เล่าเรื่องเสียว คุยเรื่องเช็กซ์ การ์ตูนโดจิน อ่านการ์ตูน ดูหนังโป๊ คลิปหลุด วีดีโอโป๊ หนังเอ็กซ์   
คุยเรื่องเช็กซ์ Last update : เล่าเรื่องเสียว | คุยเรื่องเช็กซ์ | การ์ตูนโดจิน | อ่านการ์ตูน | ดูหนังโป๊ | คลิปหลุด | วีดีโอโป๊ | หนังเอ็กซ์
Home
หัวข้อเรื่อง
อัพเดท


NOTTY NURSE เล่าเรื่องเสียว

Home >> Their First Time Sex Stories >>  NOTTY NURSE

เรื่องเสียว NOTTY NURSE

13192This is a real steamy experience when I was in college. My Grandmother w as getting very old and my parents decided to get a full time Nurse to take ca re of her since they both were working. My Granny was quite old and bedridden. A Nurse was appointed and she moved into our house in the servant quarter. Th e servant quarter was attached to the house. Our house was quite big and each room had an open area at the entrance. Rosa the nurse was 29 years old quite t all dark brown short hair and well developed assets. I had my own room and stu dy while Grandma’s room was close to mine on the Ground floor. My parents live d upstairs on the first floor. The kitchen was at the far end of the house. Rosa was a very nice soft spoken lady un-married and did not have a family. Sh e would use the common toilet to take her bath. During the day she would be dr essed in a white skirt and coat just like other nurses did but my mother told her she could wear informal clothing. Of course I liked to see her sexy legs i n her skirts and I started fantasizing about her being in bed with me. It wa s the summer months and college was closed. Rosa was told to take care of my n eeds also since we did not have other full time maids. My parents left in the morning for work and the other maid would cook clean and then come back in the evening. That left only 3 of us in the house. Rosa would take a bath around 1 1 AM and I would make it a point to try to peep through the bathroom door key hole. Most times I could not see anything as the key hole was at an angle faci ng the inside walls of the bathroom. But I think Rosa knew all along what I wa s trying to do. She never said anything but must have decided to give me a pee p show. One day she started to undress very near the key hole and I saw her in her Bra and panties. She had an outstanding figure and her bums were quite la rge. I could not get much of her that day as I could only see her only from th e back. Next day Rosa surprised me by informing me that she is going for a bat h. I was confused. Was she trying to tease me or just telling me. Anyway I too k up position behind the key hole. This time she showed me her front side in h er underwear. She was wearing a low cut Bra and cotton white panties. Her brea sts were not big but looked proportionate to her chest. Her hips were larger i n proportion and very shapely. I could see her opening over the cotton panties as her panties were hugging her large hips in the pubic area. Then she moved away from the range of the key hole. I wanted to just barge in and suck the ju ices out of this teasing woman. But I was scared. What if she did not know I w as slyly watching her? Next day I decided enough is enough. I was getting ex cited and after seeing her almost nude my excitement was killing me. I decided to test her intentions. In the morning I complained about a bad headache and neck pain. My Mom gave me some medicines and asked Rosa to take care. Rosa cam e back after her bath and asked me how I was feeling? I told her my pain is st ill there and would like her to massage my neck. She made me lie face down on my bed and sat next to me. I felt her warm touch on my neck and realized that she was trained to do good massages. I told her to do a little of my arms back and legs as I was feeling very good. She held my right arm and pulled it towa rds her. My right hand brushed her breast lightly but she did not move it away . Was she flirting? When she took my left hand she had to bend over me a littl e and I got all my guts together by placing my right hand on her thighs. She w as wearing a full dress which was made of soft material. I started to feel R osa’s thighs over her dress. She asked me what are you doing? I said nothing my hands must have slipped. Then she asked me to be frank with her and tell he r what had I been doing behind the door when she went for her bath? SO the cat was out of the bag. !!!! I turned this around and asked her why had she been showing herself to me in underwear? There was stunned silence for a minute and then she broke into laughter. That helped ease the tension and both of us sta rted laughing. The Ice had been broken and the stage was set now. I told her I really admired her liked her body and I would get dreams about her. Rosa wa s also frank and told me she liked me as she found me very handsome muscular a nd she liked naughty boys. Then she kissed me very gently on my forehead. I al ways had strong arms and within a split second I put my arms around her pulled her in a rough manner and brought her lips very close to mine. Rosa was exper ienced and she knew what to do. She started to lip kiss me and then inserted h er tongue inside my mouth. That sensation of kissing a Woman for the first tim e made me go wild and in the excitement I clasped her breasts with both hands from the front. She pulled away and told me to she would come back after makin g Granny sleep in the afternoon. She came back around 2 PM wearing a very sh ort pleated school girl skirt and a front opening blouse. I think she kept thi s for special occasions. I could see she was not wearing a Bra and since the f irst button was open I could see her cleavage very well. I lay down on the bed and pulled her chest towards me. She opened her blouse put her left breast ne ar my mouth and told me to suck her breasts. I started sucking the left breast and after some time she put her right breast in my mouth. I could see that s he was enjoying having a beginner under her. Her hands were on my shorts massa ging and fondling my penis. Then she asked me if I would like to kiss on he r special lips? I did not understand and she inserted my hand inside her skirt . I could feel her soft fleshy thighs which were so warm and juicy. She pushed my hands further inside to reach her Pubic area. She was not even wearing pan ties. I touched her inner thighs near the pussy and she moved a little so that my fingers lay on her pussy and asked me - can you feel my special lips? She had no hair on her Pussy and was clean shaven. WOW. What a feeling to touch h er special lips. I started massaging her pussy lips and she began to moan. She told me to insert one finger very slowly. My finger felt like inside a hot ov en and I started pushing them in and out. She started enjoying and told me to insert another finger. Now my 2 fingers were masturbating her and she started to get wet. I asked Rosa if I could see her special lips and she told me to put my head inside her skirt. But then she pulled down her skirt and stood ba re naked. She had a really tight body and I just kept staring at her boobs and pussy. To tease me she said you have seen enough for the day and started to d ress. I was burning now and got a little angry. I got up and pulled her toward s me and took her in a bear hug. I said now you are not going anywhere. Rosa l oved to tease me. She said – I see lover boy is now getting demanding. OK Love r boy come and take what you want. I like strong demanding boys. That commen t pulled out my animal instincts. I flung heron the bed lay over her and start ed biting her nipples very hard. She liked it rough and began to respond very well. I was only in my shorts and while I was on top of her she pulled down my shorts. I bit her in many places and reached her pubic area. She told me to b ite her pussy lips and I think I bit her too hard as she let out a loud NO. Sh e told me to be gentle as the pussy is very delicate and to suck her juices fr om inside. I inserted my tongue inside that hot oven not knowing what to expec t and I started sucking her with all I had. She was moaning shaking all over a nd kept saying I want more lover boy. Give it to me. After I was satisfied s he got hold of my half erection and took in deep into her mouth. I had never h ad this experience and it felt like heaven. She was sucking me so gently that I instantly had a full erection of 6.5 inches. She remarked – Lover boy is thi ck and big. I let her lead the way and she told me to insert her from behind. She took the doggie style position and directed my erection inside her. I was so excited that within 2 minutes I came and let off my entire load inside her. We both had a bath together in the bathtub of my parents and she gave me pass ionate kisses all over my body. Then she sat on my face and trained me on how to suck a pussy and this time I made sure she moaned very loudly and had a big orgasm. I also pinched her very badly on her buttocks and that left my finger prints on her fleshy bottom. She loved that move. Next day she again went f or her bath and left the door open as an invitation. I now had the confidence and walked in while she was dropping her clothes to help her take off her unde rgarments. I tore off her flimsy panties as they looked very old and she start ed laughing. I promised to buy her more panties but she said she had many nice ones which I had not seen. After she was naked she shaved my pubic hair and massaged my dick with warm oil. Then she applied more oil on my erection put m e down on the floor and started riding me like a person rides a horse. After t hat she took me to her room and showed me her Bra & panty collection. Some of them were really hot looking and she put on a few to take my opinion. I choose a Red panty which had strings on the sides and told her to wear this under he r short skirt. She liked my choice and complimented me for being very naughty . She always kept a washed clean pussy ever ready to be licked. Even I had learnt to be ready at all times. She would wear the same short skirt (with tho se red string panties) and roam around in the house when my parents were away and would always give me a chance to get a peep show up her skirt. I would tak e many chances and loved to lick her pussy in all positions and places. Her fa vorite was the dining table in the kitchen. I would make her lie on the wooden table and eat her pussy almost daily for lunch. Many a times she would witho ut warning pull down my shorts and start sucking me till I reached an orgasm. But she was a teaser and had mastered the art of sucking me till just before t he point of orgasm then withdrawing and starting all over again. She could giv e me head for 30 minutes at a stretch driving me wild with pleasure. I have never had such steamy sex in my life and thank God my teacher was Rosa. She wa s a big TEASER and could excite even a dead man !!!!! My Grandmother died 16 m onths later and Rosa got a Nursing home job another city. I never met her afte r that even though she continued to call me for some months. She would tell me on phone that I was the best pupil she had ever known and missed my naughtine ss.Live Jasmin Adult Sex Cams - Sex stories of naked girls and guys making you horny? Try chatting live while watching some of the hot sexy cam girls guys a nd trannies online at Live Jasmine Cams. Sexy Phone Chat - Chat on the telepho ne with the sexy girl of your fantasies by requesting to talk with any type or shape of girl or guy -Top Popular Hit ! : )

tag : NOTTY NURSE,
เล่าเรื่องเสียว,คุยเรื่องเช็กซ์,การ์ตูนโดจิน,อ่านการ์ตูน,ดูหนังโป๊,คลิปหลุด,วีดีโอโป๊,หนังเอ็กซ์
This site is not suitable for children under 18. Opportunity for everyone to read posts for free. No charge. Please consider appropriate. All girls appearing on this website are 18 years or older. Click here for records required pursuant to 18 U.S.C. 2257 Record Keeping Requirements Compliance Statement. By entering this site, you swear that you are of legal age in your area to view adult material and that you wish to view such material. CopyRight seawjing.com 2013
..close..