เล่าเรื่องเสียว คุยเรื่องเช็กซ์ การ์ตูนโดจิน อ่านการ์ตูน ดูหนังโป๊ คลิปหลุด วีดีโอโป๊ หนังเอ็กซ์   
คุยเรื่องเช็กซ์ Last update : เล่าเรื่องเสียว | คุยเรื่องเช็กซ์ | การ์ตูนโดจิน | อ่านการ์ตูน | ดูหนังโป๊ | คลิปหลุด | วีดีโอโป๊ | หนังเอ็กซ์
Home
หัวข้อเรื่อง
อัพเดท


A very welcomed sexual pleasure เล่าเรื่องเสียว

Home >> Their First Time Sex Stories >>  A very welcomed sexual pleasure

เรื่องเสียว A very welcomed sexual pleasure

3791My X husband was both physically and mentally abusive. I couldn’t take an y more of his crap and left him and to get a divorce. After a lengthy drawn-o ut divorce. I decided to move away. I headed west on I-70 to start a new life for myself. While driving and thinking about my life and the way it had been g oing and after driving several hundred miles and I was depressed. I looked in the rear view mirror I noticed a car in the mirror. This car was coming up to pass me. I made some gestures to give the car plenty of space to pass me. I sl owed down to make him pass which it did. It came back around in front of me an d slowed down. This car slowed down to make me pass him. We had started this l ittle game of leapfrog for some 100 miles it had somehow taken on a life of it s own. It had started innocently enough. I noticed him slowing a bit after we made eye contact on another a pass. It was about the thirtieth time we had pas sed each other and our gestures had gone from eye contact to casual flirtation to go along with. Finely it when to Come and get It He blew me a kiss as he o vertook me in the left lane. As I expected he slowed about two car lengths in front allowing me to pass & retrieve my position in front. Getting bolder I lo oked over as he drew alongside taking my foot off the gas to pace with him. I put my finger in my mouth all the way to the hilt withdrawing it slowly as I w atched his eyebrows rose over the rim of his sunglasses. A grin split his face and I stomped on the gas pedal pulling in front. In the distance I saw a sign announcing a rest area a few miles ahead and some more naughty thoughts cross ed my mind. Would he? As we drew closer I moved into the right lane and turned on the turn signal. He fell in behind me and my mind wondered what was going through his mind. What the hell was I thinking? Was I crazy? The fact that it was dangerous and that this was someone I had never met before somehow made it all the more exciting. My heart racing I pulled off the highway into the rest area slowly making my way past the cars and trucks to find a secluded spot in the back of the area. He pulled in next to me. I sat for a moment gathering m y courage & then I quickly darted to his car and hopped in. His eyes were wide with a mixture of amazement pleasant surprise and wonderment. He looked even better than I imagined shirtless tan and buff. I guessed him to be in his earl y thirties. His mouth opened to speak but I quickly covered it with my own dra wing him into me with my kisses as I felt him embrace me hesitantly at first t hen strong and firm. He recovered from his shock and began to take charge enta ngling his hands in my hair as he pulled my head back to kiss my neck. My body gave in and I fell back into the car s plush seat as he covered my neck and s houlders with kisses and gentle bites. I felt his hand move to caress my breas t and in an instant he was inside my bra tugging at my nipples. I felt a throb bing between my legs and I thrust my hips forward squirming in the seat. He pu lled my shirt over my head and had my bra off. My nipples hardened as a tingli ng went through my boobs. Backing away slightly to look me over he seemed plea sed with what he saw before diving back in to take my right nipple in his mout h gently biting it. I arched my back offering myself to him. I saw his cock be hind his loose shorts and I pulled the waistband out slowly setting it free of its confines. I gasped in surprise; it stood straight at to attention almost pointing straight out and up to the center of the steering wheel. He moved to the passenger seat under me. Must be my lucky day I said with a grin. Yeah your lucky day he chuckled. I winked at him and bent to playfully lick the t ip of his dick. A glistening droplet of pre-cum had formed which I greedily re moved with my tongue. He let out a tiny gasp and I felt him rise to meet my l ips. I took the head in my mouth using the tip of my tongue to lick the unders ide and burying my face as I sank as far as I was able to. I managed to take m ost of him into my mouth but it was so wide I couldn t seem to get it past my back teeth. This disappointed me as I wanted to impress him with my ability to deep throat this stranger. He didn t seem to mind however. His hips began to move rhythmically with me as I felt his hands on the back of my head forcing m y head down. He pulled me back up to his mouth and I felt his hand tugging at the button of my shorts. They opened easily for him and he pulled them off an d casually tossed them into the back seat with my clothes panties and all. His hand dove between my legs and he began to massage my hungry pussy. I was alre ady so turned on that I nearly left the seat in my effort to meet his touch. H e slid a finger inside feeling the wetness that suddenly doubled as I came. On e finger became two and I rode his hand with reckless care. I was glad for the loud stereo to mask my cries of this delightful welcomed attention my cunt wa s getting from a perfect stranger. He withdrew his hand from my love connectio n. With one skillful move he lifted me toward him centering me on the seat as he deftly dropped me onto his throbbing cock straddling him. I felt the length of it ram into me filling me as full as I had ever been and I let out a screa m. He looked at me and smiled but I quickly recovered what composure I had lef t. I kissed him hard with wet sloppy kisses. He began to guide me. Gripping my hips in his hands as we moved in unison. I felt another orgasm begin to overt ake my insides and my moans became cries of ecstasy. I ground myself onto him feeling him pulsate deep inside me. His movements became more urgent and I fel t his hot sticky liquid explode into me our juices gushing out of me with ever y stroke. We both collapsed into the seat his cock still inside me. We sat tha t way for a moment. I slowly but reluctantly crawled off of him feeling his sp ent cock slip out of my wet freshly fucked pussy. Wordlessly Very few words we re ever spoken. I gathered my clothing and dressed. He looked at me again unsu re what to say. I kissed him and before he could speak. I quickly exited his c ar and climbed into my own. He was still sitting there as I backed out of the parking spot and drove away hardly able to believe what had just happened it j ust did. As I left I started to finger my pussy to get his seed on my finger a nd suck it down my throat. I didn’t even ask his name who he was where he was from or where he was going. I didn’t even care. I never did that before or si nce. He was just a welcomed sexual pleasure that just happened that we both en joyed.Live Jasmin Adult Sex Cams - Sex stories of naked girls and guys making you horny? Try chatting live while watching some of the hot sexy cam girls guy s and trannies online at Live Jasmine Cams. Sexy Phone Chat - Chat on the tele phone with the sexy girl of your fantasies by requesting to talk with any type or shape of girl or guy -Top Popular Hit ! : )

Home >> Their First Time Sex Stories >>  A very welcomed sexual pleasure
tag : A very welcomed sexual pleasure,
เล่าเรื่องเสียว,คุยเรื่องเช็กซ์,การ์ตูนโดจิน,อ่านการ์ตูน,ดูหนังโป๊,คลิปหลุด,วีดีโอโป๊,หนังเอ็กซ์
This site is not suitable for children under 18. Opportunity for everyone to read posts for free. No charge. Please consider appropriate. All girls appearing on this website are 18 years or older. Click here for records required pursuant to 18 U.S.C. 2257 Record Keeping Requirements Compliance Statement. By entering this site, you swear that you are of legal age in your area to view adult material and that you wish to view such material. CopyRight seawjing.com 2013
..close..