เล่าเรื่องเสียว คุยเรื่องเช็กซ์ การ์ตูนโดจิน อ่านการ์ตูน ดูหนังโป๊ คลิปหลุด วีดีโอโป๊ หนังเอ็กซ์   
คุยเรื่องเช็กซ์ Last update : เล่าเรื่องเสียว | คุยเรื่องเช็กซ์ | การ์ตูนโดจิน | อ่านการ์ตูน | ดูหนังโป๊ | คลิปหลุด | วีดีโอโป๊ | หนังเอ็กซ์
Home
หัวข้อเรื่อง
อัพเดท


Academic Awards เล่าเรื่องเสียว

Home >> Erotic Sex Stories >>  Academic Awards

เรื่องเสียว Academic Awards

6734And here are the best scholars here in the league for cheerleading announ ced the city’s Director of Academics. One by one the first five walked out to receive their award. My eyes opened wide. Jesus I thought. Jesus I said to mys elf again. I don’t know what my buddy was thinking but the first four girls al l seniors in fact and hopefully all 18 plus years of age too of course were al l dressed and wrapped up so tightly in their outfits that night that any guy l ooking at them could have almost developed a boner due to what they wore. The announcer said some other things. We weren’t listening. My friend and I althou gh not speaking to each other at the moment watched as the awards were being p assed out to both players and cheerleaders in the league. Wow yeah I thought t hose first four cheerleaders. Damn let me tell you the stories. Let me tell yo u about those outfits. He announced the first one. She started to walk out. In stilettos 4 inches high at least they had her calves and thighs doing things to a man’s eyes no pair of shoes could do. Your eyes trailed up those calves f ollowed by some shapely flesh which wouldn’t quit and all of a sudden you saw her skirt. And that skirt well that skirt was so damn tight around her thighs and hips it seemed she was advertising herself on a runway. It seemed she was yelling at you. Hey boys this crotch my pussy is soooo open for business. Wann a come meet me somewhere? Wanna come and pull down my panties honey? Do you be cause I want you to. Oh god honey I sure want you to. And as far as the tops o r blouses were concerned well none of them had them unbuttoned too low of cour se. I mean their parents were there. The daughters couldn’t come out showing o ff any cleavage could they? Mommy or daddy would say something prior to them w alking out in front of 3500 to 4500 people wouldn’t they? How those blouses fi t around them well they surely showed everyone they were in the best physical condition a man wanted them to be in. Soooo hmmm where did it lead me? You jus t have to know right. I’m smiling while sitting here wondering what to do abou t these feelings I had for one or two of them. Nah I’m too old I thought. Nah no I’m not. I shrugged my shoulders and thought as I stood up and then looked at myself in the mirror. I turned all around. No. No I am not out of shape. I’ m still a really good looking guy I thought. At 39 these girls were that and I emphasize much younger then me were they? Oh come on now. I’m a good looking guy. I’m a sales rep a marketing rep for a national company. I keep my own hou rs. I have the ability to do it all or so I think I do. Hey Jack he said. Hey we’re having a party this weekend. Bring someone along and join us alright? We are and have been friends for a long time. We talked and while we talked all I thought about was her his daughter and how she looked out on that floor in t hat outfit. God what a pervert I’d become since getting divorced a few years b ack. Wow is that all I think about? Damn am I the only one thinking about her? I don’t know and wish I didn’t but I was had and continued to think about her . I thought about her all the god damn time too. And now? Well now here I was pulling up to their house. All I envisioned was her in that blouse that tight blouse and her tits. Not only did I see that I saw the tightly wrapped skirt h ugging her hips as if it were her last day on earth. It showed a finely tuned waist slim and slim could be. I envisioned her naked breasts again and I finel y saw her pussy in my mind. Mmmmm smooth real smooth and shaved so darn close that your tongue slid on it as if it were ice and you couldn’t balance yoursel f at all. I smiled as I got out of the car carrying with me a bottle of Champa ign. Inside finally I said hi to everyone who was there and also looked around for Amber their daughter. Oh yeah Amber and her whole intriguing body. All of it and I mean every last morsel of it too. Hair eyes lips. Neck shoulders and yes those succulent young breasts of hers. Yes her swerving shapeliness as he r waist slims down and then that jutting of her amazingly beautiful hips. Mmmm mm yeah those hips as well as her wonderful and fantastic ass and then her leg s. Ideas and fantasies began forming inside my mind. Where is Amber? Where is that sweet little sexy bitch I so want to fondle and show what life is all abo ut in the sack? I socialized and as I did I looked around. I wanted to ask whe re she was. She was probably back in her room with her friends doing whatever friends do. Who knew what that was? For all I knew she could be getting naked with them and they could be getting it on together. Maybe some lesbian or bi-s exual like thing. Who knew but I kept looking. Hi Jack I heard. It was Maggie Amber’s mom. Another woman if not married I’d jump on and do it with. Pretty a s they come she was not flashy she was not showy but she was sweet and protect ive of her husband and children. How are you? she said as we hugged. As usual we hugged for a long time. We always liked each other and our hugs were always friendly ones but like I said earlier I’d easily get it on with her if she wa sn’t married. So what have you been up to? Didn’t really see you at the game s he went on to add. I told her I was there and it was neat to see Amber get tha t reward. Then I asked where Amber was at. Ohhh probably up in her room alone I guess Maggie said. She seemed upset about something. I don’t know. Hmmm Magg ie didn’t know what it was and Amber wasn’t discussing it at all. For whatever reason it made me wonder. How close was I to Jack and Maggie and the rest of the family? The party went on. I talked to some other people I knew and finall y and behind everyone’s back I escaped the trappings of the party and started looking around. Noticing that almost everyone was outside and that the weather seemed nice as well I made my way to the stairs but looked around once again to make sure I was in the clear. Nope I said to myself everyone is outside and so I walked upstairs cautiously. At the top I looked both ways of the hallway . Only one door was closed. I walked down it. I slowed then stopped at what I thought was her door. I listened. Nothing. Complete silence. I knocked. Nothin g. I knocked again. Yes? I finally heard. It was Amber’s voice. Can I help you ? she said. Now what should I say? Amber? It’s uhhh Jack. Jack Tremble. Oh umm hi Mr. Tremble. I heard rustling as if she was moving around in her bed. Umm hold on okay? I said okay. Then her door opened up and she wore a look which s aid to me she was confused about something. I looked at her. God she was as at tractive as they came. She wore shorts and a t-shirt and she certainly didn’t look as explosive as she did the other night when she came out to receive her award. Still I knew. I knew how sexy that body looked and lay beneath those cl othes she had on. Yep I knew. And still I was ready to say it anyway. Are you alright Amber? Oh uh yeah sure? she said. Your mom uh said you’ve been reclusi ve like all day. Have you? I asked outright. She shook her head and kind of lo oked down. I don’t know. I just have things on my mind. That’s all. We all get that way I told her as I took one little step into her room. She looked up an d then looked back down. May I come in? I said. Sure. I guess so she replied. She seemed to look cuter and cuter as we stood looking at each other but I thi nk most of it was my hormones saying something to me in the back of my head. W anna talk about it? I asked. At first she said no. So what is it then that’s b othering you? I asked. She was still looking down when she told me she didn’t know. Girl problems? I said. She looked up and into my eyes. Huh? You know. Gi rls uhhh have problems. I shrugged my shoulders but casually stared down into her eyes. They seek outlets answers I told her. With that I took another step further into her bedroom and she let me. I mean okay I’m a guy and your not bu t guys even have problems. They’re just different. So what are yours? I said. Guys she said softly almost too quietly. Looking at her I asked What about the m? They just don’t understand us. Girls me she told me. Like what? I asked as I delicately closed the door behind me. She didn’t say a word or didn’t seem t o mind. They’re just you know jerks. She shrugged her shoulders and went on to say things about how she’d been treated by this guy or another and how it all bothered her. They’d talk rude about things she’d say. Yeah young guys can be that way. I agree. They really don’t always understand girls I told her. She looked at me more comfortably and kind of smiled. We talked a little more and then I said to her However you Amber you’re special as they come. What do you mean? she asked. I mean you’re smart as a whip. You’re prettier then anyone I know around here. And look at yourself I went on to add you have it all. She w as not sure where I was going. When I saw you down on that court the other nig ht receiving that award last week I thought whoa is that the Amber I know? We stared at each other for a half a minute or so. I let it sink in a little and then went on to add I mean looking at you with your three friends down there a nd then I blinked a couple times I saw four extremely very provocative looking young ladies. I stared at her and she stared at me and then I said You’re wha t 18 now? She nodded. Then I did it. I allowed myself to look over her body. S he said nothing as I did. With that I said Amber you have one of the most incr edibly awesome and also one of the sexiest bodies I have ever seen in my life. She looked right at me after I said it. If I wasn’t so much older then you I’ d well I’d and I stopped. We stared at one another as I let everything I’d sai d sink in. I sure would love to invite you over and and I paused a moment and I’d sure love to show you a thing or two about men and women and I’d love to s how you what women love to happen to them. What I said kind of shocked her fre aked her out. It was all beginning to register with her now. Her eyes opened a little more a little wider. She stared at me without doing another thing. I s miled at her as she did and I waited for some other reaction out of her. Then out of nowhere she said Uhhh Jack do you mean what I think you mean? Well that depends Amber I replied. What do you think I mean? For a second or two she wa s quiet as she looked at me. Then she said Umm us together? Uhhh you know and she paused before saying umm you know us in a bed together? I nodded and smile d right into her eyes. Yep! Mmmmm exactly I told myself. You me naked and toge ther in a bed and then I said You do have one incredibly terrific figure Amber and you have to know that right? I mean it is a figure guys dream about all t he time. At least I do now. I’d be more then happy to show you exactly what is so darn fantastic about it. That is if you were at all interested. Her smile grew as did mine. I didn’t want to over play the situation yet. With that I di rected her over to her full length mirror. We looked at her all of her. Cuppin g my hands I placed them beneath her breasts and said Here see these? I said a s I pointed to her tits. Your breasts these wonderful bosoms and then I paused a moment then went on to say well a real man a man of respect and then I felt I had to lie a little saying like me would feel like he had to make love to t hem all night long. However maybe I wasn’t lying I thought. They did look juic y. They did look plumper then usual. Even sexy for that matter I thought even though she had on a t-shirt instead of that sexy looking blouse from the other day. I then added I know almost for a fact I would turn you on forever. We sm iled and she let me touch her shoulders once I said what I did. They felt soft and cuddly and I was ready to lift her up and take her and lay her down in be d. I was ready to pull up that t-shirt and feel them. I was ready to make her feel terrific. I was even ready to take off her bra. I was more then ready to do her tits if she allowed me to. Guess what? I said quietly. She looked at me through the mirror as we stood in front of it. Me well I’d even suck on your toes you’re so sexy I think. I’d kiss them and suck them and even do the same to your calves and thighs. I think she loved hearing what I was telling her. I was getting into this a little too much I told myself but what I was saying w as true and so I went on to tell her If you let me I’d even feel you up inside your thighs softly and tenderly too Amber. I stood behind her still tenderly holding her shoulders in my hands when I added You would know the true power o f what hormonal sexual arousal is once we were done doing all this. I looked r ight into her eyes as I said it and went on to say How’s that sound? Her eyes were big. She looked astonished. And she answered with Wow you and she paused a second and then went on to add you mean that really? I mean what you said re ally? Her voice was enthusiastic. She was filled with great fascination. I cou ld tell she felt rejuvenated and possibly an attraction to me. It was enlighte ning and I wanted her badly. I nodded my head and rubbed her shoulders and her arms some more. She said she knew that couldn’t happen here but wished it cou ld which sounded fine to me either way. I nodded and agreed with her. She smil ed as she looked into the mirror and into my eyes. She turned around and hugge d me hard as if I was her savior and I hugged her back too. Now that felt grea t. She felt great. I wanted to stand there and squeeze her longer but I knew I had to get back to the party. Then I turned and said Where are all your frien ds? I mean all your girlfriends that is? She said she thought they were coming soon but basically the party was for her parents and friends like me. I answe red with Yeah I wouldn’t mind seeing you naked either some day soon and I smil ed walked to her and we hugged one more time. Then I left. I had nothing to do . The place was basically a mess. Take out boxes on the kitchen table. Empty g lasses in the sink. My jacket on one of the chairs. My shoes in the corner. An d I knew I hadn’t even made my bed. I knew I should have cleaned up. But the d ay was long and it had been taxing on me. I sat there mindlessly watching the sports news and out of nowhere the doorbell rang. In my t-shirt and open oxfor d I stood and walked to the front door. Shit. Oh my freaking god. It was Amber . Wow. She looked good. I mean she looked not kind of good but she looked real good. In my unbuttoned oxford and t-shirt and slacks I opened the door with a smile. Hi Amber I said. Uhhh what umm brings you here? I already knew but ask ed anyway. She shrugged and looked a little insecure about why she was there a nd for that matter what to say as well but she ended up saying I don’t know. I umm was uhhh thinking. I was thinking about umm you know and she stopped talk ing and looked up at me then said what you said the other day. Like I said I k new what she was talking about but said What do you mean? You know. What you s aid a couple days ago she told me trying to be more confident. Huh? I said at first. Oh I knew what she meant but I played dumb real dumb in fact and as I p layed dumb I told myself how hot looking she seemed that early evening. She ha d on her school clothes. The skirt she had on was borderline in its appearance . The top was not tighter then the other one I saw her in however it certainly announced her breasts pretty well the way a man likes them to be announced. Y es her tits were full. They were succulent in size. They were well-rounded and yes they were very inviting I easily could have grabbed her arm and pulled he r inside and ripped off that top she had on. She also wore a sleeveless vest w hich was part of the uniform she had on. All of it said to me she wanted me. S he wanted to be made love to. What are you uh talking about? I asked. Umm may I come in? she said in a sweet tender tone. Still acting ignorant I said Oh uh sure. Please come inside and I let her in. I watched as the shapely young and don’t forget beautiful almost infant like woman stepped into my abode. I coul d not wait. I wondered. I wondered how she looked beneath all that clothing sh e had on. I smiled as she stepped ahead of me. Her hips appeared to sway left to right as she walked in. So what’s on your mind? I said. She turned around. Shrugging she said Oh I don’t know. She looked down for a moment. I’ve been t hinking. Then she looked up. I was thinking all day and yesterday too about wh at you umm told me a couple days ago. I asked her as if I didn’t already know what she meant. Ohhh you know and she went on to tell me as she looked away fr om me and then back at me how umm attractive I am. How umm uh and she paused a nd then said how sexy I really am. She looked up at me. Then I let it all out. Ohhhhhhh! I exclaimed. Oh yeah I told her nodding my head and also offering h er a grand smile. I shrugged my shoulders. But the truth is Amber. You really are. That’s when I let my eyes circle all over her body. I mean to me there is not one thing about you that isn’t attractive. Really there isn’t. I paused a nd waited. She stared at me. There was a sign of hope in her eyes I think. She was trying to say something to me. I smiled some more waiting. She sort of sm iled back. I knew or thought I did and I was ready whenever she was. I wanted her more then you could imagine. I wanted to take her now. Was she ready? To b e sexed up? To be made love to in my way? I wanted her. I wanted to show her m y way. To kiss her all over her body and that was for sure. And with luck I he ard her say Uhhh Jack will you show me? Will you show me what you meant? I swa llowed hard and excitedly and subtly took her hand in mine as I smiled. Sure I will Amber. I would absolutely love to. With that I led her to my messy bedro om. She was still dressed. I wasn’t. I mean like I said my shirt was unbuttone d and I wore a t-shirt underneath and as well my slacks and socks were on but those were formalities. She on the other hand was entirely dressed. What would you like me to do first? I asked. Uhhh umm I don’t know she said but she did. She knew exactly what she wanted. Her eyes looked down at her body. Then she looked up at me and then again down at herself. Yeah she knew. Will you do to me what you said you’d like to do to me? I smiled and walked to the bed. Initi ally she didn’t follow me. I told her to come up to the bed. I looked at her c losely. Once I did I smiled and then reached out. Once I did that I removed he r vest and she let it come off. Dropping it to the floor I pulled her closer a nd undid the top button of her school blouse. Amber grew nervous. Really nervo us as it gradually came unbuttoned. As it did I saw her magnificent upper body . That solicitous and succulent cleavage appear before me. Inside I felt like a tiger wanting my prey. I wanted to taste it all over the place. I felt sligh t rumblings all over. She never smiled as her blouse came completely undone bu t hung off her shoulders nonetheless. Still she had a terrific to say the leas t very fantastic upper body. Your breasts I said are fantastic. and she smiled a little. No really they are I assured her. But all of your body is for that matter. She swallowed hard as she tried to believe what I’d told her. I eased one side off her shoulder and then the other watching the school blouse float to the floor. She looked nervous as hell. I looked at all of her upper body. E verything about it was amazing to me. My eyes even had to close a moment to co ntain myself. Mmmmm wow I thought what a body she has. What a body I repeated to myself again. I looked up into her eyes again and I made sure she knew how much I loved her figure. I smiled gently. Do you like my body? she asked timid ly. I nodded and said Very much Amber. I love your body a lot. She smiled agai n and then said Can I take off your shirts? I nodded. I didn’t care. Why not i sn’t that what we are here for I asked myself. She took it off. In fact she to ok it off at the speed of light I thought. I didn’t care. I wanted us to be on the same plane. Are you going to umm and she looked at me and said suck my to es and feet too? Oh my freaking god yeah. You bet your ass I will I thought. I told her yes I would. She smiled asking me what that felt like. Truthfully I don’t know. No one’s ever done it to me but for you I probably would do almost anything. I mean and I paused then said god Amber you’re so darn sexy all ove r the place and so darn hot and I shook my head as my eyes kept looking at her body all over I went on to say I’d do everything to make you feel sexy and ho t and steamy. What I’d said made her super-excited and she kind of jumped at m e as she threw her arms around me. Immediately I felt her lips. Her precious s oft lips were against mine and I loved how they felt. Wow she was wild about k issing me and she kissed hard. She was passionate as could be as her arms pull ed at me and her lips tossed mine around. I let it all just go on and on forev er. Before I knew it I was being pushed backward. Into the bed. Before I knew it she had me on my back. Before I knew it she was on top of my body. And she wouldn’t stop kissing me either. It was excellent. Whoa! I said. I was blinkin g and happy as a lark. I finally after I stopped blinking came up for some air and said Wow I wasn’t expecting that but whoa Amber and I thought about the s exual intenseness of what she’d done and added you want to do that again? Come on over anytime. Feel free to stop over like that. Oh yeah I’ll kiss you like that anytime. Kneeling over me with her top off and her hair hanging off her shoulders a little she smiled. Really you liked kissing me like that? I wasn’t too umm wild was I? Oh no not at all I replied. Here lie down. Let me show yo u what I meant the other day. With that she watched as I undid her skirt and s lipped it off. Ohhhhhhh fucking god I thought. Look at this girl’s body. Look at her waist. I mean look at these hips too. I closed my eyes and then I opene d them so I could look down at them a little more. Everything I looked at was fantastic. Her legs and thighs and suddenly it was like my mouth was watering. I wanted her everywhere. Wow do you know how terrific you look? I told her. I saw her shake her head and so I reassured her that she was. With that I snake d down her body all the way to her feet I began with her toes first. I kissed the tips. I swallowed them next. She loved how it felt so I kept doing some mo re. I kissed the bottoms of her feet and then the tops slowly moving up them p ast her ankles over the undersides of her calves and all the way up to her thi ghs. Oh yeah those young and shapely and incredibly beautiful thighs. I hunger ed for them painfully. She absolutely loved it all. I stopped and knelt uprigh t and I looked at her. Enjoying this? I asked. She was smiling big and wide. H er eyes were sparkling like diamonds too. She said yes and said she loved it v ery much. So with that I stopped. I felt them first. I closed my eyes as I fel t their softness. Before going any further I went all the way back to the begi nning as I kissed and sucked her toes and feet. I stopped and said How’s that? Oh god mmmmmm I love that she said softly. Don’t ever stop. Then she said Do you always do that with a woman? Lying I said with a shrug of my shoulders Yes but it will depend. On what? she said. How beautiful and extraordinary the wo man I’m with is I said with a smile as I looked her in the eyes. You mean and she paused and her smile disappeared momentarily before she went on to say lik e me? She was very surprised I’d said that. I’m that beautiful to you? I nodde d and pulled her up. We sat side by side. I cuddled with her and then said Oh yeah Amber. I’m a very lucky man tonight. I mean me with you and you want me? Oh gosh I went on to say I’m lucky as lucky gets and then I turned and kissed her luscious lips. We kissed or I should say she kissed me as if she had never been kissed before. She was awesome and I told her so too. Umm were you going to umm like kiss my thighs next? she asked. I smiled. Should I? I said. But b efore she answered I went and asked Have you ever uhhh played with yourself at all? Now that question stunned her. She was not prepared to answer that one s o I said Well let me tell you something okay? There are days and times when I umm you know umm masturbate. Can you believe that? She swallowed hard. But bef ore she could answer I laid my hands on her boobs pressing down lovingly and I began caressing them. Her eyes closed when I squeezed them. I moved closer to her nipples and I could tell it felt great to her. Plus I loved feeling them either way. Feeling her boobs was awesome. Watching her while I did it was inc redible too. They seemed huge but in truth were just well sized tits. I didn’t have any trouble negotiating around them whatsoever and I loved it. Honey how ’s that feel? I said. Ohhhhhhh gosh yes I heard her say. I continued petting a nd pealing away at her tits. I finally leaned in and started kissing both of t hem as well as licking them every so often. I’d feel those hardened grand nubs called nipples and then nibble them every so often which would arouse her eno ugh to obtain growling like squeals out of her lips. Up and around I went kiss ing and sucking the sides of her body. Then I’d roam around her flattened sexy belly. Mmmmm this girl was the girl of my dreams that late afternoon. I was a t an impasse. Should I or shouldn’t I I asked myself. I wanted it. I wanted it badly. How did she feel I wondered? With that I said yes to myself and I star ted kissing her. But she was better much better at that then I was. As we kiss ed I moved on down. As we kissed and as I moved on down my fingers found what they were looking for. They found the inner regions of her well developed thic k muscular thighs while navigating towards her pussy. Oh! Oh my wow! she cried out once she felt my fingers toying up inside her panties. I kept at it. Play ing around with her pussy’s lips I fingered her happily and she wanted more an d more too. It felt smooth in there. She felt so welcoming too. It felt warm a nd inviting. I knew I wanted more and that’s when her legs spread apart. My fi ngers were in. Her body rose up. She came up off the bed. I pushed my fingers up inside her further. That warmth that sweet thickness within her is almost i mpossible to describe. Ohhhhhh what a pussy she had. What a girl she was I tho ught. What a body she has I thought while fingering her cunt and also making h er hornier and hornier as well as me. She was becoming wetter and wetter and I loved it and as a result she was crying out more and more. I loved all this t oo. I was close. Real real close to making my young visitor orgasm and cum sur reptitiously. Did she realize this? I do not know but I kept fingering her ins ide that tight swelling hole and I loved every second of it. I knew at some po int maybe today or maybe soon enough that I’d want to taste it but for now I w as only going to finger her and make her one totally happy young woman. She er upted. She had come what she came for. An orgasm. And it was a very good one a t that too. She came and she came admirably. I could feel it. Yes it oozed out of her and yes it streamed down her legs. Yes it seeped down into my hands an d yes it was beautiful as could be. It felt warm. It felt thick. And from what I could see it was as white as ever as she moaned and cried out once she had cum. She took hold of me thanking me for making her cum and as she did she loo ked deep into my eyes and smiled. She pulled herself close and thanked me agai n and for letting her do it in my house. I told her it was all my pleasure and smiled while saying so. We lay side by side and I listened to her breath and relax. Jack? she said. I answered her. Uhhh did you have fun too ‘cause I real ly did. I mean I had a wonderful wonderful time. She paused while smiling then said Thank you Jack. Thank you very very much. With that she looked at me sin cerely and said Can we do that again and well other things too? I smiled and h ugged her telling her she was welcome to come and do this sort of thing anytim e she wanted. However I also told her that her studies came first. She giggled naturally of course telling me she knew that already. With that I caressed he r soft and warm naked body holding it closer then expected for an hour or so. Then Amber finally got up looked at me and smiled as she dressed. And although I didn’t dress at all I still walked her to the front door. I can’t wait unti l the next time she told me. Me neither I replied as I patted her fine teenage womanly ass. She turned and smiled and bounced away out of my home. God I got ta get that girl to suck me off next time I said aloud.Top Popular Hit ! : )

Home >> Erotic Sex Stories >>  Academic Awards
tag : Academic Awards,
เล่าเรื่องเสียว,คุยเรื่องเช็กซ์,การ์ตูนโดจิน,อ่านการ์ตูน,ดูหนังโป๊,คลิปหลุด,วีดีโอโป๊,หนังเอ็กซ์
This site is not suitable for children under 18. Opportunity for everyone to read posts for free. No charge. Please consider appropriate. All girls appearing on this website are 18 years or older. Click here for records required pursuant to 18 U.S.C. 2257 Record Keeping Requirements Compliance Statement. By entering this site, you swear that you are of legal age in your area to view adult material and that you wish to view such material. CopyRight seawjing.com 2013
..close..