เล่าเรื่องเสียว คุยเรื่องเช็กซ์ การ์ตูนโดจิน อ่านการ์ตูน ดูหนังโป๊ คลิปหลุด วีดีโอโป๊ หนังเอ็กซ์   
คุยเรื่องเช็กซ์ Last update : เล่าเรื่องเสียว | คุยเรื่องเช็กซ์ | การ์ตูนโดจิน | อ่านการ์ตูน | ดูหนังโป๊ | คลิปหลุด | วีดีโอโป๊ | หนังเอ็กซ์
Home
หัวข้อเรื่อง
อัพเดท


My First Fat Woman เล่าเรื่องเสียว

Home >> Their First Time Sex Stories >>  My First Fat Woman

เรื่องเสียว My First Fat Woman

10967It is true. The women do get prettier at closing time! I have never gone to bed with an ugly woman in my life but I have woke-up with a few. Rob a hig h school friend of mine was in the US military and home on leave. He wanted to see the lights in our town at night. We drove the main cursing tour as the te enagers do and as I did when I was in high school. We got away from the teenyb oppers and drove to the adult side of town. There were a few nightclubs along this strip. We stopped and went in and found the bar. Order some drinks Rodger I’ll be right back. As he headed to the john the bartender came with our drin ks which I paid for. (I think he had this planned out) Rob returned in a few m inutes. We talked a while ordered more drinks and talked some more. There wasn ’t much happening in the bar we headed to another one down the street. We went in and it was a strip club. It wasn’t long at all until we had dancers sittin g next to us. Would you buy us a drink boy’s One of them said. Before I could say no thinks Rob said Sure what-cha drinking?’ The cost was 15.50 for each of their drinks. I was born at night but not last night. These drinks were strai ght coke or watered down to the point there was no taste of booze at all. C’ m on Rob let’s go As we left and on our way to the car Rob asked me if there was a country bar in town. I said Yeah it’s way out of town. Is that where the wo men are he asked. I don’t know I haven’t been there in years Well damn it’s a bout time you went again Let’s go That’s right in hadn’t been there. It was now a 15.oo cover charge for singles 10.oo for couples. I thought to myself (T he nights about gone. I’m down over 75 bucks and I haven’t even been laid yet. What’s wrong with this fuckin’ picture) We paid the cover charge and walked i n the dancehall. The ratio was about 3 men to 1 woman. Not goods odds! Rob ha dda go piss again Rob I am not paying for your drinks again He waved his arm a s he continued to the john. I got my drink and walked around the dancehall loo king for some women sitting alone. Nope Not to be had well except two fat wome n at the other of the bar. I thought to myself Nah! I don’t think so. Rob and I had been drinking about four hours and nothing to burn off the booze. I was getting shit-faced. Rob came back and he was worse than I was. He soon passed out in a booth. I left him there. I ordered another drink as the band took a break. One of these fat women moved a bar stool closer to me and told the bart ender that she would buy my drink. She spoke Looks like your friend is done f or the night. I have never seen you in here before you from out of town? What’ s your name if I may ask I said (thinking fast) yeah we’re not from around he re. Oh yeah Thanks for the drink Sure she said I’m Sally. (I was thinking to m yself yeah Sally Thunder Thighs) She moved to another stool. I didn’t catch yo ur name (thinking fast) Ah ah Mike that over there is Rob Well Mike You like to dance when the band starts up again (thinking fast again) Nah I gotta watch Rob over there. He’s drunk Sally reached over and laid her hand on my knee. O h Mike don’t be an ol’ mother hen Rob is just fine! She moved over another s tool. There was only one stool between us now. Come on Rob wake up you SOB Wak e up. The band started the midnight set. She asked again if I would dance with her. I was drunk. I didn’t know anyone on the dance floor. I thought what the hell. There isn’t anyone else so. Yeah lets go Wouldn’t you know it the band started with a slow song. Sally held me tight like I was trying to get away. I really wanted to. Her breasts were pressing against me and she was showing m e a lot of skin. Like 10 of cleavage. I know those titties would hit the floor if not for her bra. Oh Mike don’t be so shy hold me She took my hand from her back and pushed it up between us where my palm was on her tits. She squeezed my hand thus squeezing her huge breasts. There now ain’t that better she asked . As we danced she was moving those big hips in & out. I never thought I could get a woody but I did. Sally dropped her hand down between us and searching f or my zipper. I reacted and drew back a little. Oh Fuck! Stop It Mike Hold me She demanded. Well I did. As we continued dancing she found the tab of my zipp er and lowered it to the bottom. Sally reached in to find a large woody. MY-My Did I do this She started jerkin’ my cock slowly. Her hand felt so warm on my cock. She managed to work my dick out of the binding of my jeans. She jacked me off til my balls felt like they were going to explode. Finally the song was over. I headed back to my barstool. She wouldn’t let go of my dick. She leane d up to my ear and whispered Tell ya what Mike you dance with me the rest of t he night I’ll suck you off until I get all of that sticky goo outta those ball s. Rob wasn’t there to save me. The band was doing a medley one slow song afte r another. Sally held me even closer. She could hardly move her had to jerk me off. No one could see what she was doing to me because of the second or third roll of fat. They could see anyway. Sally had increased her length and speed. I felt everything coming up from my balls to my dick and in her hand. She cup ped her hand to catch as much as she could as I filled her hand with my first of many ejaculates. She quickly lifted her hand to her month and licked it dry . We danced that entire set. I was ready for another drink. I headed to my bar stool. Sally stopped me and said Let’s sit here. This will give me more room a nd privacy. We sat down and she started to bring my cock to life. Her techniqu e is like I never experienced. She was jerking me off slowly as she did before but she was squeezing my cock at the same time and with only one hand. Her ha nd felt different though. She had lubed her hand with something. I asked her w hat it was. She said Here feel me I felt of her large fat pussy it was so wet. He panties were even soaked. She must have cum while we were dancing. She sai d I am using my woman cum to smooth off the rough edges from your dick. Do you like that She never missed a stroke while she was telling me what she’d done . We were sitting in the darkest portion of the bar. She was jerking me off at an incredible speed. Her soft warm hand had me cuming a second time. It went all over her hand the table and me. Sally dabbed her fingers in my cum and dow n her fat gullet it went. Have you done this before Sally I kind of giggled. W hy Yes I have Mike I am even better suckin’ cock. I’ll show you later That is the only thing my X husband taught me was how to give great head. I had forgot ten all about Rob I could still see feet sticking out of the booth. Shit he’s find she said. Last Call For Alcohol the bartender yelled. Mike would you like to go to my place? I can show you something Yeah but what about Rob? If we ca n get him up we can put him in the bed of my truck We ordered one last drink. And we danced some more. She was feeling fondling and squeezing my dick as we danced. The last song for the night was Lady by Kenny Rodgers. I tried to rea ch her fat soaked hairy cunt. But her size and my arm weren’t long enough to r each under that roll. The band thanked everyone for coming out and soon the co cktail waitress’s were picking up drinks. Sally excused herself to go pee. It didn’t take her long. She said Let’s get your friend loaded in my truck and I will suck off your cock like you have never had done. My dick sprang up to lif e with just the thought of what she said she would do to me. Come on Rob Rob g et up let’s go He came around ah little just enough to get him in her truck. What about my car I asked. Follow me she said. Here I was following this fat c hick back to her place. What was I doing I asked myself. She pointed to a park ing space. I parked my car and she pulled in next to me. She said Rob will be fine. Lets go. My cunt is hungry I just got in her house and she was on me lik e a bitch dog in heat. She pulled my jeans off along with my underwear. My soc ks and shirt I was totally naked in front of this fat chick. She was looking b etter every moment. She told me to set down. She had my cock down her throat i n one gulp. I never had a woman deep throat me all at once. She began rotating her tongue around my cock while she was sucking me off. WoW! This bitch could suck dick. She striped down to her bra and her thong panties. (Did you ever s ee a fat chick in thong panties?) She continued to suck me while jerking me of f. Oh Gawd Suck my cock Sally Suck me off. She removed her bra and thong. I wa s correct those titties fell out with ah thud. Her tits had to be 50 EE and sh e has the biggest pussy I had ever seen what ah hair covered gash. Her clit wa s about ½ long and as big as the tip of my pinky finger. She began to get sero us about sucking my cock down her throat. Starting at the tip inch by inch she sucking real hard while rolling her tongue around my dick all the way to my b alls. Her tongue and her jaw muscles were amazing I could feel her swallow my cock’s head. She was fingering herself while sucking on me. This sensation was causing a loss of my poise as my balls were about to erupt again. I swear Sal ly could suck ah baseball thru a soda straw. Her X husband did her a favor in teaching her to give head. Sally was a great student. She reached up and grabb ed my dick at the base holding it tight. She said I want this to unload its p ackage deep in my pussy She rolled over and spread her legs wide. Sally had a patch of pubic hair that wasn’t covered by her thong. It looked like an overgr own jungle with a canyon right down the middle. I placed my dick at her pussy lips & she thrust her hips up to force my cock into her hole. She gasped and w ent into a fuck mode that I can’t illustrate. She was wild with desire screami ng Oh Fuck my cunt. Do me like I’ve done for you. Get me off! Her pussy was so aked. I started jamming my cock as hard as I could. She said Its been so long since I have has a man in there. I need you to cum with me I started thrusting in deep and stopping at her womb just to feel her pc muscles milk my cock of its surprise package. I squirted cum a full minute. She said Oh Yeah Just stay in there ah while This fat chick knows how to fuck and it is true women do ge t prettier at closing time is true.Live Jasmin Adult Sex Cams - Sex stories of naked girls and guys making you horny? Try chatting live while watching some of the hot sexy cam girls guys and trannies online at Live Jasmine Cams. Sexy Phone Chat - Chat on the telephone with the sexy girl of your fantasies by req uesting to talk with any type or shape of girl or guy -Top Popular Hit ! : )

Home >> Their First Time Sex Stories >>  My First Fat Woman
tag : My First Fat Woman,
เล่าเรื่องเสียว,คุยเรื่องเช็กซ์,การ์ตูนโดจิน,อ่านการ์ตูน,ดูหนังโป๊,คลิปหลุด,วีดีโอโป๊,หนังเอ็กซ์
This site is not suitable for children under 18. Opportunity for everyone to read posts for free. No charge. Please consider appropriate. All girls appearing on this website are 18 years or older. Click here for records required pursuant to 18 U.S.C. 2257 Record Keeping Requirements Compliance Statement. By entering this site, you swear that you are of legal age in your area to view adult material and that you wish to view such material. CopyRight seawjing.com 2013
..close..