เล่าเรื่องเสียว คุยเรื่องเช็กซ์ การ์ตูนโดจิน อ่านการ์ตูน ดูหนังโป๊ คลิปหลุด วีดีโอโป๊ หนังเอ็กซ์   
คุยเรื่องเช็กซ์ Last update : เล่าเรื่องเสียว | คุยเรื่องเช็กซ์ | การ์ตูนโดจิน | อ่านการ์ตูน | ดูหนังโป๊ | คลิปหลุด | วีดีโอโป๊ | หนังเอ็กซ์
Home
หัวข้อเรื่อง
อัพเดท


Into the Woods เล่าเรื่องเสียว

Home >> Their First Time Sex Stories >>  Into the Woods

เรื่องเสียว Into the Woods

6227 We ll be back by nine mum Julia shouted as we set off into the woods. I t was a warm summer Friday evening and we were going to have a look at her sec ret hiding place. I ll walk in front she said a sparkle in her hazel eyes t hat way you can look at my bum. She giggled. I was quite surprised at that be cause until then she d never seemed tarty in anyway but I did as she said. She was wearing baggy jeans which were quite tight over her beautiful firm butt h er long dark brown hair swinging above it and a chequered short-sleeved shirt. We walked and talked for fifteen minutes or so as she lead us further and fur ther into the trees and plants. Eventually we came to a heavily vegetated area without any visible path through it. Julia crawled under a bush on her belly and I followed. About 7m along we came to a huge wall of vegetation. She force d some branches apart and we squeezed through. Beyond there was a small moss c overed clearing. At the far end there was a muddy area and a stream. The whole clearing was speckled with shade. Julia threw herself down on the moss and I lay down beside her. Did I shock you then? she laughed. I m not normally li ke that you know. But I love you so it seemed natural. Like masturbation. she laughed again as I went wide eyed at this admission. Yep. I masturbate about four times a week and I bet you do too. But I wouldn t admit it to anyone els e but you. Do you masturbate? Yes I answered still a little shell-shocked. Thought so. Do you love me? Yes I replied and we kissed. Julia put her lip s to my ears and whispered: I want you to break my hymen. I looked at her. Now? I asked. She nodded and we kissed again. Then she stood up and began to take her jeans off. I undid my shirt and then took off my shoes socks trousers and pants without once taking my eyes off her. She pulled her knickers down e xposing her pussy and took off her bra letting her beautifully rounded breasts come into full view then flung all our clothes in a pile before lying down be side me again. I was already hard but I decided to explore her a bit first. I caressed her thigh and gently squeezed her buttocks then licked and sucked at her nipples. She fondled my balls and penis for a while. I moved my head furth er and kissed her navel then she spread her legs and I inspected her vagina ca ressing her small patch of pubic hair and exploring her cunt s tight circumfer ence and her clitoris. Her vaginal juice was practically pouring out now and s he was panting with anticipation. Suddenly she sat up and leant over me to giv e my cock a quick lick and a mouthful of spittle which she smeared all over it . Julia lay back with her legs still spread wide and I climbed on top of her s upporting my weight on my elbows and knees so that the tip of my dick rested o n her entrance. Ready? I asked and she nodded. I slowly moved my hips forwar d forcing my penis into her tight pussy enjoying the smooth lubrication of spi ttle and pussy juice. Her head had gone back and her mouth was open in the int ensity of the feeling. Then I felt the slight resistance of her cherry and pus hed just a little bit extra. Julia let out a little scream. I entered her all the way and then kissed her gently on the lips. Are you OK? I inquired. Yea h I m fine she replied. It was just a bit of a shock. Let s do it properly n ow! and she put her arms around my back and we kissed as I slowly half-withdr ew from her and then entered again. As I moved on top of her I could feel her breasts with their hard nipples rubbing back and forth on my chest. We were bo th breathing heavily now and her hands were rubbing hard into my back. I start ed to enter her a little more steadily rather than the slow way I had been. I pushed myself up from her onto hands and knees and she slid her hands down to my buttocks which she gripped and massaged. Her eyes were half-closed now and her cheeks had gone bright red. I began to grunt with the wonderful pleasure o f my cock sliding in and out through the tight tube of lubricated flesh of her vagina. I bent my head forwards and started to suck and lick at her nipples b eginning gently but becoming rougher and rougher with my tongue. Soon she bega n to grunt as well getting louder and louder. I started to go even faster comi ng right out of her and then forcing through the tight hole her skin caressing the head of my dick. Julia was crying Oooh! Oooh! and I was nearing orgasm but I managed to withdraw and collapsed on top of her my tongue somehow findin g her mouth. After a good long snog Julia looked up at me puzzled. Why did yo u stop? she asked. Neither of us have come yet. Yeah but how long have we been going? I replied. About four minutes. Well then there s no point in r ushing this is there. We need to make it last as long as possible. I mean we c an only lose our virginity once can t we? OK. she conceded. But I want to go on top this time. I nodded in agreement and rolled off her. I lay back wit h my legs bent so my knees pointed up to the sky. Julia knelt up above me her legs either side of me leaning against my thighs. She spat on her hands and be gan mixing her spittle with her juice and my precum rubbing my penis until it was fully erect again. I put my hand on the top of her slim hips and felt her ass. Then she held my dick in both hand and placed it so it touched her twat. Ready? she asked me. I nodded and she lowered herself down. Her flesh slid t ightly over my cock down until her cunt had completely swallowed my penis. The n she lifted herself up again so I almost came out of her then down again. She got a steady rhythm going and then leaned over on top of me squashing her tit s against my chest. She kissed me as I moved my arms up around her back and sh e began to push her hips backwards and forwards in the same rhythm so the fant astic sensation continued on my dick. Then she pushed herself up again her han ds returning to my pelvis. I gripped her breasts and massaged them gently. Her rhythm started to speed up and I held her breasts even harder squeezing them. We were both breathing hard again letting out little grunts and moans. Julia speeded up again and began shouting: Ooooh! Aaaah! Ooooh! . Suddenly as I nea red ejaculation she pulled my arms away collapsed on top of me and pulled me o n top of her. Her cheeks were very red and we were both slippery with sweat. I held myself above her so her nipples just tickled mine and started penetratin g and exiting her for the last time. Going faster and faster the friction betw een her vagina and my cock getting really hot shouting and grunting Julia scre aming as we neared orgasm. I m there I m there! she cried approaching her cl imax. I could feel the familiar warm feeling in my abdomen as orgasm approache d and pressed myself hard against her kissing her violently. I withdrew and th en penetrated once more and then ejaculated with long hard spurts the warm sem en filling her. After a few seconds our bodies relaxed and our kisses became m ore gentle as we rolled on to our sides. That was amazing she said and snugg led up into my arms. I buried my face in her beautiful silky hair and we both fell asleep. We woke an hour later washed a bit in the stream and went home.Li ve Jasmin Adult Sex Cams - Sex stories of naked girls and guys making you horn y? Try chatting live while watching some of the hot sexy cam girls guys and tr annies online at Live Jasmine Cams. Sexy Phone Chat - Chat on the telephone wi th the sexy girl of your fantasies by requesting to talk with any type or shap e of girl or guy -Top Popular Hit ! : )

tag : Into the Woods,
เล่าเรื่องเสียว,คุยเรื่องเช็กซ์,การ์ตูนโดจิน,อ่านการ์ตูน,ดูหนังโป๊,คลิปหลุด,วีดีโอโป๊,หนังเอ็กซ์
This site is not suitable for children under 18. Opportunity for everyone to read posts for free. No charge. Please consider appropriate. All girls appearing on this website are 18 years or older. Click here for records required pursuant to 18 U.S.C. 2257 Record Keeping Requirements Compliance Statement. By entering this site, you swear that you are of legal age in your area to view adult material and that you wish to view such material. CopyRight seawjing.com 2013
..close..