เล่าเรื่องเสียว คุยเรื่องเช็กซ์ การ์ตูนโดจิน อ่านการ์ตูน ดูหนังโป๊ คลิปหลุด วีดีโอโป๊ หนังเอ็กซ์   
คุยเรื่องเช็กซ์ Last update : เล่าเรื่องเสียว | คุยเรื่องเช็กซ์ | การ์ตูนโดจิน | อ่านการ์ตูน | ดูหนังโป๊ | คลิปหลุด | วีดีโอโป๊ | หนังเอ็กซ์
Home
หัวข้อเรื่อง
อัพเดท


Online Lovers เล่าเรื่องเสียว

Home >> Erotic Sex Stories >>  Online Lovers

เรื่องเสียว Online Lovers

6660We’ve been talking for months. We met online but were thousands of miles away from each other not to mention being wrapped up in our daily responsibili ties. In a world of singles oriented websites where relationships come and go with depressing regularity somehow we have remained together. Phone conversati ons are intermittent but e-mails are notwe have chatted almost daily about any thing and everything from the mundane of everyday life to the intensely erotic . Although we are both married to others we have found comfort in the ability to tell someone about ourselves without worry of condemnation. We have danced around the subject of actually meeting in person until eventually this was an itch that just had to be scratched. We have agreed to meet for a weekendI’ve t old my husband that I’ll be away for the weekend at a women’s retreat and you’ ve told your wife some equally plausible story. As I stand at the airport term inal waiting for you to arrive to pick me up I keep reminding myself to keep c alm but I’m nervous as hell. We’ve acted out our meeting many times but now th at it’s actually happening how will it go? I scan the crowd looking for the fa ce I’ve only seen in pictures until todayand then there you are with that smil e I’ve been dreaming of for so long. We’re both suddenly feeling a little shy and we try to put each other at ease by making small talk as we drive to the p lace you’ve arranged for us to spend the weekend. It’s a friend’s place you ex plaina very discreet friend. Pulling up out front of a tiny house you grab my bag from the trunk of your car and lead me up the walk and into our little hid eaway. Giving me a quick tour of the little studio apartment you point out the washroom in case I want to freshen up after my trip.Good idea I smile I’ll be out in a bitQuickly I take a shower and put on the little number I bought spe cial just for you and then taking a deep breath to calm my nerves I take one l ast look in the mirror and move to join you in the living room/bedroom. As I e xit the powder room I can see that you’ve started a fire in the fireplaceyour back is to me as I come out and I take a moment to admire the sight of you so tall and handsome. Turning at the sound of my approach I can tell by the look in your eyes that I’ve achieved the desired effect with my little lace ensembl e. The naked desire on your face suddenly makes everything alright and I don’t want to wait another minute to satisfy those urges that have brought me so fa r just to be with you. I smile and walk slowly toward youreaching out a hand a nd putting it on your chest with gentle pressure I push you toward the bed. Lo oking in my eyes you can’t tear your gaze away. You feel the bed hit the back of your legs and you sit down. As you watch with an appreciative smile I teasi ngly unzip my sexy little black dress and slowly let it fall to the floor leav ing me standing before you in the lacy pink lingerie you had admired in the pi cs I had sent youyour sharp intake of breath lets me know you like what you se e. Then it’s your turnI pull your jacket off dropping it on the floor and then pull your t-shirt up over your head. Pushing you horizontal I straddle your l egs slipping my bra straps down first one shoulder then the other. One finger searches under the lacy material to find my nipples while with my other hand I reach around to undo the clasp. No longer imprisoned in their lacy cages my b reasts burst free my large pink nipples erect and my skin covered in goose bum ps. Leaning forward my heavy breasts hang over your face and I oh so slowly mo ve them lower as you raise your head toward them your mouth watering with the need to take my nipples between your teeth trapping them there while your tong ue rubs the tipbut I move them just out of your reach. Uh-uh...all in good tim e I whisper making you lay back your cock straining at the material of your je ans waiting impatiently to be set free. My gorgeous breasts begin their downwa rd journey once againinch by inch they come closer to your waiting mouth. They fill your vision and you can hardly wait but you don’t dare move in case I de ny you againfinally a nipple is brushing your top lip. I guide it in and you r un your tongue over it making me moan softly. Spurred on you suck on it your t eeth gripping it lightly but firmly your tongue flicking back and forth across my erect nipple. My moans become even louder then suddenly it’s gone from you r mouth. Before you can groan your frustration my other nipple replaces it and you eagerly work on this one. I take your hand and place it on my now wet nip ple and you use your fingers to send tiny shivers of pleasure coursing across my skin. Where I am sitting on your stomach you feel a wetness spreading out f rom behind the lacy panties I am wearing as I am rub myself against you my eye s closed in pleasure. I suddenly move away and you sit up on your elbows to wa tch me. I slowly rub your cock through your jeans then pull off your socks and shoes slowly unzipping your jeans and proceeding to drag them and your shorts down and off – to be thrown across the room. As I hover over you my long hair tickles your thighs and stomach as you feel me gently tracking a path over yo ur thighs. You want to watch me so you move my hair aside and knowing what you want I flick it up and over my shoulder so you can see everything. My fingers find your erection and I gently caress the tip a dark red now pulsing with ha rdness waiting for the touch of my wet mouth. One hand leaves your cock and yo u watch me slip it inside my wet pantiesthen you can see nothing as I take you r cock into my hot wet mouth. I take it all in slowly slowly until you feel my lips brush the hair at the base. While my whole mouth cocoons you my tongue i s flicking up and down your shaft. I move back up my tongue finding the tip as it slides into the slit quickly but firmly. You think you are going to cum bu t hold on because you don’t want this to end. My hand is cupping your balls I take my mouth away from your cock and suck them in one at a time my tongue tra cking around and around them. Then it’s back to your cock teasing you to see h ow much more you can take. You clench your fists digging your nails into your palms holding on fighting the urge to shoot your load into my willing mouth. M y nipples are rubbing your thighs still damp from your mouth and my hand is ru bbing my clit furiously. Finally you can take no more and you push me away gas ping for breath fingers cramping. I look up at you and smile knowing just how close I took you. Close to insane with lust you get up off the bed quickly gra bbing me and throwing me down on the bed. I giggle not knowing what you are go ing to do but happy to let you take control. You grab hold of the flimsy wet m aterial of my panties and rip them off me making me gasp at the sound of teari ng lace my breath coming quicker now. Burying your face in my hot wet mound yo ur tongue heads straight to my erect clit lips sucking on it. You bite down ge ntly and I cry out your tongue rubbing and rubbing at my clit. One hand finds a nipple and you pinch it and make me gasp in pleasure. With your other hand y ou rub my opening teasing me now as I teased you before. I try to thrust up at you to make your fingers plunge deep into me but you don’t let me pushing my hips back down flat on the bed. You keep rubbing your finger around the openin g of my pussy without entering me making me moan in frustration. Just when I g et to the point where I think you’ll never do it you thrust your fingers in de ep. Oh God! I yell the breath exploding from me as you pump your fingers in an d out of my pussy. Your tongue is still flicking over my clit and I push your face deeper into me as my hips thrust forward to make your fingers go even dee per. You put another finger in and twist them around as you go in and out driv ing me wild. Suddenly you feel the rush of hot juices pour out over your hand as my climax slams into me. I scream out my fingers entwined in your hair push ing your tongue down harder on my clit. My whole body shudders with the heat o f orgasmbut finally I let go of your hair and pull your face up to meet mine. When our eyes are locked together again I fiercely kiss you our tongues wrestl ing and our lips mashing together. I reach down and grab your cock which is no w buzzing with anticipationI move my hand up and down your shaft as I suck my juices off your tongue. Releasing you and pushing you over on your back I stra ddle your thighs my dripping pussy hovering tantalizingly close to your erect cock until you feel my pussy lips kiss the tip of your cock my wetness excitin g you even more. There it stays with me holding myself over you on quivering l egs. I want your hands on my tits I tell you and you happily comply. As you fi ddle and tweak my nipples I gently and slowly lower myself onto your cockit ta kes ages and you feel every inch being welcomed into my tight wet pussy until I have taken all of you. We cry out together and I ease you back out of me. Ev ery second is pure pleasure as if time is standing still. I raise and lower my self onto you as you massage my now heaving breasts time speeding up again as I increase my rhythm writhing up and down on your sensitive cock. You have to stop yourself once more wanting to make me cum again before you do. We are lo cked together sweat dripping down our chests cries mingling together as I rock and rock and rock on your thick length. Then we both feel my pussy tightening on you my juices flowing down it and out onto your balls as I explode once ag ainand then I’m gone! I lift myself off you...Don’t you dare cum yet I growl r olling over onto my front. I get up on all fours my ass raised up in the air. Fuck me and fuck me hard I moan at you as you stand up your legs feeling like jelly. You pull me down the bed toward you taking a handful of my hair. Turnin g my head toward you you almost viciously kiss me stealing my breathTell me yo u want it you say into my mouthI want it I sayWhat do you want? you askYour co ck! I want your cock I whimper as you plunge into my waiting pussy. You fuck m e hard letting go of my hair and grabbing my hips hard and using them to ram m y pussy hard onto your cock. My huge tits are swaying back and forth and you c an’t resist themyou lean over me and grab them tweaking my nipples forcing me harder and harder onto you. I can hardly stand itthe sensation of my wet juicy pussy rubbing up and down on your rock hard cock is starting to make me see s tars. You get a finger wet with my juices and use it to circle my assholeyou t ease it round and round pressing against it but not quite entering it until I am squirming with pleasure flushed and panting. You ease your finger into my a ss just a fingertip length and twist it around...you know I like it because yo u can feel me contracting around your finger. You push a little more inside me all the while thrusting your cock in and out of my pussy then I feel it again wave upon wave of pleasure as my pussy clenches around your shaft gripping it coaxing the cum out of you. You can’t hold back any more with a cry you clima x your hot cum squirting deep inside my pulsating pussy. You cum for what feel s like forever and we are both shaking all over with waves of ecstasy. Eventua lly you pull out of me and I whimper at the loss. We collapse together panting shaking and sweaty. I hold your head pillowed on my chest and you wrap your a rms around me holding me tight. Soon we both drift off to sleep wrapped around each other.Some time later we wake chilled in the night air and scramble unde r the covers. You roll over onto your back and drag me over to enfold me under your big arm my head resting on your shoulder. Kissing the top of my head you ask softly You OK? Sighing quietly letting my arm steal over your middle to grasp you tighter to me I feel a little thrill at the sound of your voicethat oh so sexy accent in person this time not over the phone.Mmmm I’m better than Ok baby I murmur back at you as I mentally do the math figuring out how many hours we have left before you have to put me back on a plane for home. Somehow I see a lot of air miles and a lot of these countdowns in our future.;0)Top Popular Hit ! : )

Home >> Erotic Sex Stories >>  Online Lovers
tag : Online Lovers,
เล่าเรื่องเสียว,คุยเรื่องเช็กซ์,การ์ตูนโดจิน,อ่านการ์ตูน,ดูหนังโป๊,คลิปหลุด,วีดีโอโป๊,หนังเอ็กซ์
This site is not suitable for children under 18. Opportunity for everyone to read posts for free. No charge. Please consider appropriate. All girls appearing on this website are 18 years or older. Click here for records required pursuant to 18 U.S.C. 2257 Record Keeping Requirements Compliance Statement. By entering this site, you swear that you are of legal age in your area to view adult material and that you wish to view such material. CopyRight seawjing.com 2013
..close..