เล่าเรื่องเสียว คุยเรื่องเช็กซ์ การ์ตูนโดจิน อ่านการ์ตูน ดูหนังโป๊ คลิปหลุด วีดีโอโป๊ หนังเอ็กซ์   
คุยเรื่องเช็กซ์ Last update : เล่าเรื่องเสียว | คุยเรื่องเช็กซ์ | การ์ตูนโดจิน | อ่านการ์ตูน | ดูหนังโป๊ | คลิปหลุด | วีดีโอโป๊ | หนังเอ็กซ์
Home
หัวข้อเรื่อง
อัพเดท


Fucked hard and put away wet เล่าเรื่องเสียว

Home >> Their First Time Sex Stories >>  Fucked hard and put away wet

เรื่องเสียว Fucked hard and put away wet

22187My mom died in a car wreck when I was 3 my dad took and died with her in spirit. He began drinking and gradually became an alcoholic. I never missed h er; it s hard to miss something that you ve never had I was approaching 11 w hen dad brought home a woman that was far from a mother image. She had dark sp ots under her eyes that made her nose look like a pack mule. She did however h ave nice tits & big nipples. Her tits were around 34 s 36 s but her nipples we re always pointing out straight. Her nipples made you think of car headlights on high beam. Her & dad got married. Mary was her name She entertained all k inds of men after dad went to work. I didn t know what they were doing in dad s bedroom. I heard screaming moaning & sounds like a cow pulling her foot outt a the mud My father s drinking caught up with him. His health paid him back. His weight dropped his teeth were gone and his liver was shot. It soon after my 14th birthday dad died of liver failure. There I was mother-less father-les s and a woman I really didn t care for that was my stepmother Mary didn t se em to be at a loss with out him. She kept entertaining her men friends after d ad s death I had just passed my 18th birthday. One night I was in my basemen t bedroom asleep when I heard the front door close tightly. I knew most of her male friends by their voices but heard a strange male voice. It was deep and gravely He was a big tall black man with gray hair. Hi Mary. Roman said you wanted to try nigga dick well I m here. I m Roman He said Well com-on in R oman. Mary led him down the hall to dad s bedroom. Quietly I went up stairs Ma ry s & this guy s clothes were scattered everywhere down the hall. Mary closed the door but it didn t latch I waited ah few minutes & stood outside the do or. A small dim light shun from the dresser as my step mom lay down on the bed with her arms out as welcome this strange black man onto dad s bed Roman la y between Mary s legs and then I heard her voice Oh My Roman that is a big on e huh? I watched and he rose up and stuck his black dick in her nasty hair co vered cunt. They began pumping against one another; my slut step mom started m oaning much louder than she ever did with her other guys He pounded her puss y for a long time. Mary screamed several times. It hurts take out some of it! It hurts He yelled you white slut You want this black dick I know you want it. You take it like A white bitch you are. He withdrew a bit as Mary sighed in relief. Roman slammed his cock in her hard. Mary screamed in pain & pleasur e. She began thrusting back to meet her black lover. Roman kept up with his po unding for at leased twenty minutes. Roman stopped dicking her Hey boy he said. You want some of this? Mary moved so she was on top of him straddling him with her back to me Mary said Randy RANDY! I want you to fuck your mom ma She lowered herself down and my dick penetrated her bad ammonia smelling p ussy. Her wet cunt just swallowed me up. She pounded my young dick like ah jac khammer Roman came in and rolled her legs above his shoulders. He looked at her puckered up bunghole He aimed his cock and pushed a little. I heard it g o Plop! He was in her nasty asshole. Roman began slowly pushing his massive di ck in her bung. Mary was still screwing me. I could feel his cock through the flesh between her cunt and her ass hole He groaned & yelled out that he is g oing to bust his nut and loose his goop. I told Mary & Roman that I was going to cum My dick swelled even harder. I started Cumming. Volley after volley o f young cum came from my balls. I dumped my boy cum in her over grown weed pat ch with a huge gash running right down the middle of it. After I had emptied m y balls I crawled out from under her. The ammonia smell was just too much I had not had sex as yet. I wanted my first time to be in the back seat of my fi rst car but my stepmother took my puberty and my adolescence. Anyways Roman be gan hammering her ass harder and faster. I watched his big black dick disappea ring deep up her bunghole. I swear it should have come out of her mouth as muc h as he had in her Roman was showing no signs of stopping as he continued hi s pounding. She started moaning screaming and telling him to go deeper. My ste p-mom Mary reached my dick and began stroking it. Randy stick it in my mouth s he said. I want you to fuck my neck I looked over at Roman as he nodded his h ead telling me to go for it. I was actually got a woody again. I straddled abo ve her tits pinching them as Mary took my 6 dick and sucked it between her tee th. She rolled her lips over my cock on my way down her neck. She rubbed her t eeth on my dick on my way out. I was Cumming again in minutes Roman smiled a t me and told me to make her gag. How do I do that? I asked him. Here sonny bo y I’ll show you. He slid out of her ass and changed places with me. Mary didn’ t hesitate one bit. She swallowed as much of him as she could. Roman Fuck my f ace She kept screaming. Randy do my pussy The smell of her rotten thighs had l ong since gone. My cock was a little stiff but not hard. However I did manage to get past the tropical rain forest of hair & into her slimy snatch My cock began to harden a third time. Roman was hammering her jaws with such force he was burrying her head deep in her pillow. He & I were fighting to get in cade nce together as we fucked my stepmother but we finely got there Mary was yel ling loudly Fuck me Guy’s FUCK ME HARDER. MAKE ME CUM. MAKE ME PEE (Pee) what the hell did she mean by that I asked myself. Did she want to piss? My dick wa s full of blood and hard. Roman & I kept up taking Mary’s body when he grunted ah few times Mary you white slut bitch you’re making me cum Just then he wa s like Ol’ Faithful. Roman filled her throat with his hot cum. She was gasping for air. Sonny Boy you watch this He jammed his black cock down her throat an d continued to cum Mary gagged over his massive log that was in her neck. I need air you SOB! I can’t breathe. She pushed him off as a large gob of cum l anded in her eyes across her face and into her hair This triggered my cock t o cum as well. Fuck her Boy! he said. Give it to her. She began hollering I’m cumming I’m cumming. Faster Randy. FUCK MY PUSSY I increased speed and depth M ary’s body was jerking and stroking off what was left of Roman’s seed. Again s he hollered I’M CUMMING AGAIN Just then she screamed as she ejaculated her own cum. This shit splashed around my dick and flooded Roman and me ‘Ah there y a go Boy he said. You made her Pee! Son Mary looked terrible. She looked like a bitch strung out on hard drugs. Her eyes were glazed over and sunk back in her head. Her face was covered with cum. her nasty pussy was saturated in Roma n’s cum his and mine. She was indeed fucked hard and put away wetLive Jasmin A dult Sex Cams - Sex stories of naked girls and guys making you horny? Try chat ting live while watching some of the hot sexy cam girls guys and trannies onli ne at Live Jasmine Cams. Sexy Phone Chat - Chat on the telephone with the sexy girl of your fantasies by requesting to talk with any type or shape of girl o r guy -Top Popular Hit ! : )

Home >> Their First Time Sex Stories >>  Fucked hard and put away wet
tag : Fucked hard and put away wet,
เล่าเรื่องเสียว,คุยเรื่องเช็กซ์,การ์ตูนโดจิน,อ่านการ์ตูน,ดูหนังโป๊,คลิปหลุด,วีดีโอโป๊,หนังเอ็กซ์
This site is not suitable for children under 18. Opportunity for everyone to read posts for free. No charge. Please consider appropriate. All girls appearing on this website are 18 years or older. Click here for records required pursuant to 18 U.S.C. 2257 Record Keeping Requirements Compliance Statement. By entering this site, you swear that you are of legal age in your area to view adult material and that you wish to view such material. CopyRight seawjing.com 2013
..close..