964903 >>  Hot February Night with Moyra

เรื่องเสียว Hot February Night with Moyra


8700For well over four years I had worked in the same office building as Moyr a and during that time we had got to know each other’s tastes in food music mo vies jokes etc. Moyra had always been very open and friendly towards me from t he very first time she walked into my office. Right away she had introduced he rself and she promptly sat on the edge of the desk swinging her legs as we cha tted about all sorts of things as if we had been friends for twenty years at l east. Fairly soon I had learned that she had been married for a number of year s but that the marriage really was not a bed of roses for her. Over many month s as our friendship had deepened I had listened carefully to both the highs an d the lows in her personal life. She became as close as a well-loved sister an d a very dear friend but that all changed one hot and humid February night... Sometime during January she invited me to supper at her apartment on a specifi c Saturday night in February (just before Valentine’s Day as it so happened).. . but she made me promise strictly not to tell anyone! Particularly as I was t o be the only guest (and a heterosexual male at that!) while her husband was a way in another city for just that one night! She explained that she owed me bi g time for all sorts of favors and kindnesses that I had offered her (like the occasional trips with me from home to work or the reverse trip homewards). Sh e really wanted me to have the most perfect supper imaginable and she pressuri zed me to name my extra special or favorite foods that she would cook and serv e for me. Just after sunset on the pre-booked Saturday I arrived at her apartm ent with a cold bottle of wine in my hand. She welcomed me warmly at the door with a hug and brief kiss. I commented that I really liked the fresh floral pe rfume that she had used. (Later I had remembered that she usually never bother ed to use perfume while at work.) Then she ushered me into the lounge where we chatted while we selected a variety of music. The first two parts of the meal were served up informally and the hours flew past in easy flowing conversatio n. During that time the secret was revealed that Moyra was quietly terrified t o be alone in the apartment and she wanted me to stay for the whole night but just for the company as she insisted. Could I possibly refuse her direct reque st? Absolutely not! There was no doubt for one second... I could do nothing - but to stay overnight with her. Just before midnight we decided not to have th e specially prepared fruit and meringue dessert that waited for us in the kitc hen. Neither of us was feeling hungry despite the dessert being one of my pers onal favorite treats! Moyra had mentioned suffering from some stress and tensi on. so I offered to massage her neck and back just as I had often done while a t work as she sat upright in her typist’s chair facing the computer screen. Bu t this time she quickly turned down the overhead lights spread soft cushions o n the lounge carpet and left the room to fetch a bottle of soothing baby oil. She lay face down on a fluffy towel and lifted up the back of her blouse. It w as a very pleasant surprise to me that she was not wearing a bra! However she did not flaunt her bared breasts and instead she acted rather coyly. My gentle but firm massage strokes soothed and relaxed her within half an hour. She off ered to return the gift and massaged my neck and back in a slightly clumsy man ner...with some sincere apologies from her. At that point we just cuddled clos ely but the cushions and the lounge carpet became a little hard and uncomforta ble. So she took me through to her double bed in almost total blackness and we cuddled up again in soft comfort. She made it clear in a few words that she w as not bringing me to her bed for sex! But... the cuddling led to even more pa ssionate kisses and hugs. Then my hand brushed across her flat stomach. That w as obviously rather pleasurable for her as she made a low growl deep in her th roat. And so my hand moved slightly higher and it brushed lightly over her fir m breasts and her erect nipples. Both of us enjoyed the closeness and I paid m ore attention to all caresses and motions that stimulated her pert nipples. Sh e sat up paused for a moment in thought before pulling the blouse off over her head in one easy and fluid movement. Moyra turned back to face me and then un buttoned my shirt so that she could remove it easily. We enjoyed the cool inti macy of being half naked... She forced me to lie back while she went to work o n my own erect nipples with her moist lips and wet tongue sucking or licking. This was a new and very stimulating experience for me. She caressed the bulge in my jeans as we kissed deeply and our tongues intertwined. Then without any extra words she struggled to undo the belt and the zipper of my jeans. She enc ouraged me to lift my hips as she slid the jeans down my legs and off my feet. Moments later my brief underwear was removed and her tongue briefly touched t he head of my swollen penis as she gently gripped the shaft in her soft hand. She moved lower down my belly and she really started in earnest... She nibbled licked blew stroked tickled flicked fondled and even let her hanging hair and breasts brush over my rock hard erection. Even my balls got the royal touch! It was a luxurious treatment that I had only ever dreamed about in erotic wet dreams! Her husband was a collector of porn movies which had irritated her. Ho wever she used some of the tricks that she had seen in the XXX movies but she had never tried out. As my excitement grew she easily slid her lips over my ri gid penis and took it into her warm mouth so deeply that it felt like it was a lmost going right down her throat! Then she very slowly increased the up and d own bobbing of her head until I was ready to explode. I begged Moyra to stop a nd I gently rolled her on top of me. We hugged and laughed with the extreme pl easure we had shared skin touching skin. A fine film of sweat on our skin caus ed by the heat and the humidity was like a lubricating oil. Our hands stroked and caressed slowly all curves and bumps. Gently I caressed and stroked her si lky legs and up her thighs with my oil smoothed hands. Her short denim skirt w as quickly unbuttoned and removed easily when she lifted up her hips. And Moyr a even apologized for wearing the plain white cotton bikini panties that prove d that she had not worn any sexy underwear with the deliberate intentions of s educing me. My thumbs slipped under the elastic waist band of her panties and together we slid the panties down from her hips until there was just a damp bu ndle at the end of the bed. Then the curly triangular tangle of her short and soft pubic hair was revealed to my loving gaze despite the semi darkness. So I bent down and gently kissed the pouting lips that revealed themselves shyly. With the sunrise some hours ahead now it was Moyra’s turn to lie back spread o ut on her double bed and to enjoy being spoilt by my fingers lips tongue beard penis... Her voice became a low moan of pure pleasure that I will never forge t...


Home >> 1372964903 >>  Hot February Night with Moyra
tag : Hot February Night with Moyra,
เล่าเรื่องเสียว,คุยเรื่องเช็กซ์,การ์ตูนโดจิน,อ่านการ์ตูน,ดูหนังโป๊,คลิปหลุด,วีดีโอโป๊,หนังเอ็กซ์
This site is not suitable for children under 18. Opportunity for everyone to read posts for free. No charge. Please consider appropriate. All girls appearing on this website are 18 years or older. Click here for records required pursuant to 18 U.S.C. 2257 Record Keeping Requirements Compliance Statement. By entering this site, you swear that you are of legal age in your area to view adult material and that you wish to view such material. CopyRight seawjing.com 2013
..close..