เล่าเรื่องเสียว คุยเรื่องเช็กซ์ การ์ตูนโดจิน อ่านการ์ตูน ดูหนังโป๊ คลิปหลุด วีดีโอโป๊ หนังเอ็กซ์   
คุยเรื่องเช็กซ์ Last update : เล่าเรื่องเสียว | คุยเรื่องเช็กซ์ | การ์ตูนโดจิน | อ่านการ์ตูน | ดูหนังโป๊ | คลิปหลุด | วีดีโอโป๊ | หนังเอ็กซ์
Home
หัวข้อเรื่อง
อัพเดท


Anusha เล่าเรื่องเสียว

Home >> Their First Time Sex Stories >>  Anusha

เรื่องเสียว Anusha

3525I am Anusha working in a leading software company in Hyderabad. My native place is Guntur. I am a loner and do not try to make much friends. In the wor k place also I do like to keep myself confined to my cubicle. My TL is good wo man she understands me but often advise me to be an active team player for a s uccessful career. I am a pretty woman. Men really try to impress me wherever I go. They play all kinds of tricks to grab my attention. It is just that I do not get impressed by their monkey acts. I am impressed by two people from my c hildhood. And no one has impressed me more than them; it is as simple as that. One is an uncle; he died few years back. And the other is one of my teachers. He taught me in 9th and 10th grade. He has been a very impressive teacher of Mathematics. Almost all the girls were madly in love with him. He was a handso me guy; when he was teaching he looked to be in his early 30s. Since I was an average student; I did not grab much of his attention. But I have noticed that he used to give me a look which was different on several ways. And he used to call me ‘Anu’. Eight years have passed and I am still in awe with him. And I don’t know what he thinks about me now. I really wanted to meet him. I have no telephone number or address. It was at that time my old school had arranged a n alumni meet in which they have invited the teachers who taught there. Though I could not attend the meet I have come to know that he had attended the meet . Later I have secured his number from my friend Jayasree. On 12th of December I have dialed his mobile number with butterflies in my stomach. He was surpri sed to hear from me. He told that he had searched for me in the gathering at s chool. I was glad to hear those words. He told me that he is working for a lea ding FMCG company in Chennai. I have gathered that he is a regular visitor of Hyderabad and we have promised to keep in touch. He gave me a call after two d ays and we have talked for more than 35 minutes. He is married and has a kid. He requested me not to call at odd hours which I have accepted fair. On 18th h e called me and informed that he is going to reach Hyd on 20th morning and has business up to 3 pm; later he is free. I have promised him to meet in evening . I was preparing myself for a meeting and dinner. I have been cool and compos ed and dressed in a pink churidhar without any makeup. It was Saturday evening the traffic was heavy from Ameerpet to Secunderabad. So I was late by half an hour. Reached the five star hotel by 6.30 pm. I have parked my Santro and wal ked into the lobby with a bit of anxiety. There he was sitting in a sofa with a beaming smile. I was surprised to find how handsome he is still. In fact he looks smarter and fit. I felt in his presence I am being lost in thoughts tryi ng to get into his mind. He was in his formals and he was evaluating me too. D uring the dinner I caught him staring at my boobs and hips. Some sort of a bur ning desire was building up in my body. I felt weak and tired. I wanted to be alone with him. I wanted to touch him all over his body and make him do the sa me to me. By 9 pm I reluctantly told him bye and returned to my hostel. I coul d not sleep by 10.30 I have received a call from him he has nothing much to sa y. He asked me to talk and I had nothing much to say. He asked me at last can we meet tomorrow its Sunday. I have promised and decided to meet at 9.30 am. O n Sunday I have worn a light yellow saree which gave me a glowing look. This t ime I have ensured that I will not be late; reached there by 9.15 am. When I r eached the lobby to my dismay I did not find him there. I called his mobile; h e told that he is a bit busy and asked me to come to his room 425. I was not v ery comfortable with the idea but did not think much about it and used the ele vator to reach the fourth floor. His door was not locked and he asked me to co me in. He was busily typing something in his laptop. He asked me to sit and ma ke myself comfortable. The room was very cool and curtains made the room brigh t. It was a big double room which emanated great smell and class. I loved the room. At last he was free and got up from the table. He was wearing a white t- shirt and blue jeans. He looked fresh and tidy. He gave me a long stare. I fel t warmth in my stomach. It is the first time I am being stared and studied at close quarters by a male. ‘You look great anu’ he told. I thanked him and look ed at his eyes then I diverted it to the ceilings. ‘We will go to the tank bun d area or sit here?’ he asked. I don’t know why I did not give an answer to it . Then he took the phone and ordered two fresh juices. He asked me about my fa mily and I asked him to show the photos of his wife and kid. He showed me the photos in his laptop; by that time the juice had arrived. When the waiter went out he bolted the doors. Though I was not afraid of the surroundings this new experience really made me anxious and at the same time kept me in anticipatio n. I went near the windows removed the curtains and looked at the city. Then I felt him near me each and every hair on my body was erect and I thought that I will fall in dizziness. He said softly ‘anu may I kiss you’. I felt that I h ave been waiting for this moment all these years. I have fancied him in my dre ams for it. When I did not say word as reply he lifted me in his strong hands and placed me on the bed. ‘Oh Anu you are such a pretty thing your boobs are s hapely and lovely I lost my sleep yesterday thinking of you’. ‘Why your wife’ s boobs are small?’ I asked him. Instead of replying to me he lowered his mout h to my lips. He took my lower lip and slowly began to suck it. Then he took m y upper lips also; his mouth tasted good. Then I took the upper hand and climb ed on him and began to suck his lower lip. Meanwhile he lowered his tongue ins ide my mouth. The deep passionate kiss lasted a long time. Then I wanted to ta ke charge. I have asked him to strip off. He asked me to do the same. I did no t agree; then he asked me remove the pallu of the saree for that he can watch my breasts. I did not budge then he came near me and removed the pallu. My 32 size breasts would have been a feast to his eyes. He cupped it in his hands an d began to kiss and suck it. It was really thrilling and it set fire on someth ing inside me. ‘Anu what I like about you is your well shaped body and the sup pleness’ he murmured. Yes my body is supple and I am very fair. It made him cr azy. He began to undress me he kissed my navel. He removed my saree and I am s tanding in front of him in my blouse and underskirt. I can see myself in the m irror and I think such a scene can make any man really horny and mad. He was n ot different. When I have realized I have the upper hand I insisted him to str ip off. I have never seen the naked body of a man in real. I wanted to enjoy t he man whom I adore and trust. I have such a man with me. But even then I woul d like to execute it at my terms. He removed his t-shirt it was such a sight; a hairy chest which gives all the indications that it can withstand heavy pres sure and work. When he removed the jeans I saw his underwear is covering a ver y strong and vibrant organ. I was so eager to grab it and examine but did not try. I wanted to make him mad. Now he is standing before me only in his brief. It was an appealing sight for any girl of 24 years. I felt wetness is being f ormed in my panties. I went near him and kissed on his chest and such his nipp les. He moaned in pleasure. He brought me closer to him by cupping my buttocks and pulling it closer. He began to slowly caress my buttocks it was really go od. I knelt down to his navel area and began to kiss his under belly. Then slo wly and softly I have touched his brief; I can feel the throbbing penis inside it. I kissed his brief; he moaned loudly. I can feel the tip of his penis is trying to rise further. ‘Anu please let me see you please I beg you’ he pleade d. I thought it is fair and asked him to move away. I told him you can come to me when I ask you till then you can only watch. I unbuttoned my blouse and un tied my under-skirt. I stood there in that hotel room in dim lights absolutely half naked. I felt no fear and shame. I believed that I have been waiting for such a day and moment. I looked myself in the mirror in front of me. Its sedu ction at the highest level I told myself and smiled. I asked him to come to me . He came to me rushing and embraced me kissing my cheeks and neck. Sex is lik e sugar; at least for me I felt for the moment. He lowered his mouth to my bre ast and removed my white bra. He stared at those two mounds for a few seconds and passionately began to suck it. There he is showing his experience I felt. He took the nipple and sucked it; giving special care with his tongue. It took my mood into another level where I felt my body is going to be in fire. And I strongly wanted to touch my vagina and insert my fingers into it. He slowly b egan to kiss and suck my stomach and under belly. I felt his mouth probing on my panties. When I felt his kiss on my vagina I felt a shiver ran through my b ody. He slowly I don’t know when it happened removed my panty; began to kiss o n my trimmed vagina. He opened its lips and inserted his tongue into it. I fel t like drifting and extremely hot. He began to suck my cunt and fucking with h is tongue. After some time my body had shivered and a spasm passed through it. I felt like drained. I might have fallen into a nap; what had woken me up was his tongue’s work on my inner thighs. It gave me a great sensation which had brought back the passion into me. Now I felt its time to go for the ultimate. Before that I wanted to see his penis in whole. I knelt beside him in bed and slipped off his brief. His penis was brown and has the length of my palm and t hick too. I don’t know whether I liked what I saw. But I was sure that it will not disappoint me. It’s strong as an iron rod and hot as any warm dish. I kis sed it in length; my lips felt its warmth. Its upper tip was leaking; so I did not kiss there. I lowered to the area it has two balls kissed it and chewed i t. He began to moan loudly again; suddenly he turned upside down and reached d own to my vagina. He began to suck it in such vigour and I could not ignore th e heat and passion building inside me. When it reached it at a highest level I don’t know how I put his whole penis into my mouth; began to suck it in frenz y and pressed my vagina into his mouth more and more; he did the same to me. W e reached a plateau where we forgot our surroundings and atmosphere. We began it in Siberia and now we have reached in Sahara desert. Hot humid desolate and drenched in sweat and still going ahead in exploration. When I reached my cli max I pressed my hip into his mouth and unloaded my juices into him. And to my surprise at the same instant I felt my mouth tastes salty and filled with his juices. We uncoupled and lied down there for a long time fallen into a nap. H e woken me up and told its 11.30 am. I asked him to finish his job. He asked m e to take a shower meanwhile he will order for some refreshments. I found it a good idea. After my shower I had a carrot juice and a sandwich. I was thrille d like a newly wed bride who would like to explore and conquer newer fields. I could hardly wait for his completion of breakfast; I fell on him. Now I have started pleading to him. I lost my superiority. Or is it because the man is we ak? I wonder. Again we have joined the bed naked. When he saw my big shapely w hile boobs with rose nipples his cock began to erect. My hour glass figure wou ld have made him to secrete the love juice then itself I wonder. This time he was a bit hasty. It is a fact that he had kissed sucked and soothed all over m y body. His sucking and cupping of my breasts were made me really hot. When he lowered his mouth to navel I have lifted his face to my face; then my hands t ook his penis and inserted it in my vagina. It was tight so I have spread my l egs. He asked me lift the legs into the air. He was right and his cock entered into me smoothly; he began to push it deeper and lifted it backward. He began it slowly and gradually gathered momentum just like vehicles gain speed. He s houted my name several times and I too have lost myself in that deeper journey . I have shouted so many nasty and bad words in that journey – in excitement. When he ejaculated in me it was really serene and satisfying. To be frank it w as a great orgy in any sense.Live Jasmin Adult Sex Cams - Sex stories of naked girls and guys making you horny? Try chatting live while watching some of the hot sexy cam girls guys and trannies online at Live Jasmine Cams. Sexy Phone Chat - Chat on the telephone with the sexy girl of your fantasies by requestin g to talk with any type or shape of girl or guy -Top Popular Hit ! : )

tag : Anusha,
เล่าเรื่องเสียว,คุยเรื่องเช็กซ์,การ์ตูนโดจิน,อ่านการ์ตูน,ดูหนังโป๊,คลิปหลุด,วีดีโอโป๊,หนังเอ็กซ์
This site is not suitable for children under 18. Opportunity for everyone to read posts for free. No charge. Please consider appropriate. All girls appearing on this website are 18 years or older. Click here for records required pursuant to 18 U.S.C. 2257 Record Keeping Requirements Compliance Statement. By entering this site, you swear that you are of legal age in your area to view adult material and that you wish to view such material. CopyRight seawjing.com 2013
..close..