เล่าเรื่องเสียว คุยเรื่องเช็กซ์ การ์ตูนโดจิน อ่านการ์ตูน ดูหนังโป๊ คลิปหลุด วีดีโอโป๊ หนังเอ็กซ์   
คุยเรื่องเช็กซ์ Last update : เล่าเรื่องเสียว | คุยเรื่องเช็กซ์ | การ์ตูนโดจิน | อ่านการ์ตูน | ดูหนังโป๊ | คลิปหลุด | วีดีโอโป๊ | หนังเอ็กซ์
Home
หัวข้อเรื่อง
อัพเดท


What a Day เล่าเรื่องเสียว

Home >> Erotic Sex Stories >>  What a Day

เรื่องเสียว What a Day

3196It turned horrible that day. Almost everyone knew it would. People turned out and most stayed outdoors anyways but Shepherd and Anise found their way i nside. Both stopped sweating once they did while relaxing in the comfort of th e host’s cool home. She was only 36. She was as pretty as they came too. She k new it but never let on that she did either. Her hair glistened. Her eyes magn etic and that smileit made everyone take another glance at her. Wow how could she be so pretty they thought? No way could that woman Anise be as attractive as pretty and as well built as she was. But yes she was gorgeous and she never ever hardly ever worked at her body. It came naturally. He was only 25. He wa s in great shape too but this humidity it was way too much for him and sitting in the backroom watching everyone his perspiring began to slow down and event ually stop too. Nice hairdo and great eyes as well he was well spoken and also college educated. He snuck looks at her. Nice boobs he told himself and he’d seen her standing upshe had a nice figure too. He smiled inside. He sure would n’t mind seeing her in a bikini he thought earlier. Nope not at all. They didn ’t know each other. They’d never met. She looked at him but didn’t stare like he had at her. Still she found himokayattractive in some ways. She liked that but still hadn’t conversed with him. Not that afternoonnot for a while at leas t. Their eyes met. Each smiled then looked away at the people outside trying t o bare the suppressing heat of the day. Finally she spoke up. Hot out isn’t it ? He smiled and nodded. Then he spoke up and said it was too hotway too hot. Y es you are right about that. Silence ensued for a few minutes. She looked at h im again. I’mAnise andyou are? she went on to say. Oh sorryI’m Shepherd. Every one calls me Shep but you can call me whatever you’d like Shep Shepherd he tol d her as he felt his blood overheating. He liked this older woman. He liked he r looks a lot. If only he couldlook and stare and be exceptionally rude and ga ze upon her highly attractive figure. Yes I knowI know that’s rude as hell he told himself. She smiled at what he’d told her about being called either Shep or Shepherd and told him that was rather nice seeing as the two didn’t know on e another. Nonoooothat’s fine I really don’t mindAnise. She smiled some more. He fell instantly in love with her smile. Silence ensued again. Looking around neither stared at the other but he knewyes he knewgod it would be so cool if the two of them couldnaw that is preposterous. You have agirlfriend Shepherd? he heard her say out of no where. Her eyes looked right into his soul. Damn he could feel her eyes reaming it. Wow it was incredible how he felther eyes lea ched in on him like they werealmost attached to his body how they were Jesus m an oh manwowit is incredible how she’slooks at me like she does he thought. Um nono I don’t. Uhwe broke upI don’t knowabout three months back. No it was fou r months now that I think of it. And then as quickly as he answered her he ask ed And youyou married dating or anything like that? Wow now that was a dumb qu estion he told himself. No not married she said but I wasfor a very short five months she said smiling into his eyes. Tell me about yourself she went on to say. What are yourplans later ontoday? His body tempit went sky high. He felt a trembling a riveting he hadn’t felt in ages. The question made his body feel allwild. Whatin thehelldid she mean by that? What are my planslater on today? Hell I don’t know. Probably go on out with some friendsyou know watch some ga mes partyI don’t know yet. She waited patiently. He finally looked at herall o f heras she smiled at himand his physique but she waited. I don’t know actuall y he told her. Usuallywell usually I’ll go out with friends and watch football or basketball and drinkthe usual thing to do. Silence again. A small grin res ted on her lips. She was nodding too. He wondered why she was nodding. So we’v e established more or less you’re going out tonight. Isn’t that right? He nodd ed along with a smile and a question on his mind as well. We’ve also establish ed you do likewomen Is thatcorrect? she said quietly. There was silence in the room again but this time these two lone strangers stared at each other as he wondered what was truly going on. Meanwhile her eyes did not leave his making him both a little uncomfortable but also a little aroused as she gazed deeply into his eyes. Now could I ask you something else? He said sure as something c aught his throat. What is it about women in general you like most of all...say for instance your ex-girlfriend? He didn’t know how to answer her. Was ither personality? Was it and she lowered her voice to a sultry tone her body possib ly? He wasn’t stunned but he feltpressured to answer her. She didn’t smile any more then she had. Her voice didn’t change too much but he could feel a prese nce about her that made himwant her Yes that was ithe felt he wanted hermadly almost terribly for some reason. Is that it maybe? You liked her for herfigure her physique? Did she have a great figure? Anise asked. He gulped again and h e even felt himself blushing. He didn’t know how to answer her at all and then she stood up. Anise happened to be wearing a dark sleeveless blouse. It was c onservative but it did define her breasts somewhat he thought. Due to the heat of course she had on a nice pair of shorts too. She looked spectacular in it but not too showy or sexy for that matter. Okayso maybe that was not a good qu estion? she said. She knew it. No no it’s fine he came back. In fact to be hon est with you and he again gulped she sort of lookeda little likeyou. Me really You’re teasing? she said a grand smile forming on her face. Not me. Reallyyou mean that? Actuallyyes I do to be honest he said as his eyes floated from her face over her full breasted upper body and on down past her tummy and then th e rest of her body. Back to her face he smiled and then he said. Honestly she does. Anise had no idea what to say. She was touched. She was excited too. She liked that she was viewed as a good looking woman or so she thought. So what you’re telling me is thatI’malso agood looking woman in your eyes? He nodded. She shook her head in disbelief. She waved her hands over her figure. She look ed down at it as if she couldn’t believe his words. Soooodoes this meanyou als o like my figure? Holy shit he thought. Are you like kidding me? Hell yes. Hel l yes I do he thought. If only you knew. If only you knew he told himself. He didn’t let on that he felt that way but she could tell. She wanted him badly t oo and she was more then ready to let on she felt that way. Silence befell the room. Still no one from outside had come in. They sat quietly. I have aan inv itation she said all of a sudden. I’d love to invite you to the house. I have a pool. You mewe could go swimming. That’s alljust swim get to know each other a little. Nothing more she told him. OHHHHH MY GODME YOU ANDAND YOU IN A BATH ING SUIT A BIKINI EVEN he thought. FUCKYESLET ME INLET MEOHHH GOD YES OH YESYE SFUCK YES. He confirmed it a little too loudly. He said yes. A smile settled i n on his face. He wanted to know her address before he even said yes but he ca ught himself and said yes and then asked where she lived. He got it he said hi s goodbyes to everyone and he was gone to his place to get his bathing suit. S he was barely home. She was setting up the bar and heading to her room to get on her Hmmm bathing suit or bikini she wondered? Which one will heoh come on A niseyou know that answer. She put it on. She turned around in the mirror. Mmmm m he is going to like me in this she told her image. Yes he is. The doorbell r ang. Swiftly she put on a gown to hide her well toned figure. She opened up th e gown. She looked at her figure. First her legs especially her thighs and the n the rest of her- Her toned flat tummy and of course her boobs. She hefted th em in the palms of her hands. The bikini had made her look fit and trim or may be she made the bikini look great on her. She didn’t know which way to decide but either way she knew one thing. This will be a fun afternoon with him. I kn ow he’s up to it. I’m hungry and he is too. She opened the door. Hiiiiiiii She pherd she said. He was already in his trunks. She got a very very good look at his legs and of his chest as well. A little bit of hair on it plus his pecs b ut overall his upper body wasohhh yesit was everything a woman wants in a man she thought. Come on in. I see you’re alreadyready. Good greatyes she said. Me too and she took his hand in hers so let’s go swimming. Damn he thought. He w as following her out to the pool his eyes only on her hips and then on that as s. Uhohhhhhhhher assohmy godJesus I haveneverwhoa her ass is Fuckwhat a great ass she So what do you think of my pool? she asked merrily. He was all ready t o dive in but waited. It was her pool. He wasn’t going in unless she told him too. He told her it was magnificent. He loved it. She was happy. Looking at hi m in that bathing suit and looking at his pyramid shaped physique made her thi nk dirty thoughts as she stood taking off her gown to unload her own body for him to see too. But something appeared wrong to her too. She couldn’t place he r finger on it but there was something wrong as she gazed upon his bare upper body. What was it she asked herself. What washmmm what waswrong with him? She couldn’t figure it out at all. She told him to dive in. He heard her voice. He heard her words. He turned around and they smiled at one another. She said to dive in and so he did but when he swam back around to the shallow end of the pool her eyeswent wide. Ohmylord she thought. Doeshe know it? Oh mygod he does n’t even know it yet. He can’t know it. She stared at him. No it was more like she stared atit. Umwhatwhat’s and he had turned his head as he asked wrong An ise? Nope he didn’t know. UhShepherd and she also pointed your trunksthey slip ped down she told him as her eyes remained glued to his business down below. H e realized it and swung around allowing her to see his nice firm ass while he quickly pulled his swimming trunks back up. Then he tightened them up a little more. He apologized. She smiled again as she said heartwarmingly Um nono...do n t worry honey. But when she added I will say this... You arein great shape i f you want my opinion she held one heck of a smile on her face. But Shepherd a lthough knowing he was in great shape blushed a tone of hard red. It isokay. H onestlyit’s alright. They stared at each other. She wished she could and almos t did it too but said Care if I...uhhh...take off my top? She winked and adde d It might make you more comfortable. He wished he could say yes a million ti mes over after seeing her cleavage and boobs but said no out of respect for he r. They both swam around and talked while she held most of the discussion but Anise knew exactly where this day was headed. Care to go insideget something t o drink? He agreed as he pulled up his bathing suit while getting out of the p ool. Inside they sat in the kitchen. She hadn’t put on a gown and walked aroun d as is so he could view her great looking boobs from where he sat. Uh whatis there something wrong honey? she said. He didn’t expect her to call him honey. He told her no. She smiled as she turned to face him. Her boobs looked incred ibly appetizing he thought. She walked towards him as the boobs seemed to grow larger. Shepoh Shepherd? she said. Are youare you staring at these? she asked her head looking down upon her full sized tits. He shook his head realizing sh e caught him in the act. She smiled but he didn’t see that she was yet. He loo ked away and then looked into her eyes. He felt embarrassed. It is alright you know. I love that some men like you look at me like that. Wha-what did yousay ? he asked. I like that some menlike youlook at these I mean it too. Silence a gain befell them. Then she abruptly said Shepherd Would you care to feel these ? But what she told herself was I really really wouldn’t mind it at all. Ohhh pleaseoh please say yes. Please touch them she thought as she almost closed h er eyes on the idea. She waited. Nope he hasn t touched them yet. She waited s ome more. Nope he still hasn’t touched them. Come on Shepherd she thought... O kay then I’ll have to do this all by myself she told herself. She smiled as sh e did it. Her hand rose slowly. She brought it close against the upper portion of her breast. Closercloser as she watched his eyes and then she put her hand against her tit. She watched him as she slid it back and forth on the boob. S he smiled while doing it. All of a sudden her hand went further deeper inside the bikini’s top. His eyes were magnetized by it all. It had gone down inside her bikini top he told himself. As he watched her do it her eyes closed. He fi nally feltweird. Shepherd noticed that Anise closed her eyes and here she was feeling her own tit and right in front of him! Ohhh god he thought. I wish tha t was me doing that Oh shit! If only she knew what I felt inside. Abruptly...o ut of no where...his cock started to tingle. He blinked once that happened All of a sudden he felt...horney. He felt...aroused as hell He took a subtle and quiet deep breath of air as he watched her slowly caress her own tit. She look ed at her boob while doing it too. She wasn’t watching him at all. As she felt it in front of him he became hornier and hornier as he watched it all unfold. His eyes were glazing over as she did it and out of nowhere she asked Would y ou like to do this? Her voice sounded soft. Would youfeel my boobhere? She loo ked right into his eyes. She looked at him deeply. You do. I can tell she adde d. I can see it in your eyes. Go ondo it she persisted affectionately. Feel my tits. It’s okay Really it is honey. Go onI’d love to feel your hands on meher e. And out of no where he felt her hand on his. Out of no where his hand rose. Out of no where his cock tingled wildly and prickled madly. He felt her hand on his and he felt it pulling his hand upwards. He saw it but he didn’t. All h e knew was his hand was about to feel her boob her...tit. He was going crazy w ithdesire all over. He couldn’t wait. He wanted this woman naked as ever. God did he ever. His eyes felt like they were going out of control. All of him did . All of a sudden he saw his hand. He felt it on something too. All of a sudde n he knew..it was...it was on heron her boob? Was he hard? Was he nuts? Was th is all real? It did make him close his eyes. Here he was...he was feeling this sexy woman s...tit. Ohohhhohhhhhhhgod Oh wowwow he heard himself say. That’s awesome. You your boobsthey’re awesome he told her. She smiled and moved his h and around as she watched him react to it. His hand started holding it careful ly but before long she felt his hand squeezing it wanting her boob a lot more. Uhohhh yes he told her. With his yes closed and unable to believe he was doin g this feeling her tit with his hand he stood frozen and felt her up in the ki tchen nonetheless. It feels nicegreat to feel a real woman’s breast again? she asked. He nodded and without her request his other hand came up and started f eeling the other one. She loved it and watched as he fondled them both. Before he knew it her bikini top was loose. She reached back and undid it smiling to let him know she wanted them both felt a lot more. She let it down easily. He hadn’t realized it and when it loosened he saw how great her tits really were . Self supportive almost they did not drop much at all. Full very round too th e two boobs had suggestively large nipples and he noticed that right away. Lik e them do you? she asked. He said and nodded a yes. Then go onfeel them she to ld him as she closed her eyes. He reached for them and felt their strength. Th e nipples had substance he had never felt in his entire life. Hers were powerf ul. Her nipples as he felt each one fattened and stiffened to unnatural size. He knew what he wanted at that moment. He wanted to put his mouth and his tong ue all over them. He wanted to play with these nipples these hard fattened nip ples all day long. She loved it too. It made her feel tingly all over as he pl ayed and he played with the hard and still soft nipples. She moaned as he felt them up. She squeezed her body towards his. She felt aroused even as he finge red the nipples like he had. Ohhhhhhhhhhh he heard her utter. Let’soh let’sohm yuh ooooooohhlet’s go andand lie down. Let’s go to myto my bedroom and do all this. Toher bedroom he thought. To your bedroom he told himself. God yesthat w ould be socool as she led him to it. Her bedroom. It was immaculate or so he t hought. Her bed was huge. Holding his hand as they came into it he didn’t know what to expect but when he saw it and how large and ornate it was he couldn’t believe it. She turned around. Her naked breasts staring him in the eyes. Sti ll smiling she took hold of his body. He went along not knowing what to expect . Her body came closer. Her smile too. Before he knew it her lips were on his. Before he knew it she was kissing him madly and he loved every last second of it. Her boobs pressed against his chest and he felt how hard they were pressi ng. His cock boning for her body wanted her badly too. Mmmmmm now that’s a kis sisn’t it? she told him as she pulled away. Do that some more? She didn’t wait for an answer. She simply went at his lips kissing them crazily and stirring up his hormones to a height she wanted and hoped she could reach. His eyes wer e ablaze with desire. It was evident too. She asked if he wanted to feel her t its some more and he nodded anxiously that he’d love to. Finally she sat down and then laid down so he could play and even suck on those two hard sexy nippl es of hers. He kissed and he sucked and he even licked them wildly. Anise love d how it felt and told him too making him go at her nipples even more. But she wanted something he hadn’t expected. Fuck my tits she said. She looked for hi s answer. Fuckyour boobs was the look she saw in his eyes and she said yes gen tly as if to confirm what she’d said. He looked down knowing he was hard and n othing was needed to get him that way. Butbut I’mbut I’m already hard erect he told himself. Don’t youdon’t you want toto suck me off first? It’s okay if yo u’re hard you know. I like a cock that’s already hard and horny. Is yours? He nodded. As soon as he did she reached for it. She felt its strength. She felt how thick and hard and long it was as her palm formed around it on the bathing suit. I guess that’s going to have to come off now isn’t it? He blushed but n odded. He slowly pulled it downdown passed his knees. She watched as it arouse straight up and stiff as it stood to attention for her. She loved its demeanor . She loved how it seemed to behave for her. Her eyes drooled as if it wanted needed and had to have her all over her loveliness her bodyher figure only. Ye s his cock was hard as ever. Yes it was erect and probably raging wanting her a lot. Yes his cock was hard and it was long. Yes his cock was as fat as they came too. And yesyesshe hungered for it. Her mouth started to water for it mor e then he ever expected it too. He looked at her boobs. He hungered for them i n his mouth but nonoshe wanted his manhood. She wanted it inside her booming t its. She wanted himhim and his cock shoved up inside themover and over and ove r as she held them and pressed them together and felt that immense manhood thr usting its way up inside her two titsthrilling her more then she could have ex pected earlier that day. He mounted her. He watched her eyes and expressions a s he did. He held his cock as he did but it didn’t need holding. He leaned ove r and placed it inside those two large treats. They glistened like her eyes an d smile and he pushed hard up inside them. She pulled her head back as he did it. Her eyes closed too. More she thought moredo that again. Do it again she t old herself and in her expression. Yesohhhhhhh yesjust like that. Yesthat’s it do it againmoremoremore she felt herself saying as she pushed up and into that long hard cock. This is crazy he told himself. She really likes this that muc h? He pushed some more. Up downup downup downhe repeated it several more times for her. Her bosoms pushed upwards. Her boobs lifted up off her bed. She was holding and pushing them together. Moremore her expression kept saying. Really you want more he kept telling himself. You wantmore? That’s right so he did i t. He fucked those two wild tits. WowI loved how you did that Shepherd. Thatit felt great. It did. It really did. He smiled and thanked her but she probably didn’t hear him say thanks. She reached up and took hold of it in her hands. Once she did she swirled it around and around as she toyed with it and also lo oked at him while she did. Finally she grabbed its solidity holding it firmly and smiling at the pleasure of holding his aroused cock. Mmmmmm I am so gladso happy we got togetheraren’t you too? she asked. She then saw something. She p eered at it a little closer. Was thatpre-cum? What was that? He knew what it w as. He came a little. He pushed it down inside him. No I can’t cum yetcan I? H ell nouh uhhhI can’t cum yet. Don’tdo not cum. Are you alright honey? she aske d. Oh uh yeah he said. You uhyou turn me on so much and his eyes enveloped her beautiful mature boobs that I’ve become soyou knowhorny? Reallyyou’re that ho rny? You want me to get on with it alllike a blow job or just play with itor s hould we ummyou knowjustyou knowlet’s do it? Uhhh and he took a deep breath. H e felt himself sweating as he thought about the possibility of his body his fl esh against hers. YeahI’d love to do that I mean if that’s what you want. Then he looked down on her naked figure except for the bikini bottoms that is. She was waiting for him to pull them off. Oh god Oh god...she wants meme toto pul l them off or something. I just want to lick her out No I want to fuck her too . She pushed them down. Yes she shaved too. Her pussy looked awesome. Clean sh aven she looked tight and youngreal real young down there he thought. He pushe d his all the way off and knelt above her surveying her figure. She smiled sti ll and asked how he liked her body. He told her he loved it but acted nervous too. Don’t be nervous she said. Here let’s spread out my legs. You place that inside and up against me here and she patted her pussy’s lips. Yesthat’s right right Uh ooohh mmmmmthat’s it. Now go in mego inside memake me and she closed her eyes as he eased and pinched himself inside her pussy horny. Make me feel more aroused. Uh ohhhhhhhyeahyeahShepherdoh yeahlike that Deeper further she h ad said to him as her body enveloped his frame. His cock. It felt incredible i nside her. To feel a man’s cock once again after so long a timethis felt great . No it felt incredibly wonderful she told herself. The wholesome and natural feel of his hard and long cylinderup inside her gratuitous hole She couldn’t s top it. She didn’t want to stop it either as she breathed hard while it went i n further down inside the glorious soggy hole. Swollen and already soaked insi de she yearned for him more and more. She couldn’t get enough of it. Feeling h is cock filling her up so magnificently like it was doing No there wasn’t anyt hing better then what was happening at that moment on this day. She knew it to o and breathed hard almost letting him know how great that moment that day was . And as it all happened she moaned aloud. She moaned a long loud moment too. She craved this. She felt him inside her body. She started clawing at him all the while he filled her hole with his cock. With both horny and aroused as the y were he went deeper and further into her great cunt. Do you like this? he sa id looking at her. Ohyesyes of course I do my love she said barely getting her words out. More don’t stoppleasecome out and then go back inside me! Repeat i t all over again she added Over and over Don’t stopdon’t stopdoing that. So th at was what he did. He plucked her. He did what she told him to do. He pulled out. He went back in. He pulled out and went back in repeatedly. She felt it f illing her up and loved it. He’d pulled out and then go back inover and over a nd over. Filling her hole up repeatedly she told him to do it more. She told h im to do it faster so he did. More and faster and more which only made both of them hornier then ever. She swelled up all over inside and wrapped her legs a round him wanting it nonstop. Her fingers grabbed at sheets. Her fingers clawe d at his body. He was gettingbetterno really good at this as he laid into her pussy pleasurably. Breathing hard both immensely loved being at one another’s body and it was a moment for the cameras to remember he told himself. God this woman and medoing it todaythis wasohhh wow Oh nono he thought and out of no w here he said I think I’mgonna cum. Then do itcum inside me all over me she sai d. She sounded happy to know it. I’d love to feel that she said as if expectin g it to happen. Cumcum inside me I want to feel you cum inside me. Not onyou? he asked. Whatever way you wish to do it she huffed. Do itgo for it. He couldn ’t hold it. He exploded inside Anise’s pussy. She loved it either way as she p ulled him down on top of her. Before he knew it she held him firmly and she ki ssed him lovinglyfor quite a while. Want to lie with me for a while. That’s wh at makes loving like thisspecial she said. They lay together while he thought about how he got to this point. Wow he told himself What a day! Whata woman to o. He looked at her while they held one another in their arms. Her boobsthey s till looked delicious and he knew he could suck on them some more. As he looke d at her tits he wondered what he should next. But she held him closely and Sh epherd liked how she felt in his arms. Her body was warm. Her body was more th en anything he’d ever had although he’d had a few women in his time this woman was incredibly wonderful. The day had been awesome and he thought about it at that moment How could I be so luckyhowwow how could I ever ever get this luck y in life? He watched her as she lay looking at him. Again she was smiling. Th is was one heck of a daywasn’t it Shepherd? She smiled leaned in and she kisse d him on his lips. Mmmmmm I think so at least. She nodded and smiled which she always seemed to be doing and said yes to her own question. She pulled hersel f close so she could snuggle against him. Before long he felt somethingsomethi ng odd. Whatwhat the hell was that? Nooh mygod he told himself Somehow she was kneeling at his groin his cock. Was she actually trying to get him hard again ? Wowwhat a day this had been already. He smiled and took her body. He kissed her hard and then took her hand and placed it on his limp cock. Heremake me ha rd again. Let’s see what happens this time and she said it would be her pleasu re.Top Popular Hit ! : )

Home >> Erotic Sex Stories >>  What a Day
tag : What a Day,
เล่าเรื่องเสียว,คุยเรื่องเช็กซ์,การ์ตูนโดจิน,อ่านการ์ตูน,ดูหนังโป๊,คลิปหลุด,วีดีโอโป๊,หนังเอ็กซ์
This site is not suitable for children under 18. Opportunity for everyone to read posts for free. No charge. Please consider appropriate. All girls appearing on this website are 18 years or older. Click here for records required pursuant to 18 U.S.C. 2257 Record Keeping Requirements Compliance Statement. By entering this site, you swear that you are of legal age in your area to view adult material and that you wish to view such material. CopyRight seawjing.com 2013
..close..