เล่าเรื่องเสียว คุยเรื่องเช็กซ์ การ์ตูนโดจิน อ่านการ์ตูน ดูหนังโป๊ คลิปหลุด วีดีโอโป๊ หนังเอ็กซ์   
คุยเรื่องเช็กซ์ Last update : เล่าเรื่องเสียว | คุยเรื่องเช็กซ์ | การ์ตูนโดจิน | อ่านการ์ตูน | ดูหนังโป๊ | คลิปหลุด | วีดีโอโป๊ | หนังเอ็กซ์
Home
หัวข้อเรื่อง
อัพเดท


The Librarian เล่าเรื่องเสียว

Home >> Erotic Sex Stories >>  The Librarian

เรื่องเสียว The Librarian

5314I had been going to the same library for several years and had taken noti ce of the tall flat-chested librarian. At 5 6 I have always been attracted t o taller women. Unlike most guys I get really turned on my women with small t its. The librarian Kari tended to wear loose fitting tops. It was kind of har d to tell but it appeared that she might be totally flat up there. Believe me I spent a lot of time checking her out. After two years of fantasizing I fina lly got the courage to ask her out. I was a little surprised when she asked m e if this was a joke. I assured her that I was serious. She apologized and s aid that she rarely gets attention from men for obvious reasons that she cou ldn t talk about in the library. After the library closed we went out to dinne r. At the restaurant Kari told me she had pretty much given up on men because of her height (5 11 ) and her flat chest. I confessed that those are the thi ngs that attracted me to her. After dinner she agreed to go to my apartment. Once we were alone she turned into an animal kissing me passionately. She sai d it had been years since she had a man and she asked if I would be interest ed in her that way. I began to remove her top but she protested saying that ma de her too nervous. I assured her that I would be fine with her tits but she insisted and instead removed her pants AND panties. Wasting no time I dived be tween her legs and ate her wet pussy. She groaned and then screamed as I firs t licked then sucked on her erect clit. After about ten minutes of intense pu ssy eating I stood up and got undressed. Kari gasped when she saw my hard cock . I told her I wished I was bigger (I am only about five inches). She said i t even looked too big and intimidating. Kari had me lie down then started str oking my cock. She apologized for her uneven stroking and said that she didn t have much experience in that area. I said she was doing fine. After a few minutes I told her I was ready to burst. She stood my dick up and inserted it into her wet pussy. I was so turned on as I had never experienced a pussy so tight. Several times I had to stop thrusting to avoid premature ejaculation. After the second time she asked what was wrong. I told her she was getting me too excited and that I would cum if I hadn t stopped. Kari said I shouldn t hold back. Now I was in heaven! I reached up and pulled her top up exposing her chest. She was the smallest I had ever seen- as small as a woman can be without being completely flat. That was it! As soon as I saw them my cock be gan spurting out of control. Kari came too amazed but turned on that I was so into her. Over the next two hours I shot my load three more times- first in m issionary position second from behind. Then the third time I was unable to ma intain an erection. Undaunted she offered to massage my member which she di d until I released my fourth load of the night. No woman had ever made me cum four times in such a short space of time. I can t even count the number of or gasms she had. The next day I returned to the library and saw that she was we aring for the first time a rather tight t-shirt instead of one of those baggy tops. She told me that if guys didn t like her body that was their problem. I told her that her outfit was getting me worked up. She told me she couldn t talk about this stuff in public but that she was available for another date t hat evening. That was the beginning of my relationship with Kari. We have be en married for six years now. She has become quite comfortable with her flat chest knowing that at least one man gets hard just thinking about it.Top Popular Hit ! : )

Home >> Erotic Sex Stories >>  The Librarian
tag : The Librarian,
เล่าเรื่องเสียว,คุยเรื่องเช็กซ์,การ์ตูนโดจิน,อ่านการ์ตูน,ดูหนังโป๊,คลิปหลุด,วีดีโอโป๊,หนังเอ็กซ์
This site is not suitable for children under 18. Opportunity for everyone to read posts for free. No charge. Please consider appropriate. All girls appearing on this website are 18 years or older. Click here for records required pursuant to 18 U.S.C. 2257 Record Keeping Requirements Compliance Statement. By entering this site, you swear that you are of legal age in your area to view adult material and that you wish to view such material. CopyRight seawjing.com 2013
..close..