เล่าเรื่องเสียว คุยเรื่องเช็กซ์ การ์ตูนโดจิน อ่านการ์ตูน ดูหนังโป๊ คลิปหลุด วีดีโอโป๊ หนังเอ็กซ์   
คุยเรื่องเช็กซ์ Last update : เล่าเรื่องเสียว | คุยเรื่องเช็กซ์ | การ์ตูนโดจิน | อ่านการ์ตูน | ดูหนังโป๊ | คลิปหลุด | วีดีโอโป๊ | หนังเอ็กซ์
Home
หัวข้อเรื่อง
อัพเดท


Tomorrows World เล่าเรื่องเสียว

Home >> Their First Time Sex Stories >>  Tomorrows World

เรื่องเสียว Tomorrows World

1441TOMORROW’S WORLD is an erotic Science Fiction novel by Steve Nelson. A ma n from the 20th Century awakens from a high tech hibernation experiment centur ies in the future. In this future world nudity is the norm and sex is the pass ion. HELLO he said. My name is Vin147 I am the Administrator hereThe nearest w e can figure is that you’ve been in your Dream Machine for about 200 years. I was stunned! We are very sorry to say that all who knew you are now dead and gone. But look on it this way said Vin. You’ve been given a new chance. Our wa y of life is very nice and you’ll see it soon. I was aware of others that were there helping me along on the wheeled hospital bed. I also saw that they were all naked and bald with a small gold chain and badge around their necks. They had wrist devices and some type of rubber slippers on their feet and that was it! I took special notice that some were women; and they all had big beautifu l tits! I’m in Heaven I thought. The rise in health and strength that my cock has received is astounding not to mention the beautiful nurses that have helpe d me with toiletry and showering. I’ve wanted to just reach out and have a big taste of their lovely big tits for days now. Vin paused and smiled I have a t reat for you then. He stepped to the door and came back in a moment with an ex tremely lovely woman in tow. Arthur I want you to meet ‘Female401E’. She will be your assigned companion to help you through your transition to our or your new way of life Understand now she is not your slave or your servant. Female40 1E is a qualified nurse. From now on you are officially known as ‘Male501E’ sa id Vin. Male501E I believe you’ll be happy to know that Female401E is your dow nstairs neighbor. I AM VERY PLEASED to meet you I said. Please don’t be too fo rmal she said. I am Female401E. I am here to help you with everything you may need. I’ll be by your side always unless you tell me to go away. Are you kiddi ng? I said. I don’t think I’d tell you to go away if I live to be 100. Your ne w apartment is our first destination for today she said. Do you feel up to it? Lead on Honey I’m sticking with you! Please my name is Female401E! she said. Ok sorry but the number part sounds to me so official and unfriendly how about ‘My Female? I said. Just Female’ she said. As I am not yours. Ok. Deal. Femal e it is then I said. Male501E you must understand that it is my job to help yo u learn and adjust to our ways to make them your ways. OK. And I have an adju stment for you then I said with a smile. When we’re together you just call me ‘Male’ OK? She thought a moment then said OK. We have a deal ‘Male’. I sat bac k on the hospital bed and gazed at her. She wanted to speak again but I shushe d her. Do you know how beautiful you are? I said. You remind me of a female I saw in a publication back in the 20th Century. Your eyes are simply delicious. I feel I will melt when I look at you I just love that bronze skin tone you h ave You are slim with nicely rounded hips and your ass is just gorgeous! IS YO UR PUSSY HOT AND WET? I asked. Believe me Male it has been since I came into t his room she said. Now Male are you through enjoying my body? she asked. Never ! I said. Female 401E spoke again in her sweet voice. First I want to help you with what you’ll see when we exit the Medical Center. You will see females mo unted on males as they go about their business. It is customary for females to mount a male for trips here and there. Females do not do a lot of walking in our society they simply mount a male if one is handy. As you’ve seen I am sur e the males here are incredibly strong in the legs and arms and of course you may also notice how large and strong the male’s cocks are. Ok you’ll also see couples from time to time along the way and on the commuter trams making love. Do not stare. You see in our society beauty and love and making love are life -long desires we all have. Love and making love is what our society is all abo ut. It is what we’ve been genetically engineered to do. We celebrate healthy l iving and sex. It is our way. No worries Female. I understand and agree fully. Now I want to get to know you better Male before your cock grows as large as the other males. I am intrigued by your small 6 size. With that statement she began to give me a fabulously wonderful blow job. True to her word as we left my room at the Medical Center hand in hand I saw females here and there being carried about while mounted upon muscular males. I also saw couples here and t here making love on couches and other soft pedestals which were placed along t he way as Female told me just for that purpose. I also felt warm air circulate d about me in this beautiful domed city of love so that walking about naked fe lt quite normal and comfortable. INDOOR HALLWAYS of the building are carpeted and outdoor ones are not. There is a nice pastel color décor for each level. A s I walked along the hallway of level 2 of the building a female came out of h er apartment and was surprised to see me walking alone. Hi I am Male501E I sai d. I just moved in. Oh yes I’ve heard of you. I am Female289E. You’re the male who has come to us from the past. Yes that’s me I said. I’ve been here only a short time and I’m just finding my way around. Well come right in. You can pl easure me while I wash a few dishes she said. So in I came and did as I was to ld. As I came in the door she took hold of my erect cock and led me over to th e kitchen area. We embraced then kissed for a few minutes then she said Lick m y ass while I finish these won’t you Male501E? Yes Female289 I said. Then I kn elt down took hold of her fine ass and began my fun job. She had just washed a nd was scented nicely. These people are really into being clean at all times. I love it! I licked up and down her beautiful ass and lavishly about her hole. She arched her back so I could target her pussy better. I tasted her folds an d plunged my tongue in deeply and tasted her sweet honey. I don’t know how lon g I was at this. All I did was massage her cheeks and suck and lick like there was no tomorrow. Some time and not a few moans later she announced she was do ne with the dishes. Female289 took hold of my cock again and led me out on to her outdoor balcony where she had one of those nice sex couches waiting. She s aid Now lie down I’m going to ride that little cock of yours. I lay down as t old and she mounted me and began to ride me slowly at first. She bent over to kiss me as she rode. I sucked at her nice tits. This is Super! I held her bald head and we kissed deeply. She sat up and shrieked and moaned as she rode fas ter She rode me for maybe 15 to 20 minutes I can only guess making those wonde rful female sounds that I like to hear. Then my Wrist Com chimed and Female401 was on the line. Yes Female I am here in 289. Female289 is just enjoying me I said. Oh I’ll come right away and help. Soon Female401 arrived and Female289 s aid to her Come and ride this male’s little cock. It’s really fun! I’m going t o have this male suck my pussy again. Female289 moved off my throbbing erect c ock and moved up to put her wet pussy to my lips. I licked and sucked and prob ed. Female289 shrieked and moaned even more. Fuck This male is good! she said. As Female289 did all this I felt Female401 mount my hot and waiting cock and begin to ride. Now I had two females sighing shrieking and moaning as I pleasu red them. We were all linked in tremendously exquisite joy! These females shri eked and moaned almost in unison and not a few times gave me the nice complime nt Fuck! Oh Fuck!! This male is good!!! Female289 reached a fully loaded orgas m and cried Fuuuuuck! She was through and climbed off she lay down on the side of the couch panting with exhaustion and moaning with pleasure. Female401 was just about to orgasm as well she leaned forward and I took one of her magnifi cent Tits and I sucked hungrily. She moaned loudly Fuuuck! She shook with exci tement and slowed her motion to a stop. Female401 said to me a few minutes la ter as we lay there in an embrace Now don’t you go and finish on me just yet M ale. You have a job to do down at the Medical Center. Ok whatever you wish Fem ale I said sitting up. She wrapped her legs around me. Are you sure you can do this? she asked. I believe I can Female I said. Now with strength I’d never b efore known I rose up with her mounted on me. I walked out of the apartment as Female289 was saying Goodbye. Come and fuck me again won’t you? Yes Female I said. I always do what I am told. I walked proudly with Female401E nicely moun ted upon me like the other males did with their females. This was a wonderful moment for me taking my place in this beautiful society as one of them. I wal ked with Female mounted on me all the way to the waiting tram on the street an d took my place as a male with mounted female should. I relaxed a bit as we sa t on the seat of the tram and she rode me slowly. Now what’s my job to do at t he Medical Center? I asked. Female told me that I must make a donation at the Sperm Bank. That sounds just super I said as I tasted her lovely tits. *** Ple ase see a nice write up you can find at: myfavoritenudes.com Click EnterScrol l to the bottom of the page and click the Our Friends sectionYou’ll find an An nouncement and Button about half way down the page under the heading ‘Erotic L iterature’. The nice pics are put in by The Beachcomber Webmaster they’re real ly swell! *** If you want a hard copy Spiral Bound edition of TOMORROW’S WORLD 1 (about 125 pages and over 41000 words and a whole lot of symbols!) send me a nice e-mail and I’ll give you all the details at: stevelogicstupiddoes@yaho o.com ALOHALive Jasmin Adult Sex Cams - Sex stories of naked girls and guys ma king you horny? Try chatting live while watching some of the hot sexy cam girl s guys and trannies online at Live Jasmine Cams. Sexy Phone Chat - Chat on the telephone with the sexy girl of your fantasies by requesting to talk with any type or shape of girl or guy -Top Popular Hit ! : )

Home >> Their First Time Sex Stories >>  Tomorrows World
tag : Tomorrows World,
เล่าเรื่องเสียว,คุยเรื่องเช็กซ์,การ์ตูนโดจิน,อ่านการ์ตูน,ดูหนังโป๊,คลิปหลุด,วีดีโอโป๊,หนังเอ็กซ์
This site is not suitable for children under 18. Opportunity for everyone to read posts for free. No charge. Please consider appropriate. All girls appearing on this website are 18 years or older. Click here for records required pursuant to 18 U.S.C. 2257 Record Keeping Requirements Compliance Statement. By entering this site, you swear that you are of legal age in your area to view adult material and that you wish to view such material. CopyRight seawjing.com 2013
..close..