เล่าเรื่องเสียว คุยเรื่องเช็กซ์ การ์ตูนโดจิน อ่านการ์ตูน ดูหนังโป๊ คลิปหลุด วีดีโอโป๊ หนังเอ็กซ์   
คุยเรื่องเช็กซ์ Last update : เล่าเรื่องเสียว | คุยเรื่องเช็กซ์ | การ์ตูนโดจิน | อ่านการ์ตูน | ดูหนังโป๊ | คลิปหลุด | วีดีโอโป๊ | หนังเอ็กซ์
Home
หัวข้อเรื่อง
อัพเดท


First Timer and the Former Teacher เล่าเรื่องเสียว

Home >> Their First Time Sex Stories >>  First Timer and the Former Teacher

เรื่องเสียว First Timer and the Former Teacher

3178Standing with his back to her a smile so bright lit up her face. Bare fe et jeans and no shirt on his back he stood organizing some books on a shelf. The once affable nerdy nobody had grown and blossomed into a man. Her student in two classes in his junior and senior year she began noticing a slow transf ormation none saw in him during those years. You’ve done well and I’m proud of you Jason very proud of what you accomplished she told him upon graduating. She looked beautiful too. He liked her very much. Never before had she loo ked so elegant in his opinion. Don’t forget me she joked. Just because you’r e going off to college doesn’t mean I don’t exist anymore. He said he wouldn ’t. They embraced so she patted his shoulder and dearly wanted to kiss his ch eek knowing it would be inappropriate. She turned and walked away with her fi ancé. He knew nothing of the guy but it wasn’t his business; never was. Stil l she thought about Jason. Thought about him excessively hence her engagement was off. She had to start over. Another man another long long relationship and then another long engagement period Fuck that she felt like saying. She d evoted herself to her teaching. 6 months later it was a holiday break and wh at did he do? Jason visited his high school seeking out Olivia Henson his for mer teacher; his favorite teacher. She always sent unknown emotions threw him . He figured it was puppy love. His dad told him all boys have it in their l ifetime so he guessed that’s what he felt for her. They met up they talked an d they laughed about many things. They said goodbye but for whatever reason i t hurt having to leave. They’d get together after school but it never once ma terialized. He came to see her that spring but she was unavailable. Time pa ssed things changed but his feelings for her hadn’t. No no they hadn’t. They only matured. 4 years later he was a college graduate. He had taken up an e xercise program lifting weights and running some and he looked every bit the m an. Sculpted broader shoulders and a couple inches taller Jason was a stud an d he didn’t mind walking around in certain places without a shirt on. Proud o f his newborn physique he couldn’t wait to see her. She had lost some weight too but regardless he was fond of her but she was in for a big surprise once s he saw his newly remodeled frame. Her jaw would drop but his might too. Ri ght out of college he got a job. Right out of college he invited her over. R ight out of college they were going to hit it off. It’s about time she said from the front door. Then she saw his body. Jason Jason is that you? He tur ned slowly. A smile garnered his face. Pecs tight stomach and in sexy jeans with no shoes on and Jason looked perfect in his beach house setting. She cou ldn’t believe her eyes. Hearing the wave’s crash the beach as he turned to se e her reaction Olivia couldn’t believe how much he had changed physically. Ja son wow Jason you have you have but her eyes said it best. They were all over him and telling him how she appreciated his physique. He was delighted once he saw her response. You’ve changed Jason. He walked to the door invited he r inside and before she could say anything or he could too he embraced her aga in. Her nipples surged. Her body swelled excitedly. She couldn’t believe ho w his newly developed frame aroused her the way it had. He was 22 she was 31 but it no longer mattered because her former student was a man now and he show ed it in every way. She had changed. She had lost weight for her wedding. B ut seeing as the wedding was called off several months ago she was still sexy. She was still pretty as ever. He told her so. She felt like it too in his arms. He really didn’t want to let go of her. She didn’t mind him holding he r as long as he did. That’s a rather warm welcome she said teasing him. Oh uhh I’m sorry I didn’t realize I was being so boorish. It wasn’t she was onl y teasing but that was still one area he hadn’t grasped quite yet. Social gra ces he was still clumsy as ever but as handsome as he had grown physically sex y too she didn’t mind. She didn’t mind the least bit. His arms they felt inc redible around her. His newly minted masculinity wrapping itself around her n ewly redeveloped figure just seemed to fit for whatever reason perfectly. He pulled away letting go of her and told her I don’t I don’t know what got into me Ms. Henson. Nothing got into you Jason. It was a normal everyday reactio n she said. That day at his beach house as the sun began warming up to air she had decided to put on that off white frilly skirt. Light weight it blew e very which way in a breeze. It moved everywhere and if there was an up breeze sometimes she had to do everything in her power to push it down making sure n othing private was exposed. This was one of those days. With that lightweigh t frilly skirt she wore that sleeveless print blouse. They went together impe ccably. She put on several outfits but after trying on about seven she finall y decided on that one. Nothing got into you at all. It seemed like the natu ral thing to do. Hug someone you care for maybe hug that person longer then y ou expect and well there isn’t anything at all wrong with it. Now are you goi ng to show me around off her me a drink? She hoped they’d go swimming. She brought her bikini she brought changes of clothes. She wasn’t sure what migh t transpire but she hoped something might. Geeky or not it was a chance for t hat woman to upgrade her sexual escapades again. It had been a while. She kn ew that for sure. Urges had been knocking no banging hard at her door and she needed to upgrade and pacify her overwhelming urges which bothered her lately . Regardless if he did look different he still felt like the same old nerd s ame old geek he once was in high school especially with her around but she did that to him. She had that affect on him. He didn’t mind. He liked her. Pl us she looked prettier then ever lately. He gave her a tour even showed her h is bedroom and master bathroom. He showed her the community pool and even ask ed her if she brought a bathing suit hoping it would be a bikini. She had but didn’t say it was a bikini. He even offered her wine. She accepted. The d ay was getting better slowly. The temperature had risen. It was 90 degrees h umid and it was time for a nice swim down by the beach. His was a rented prop erty isolated too and he was proud of his negotiating in securing the place. He told her how he negotiated it. She was impressed. He went and put on trun ks and they walked down to the beach but she still hadn’t put on any bathing s uit. He asked if she wanted to go swimming. She said later. He swam they talked and she sat admiring him. As they talked and as she sat admiring him t hose urges grew. They grew immensely. She asked to go inside. He said yes a nd they did. Inside it all changed. Everything changed. I can’t get over h ow much you’ve changed Jason. He wasn’t sure what she meant. She told him but not the important things. She truly desired her host. He sat wrapped in a towel around his waist chest protruding and teasing her as her heart and vag ina thumped harder and harder by the moment. They talked more. They started talking about feelings. His feelings some of her feelings but she couldn’t ho ld out. JasonI must tell you something. She stood. He sat back not underst anding her. This probably isn’t a good thing but but I think I’m becoming I t hink I’m attracted to you. His eyes popped from their sockets. He sat uprigh t. She turned to look directly at him. She wasn’t smiling but she was concer ned how he would take her remark. She hoped his response was promising. It s eemed to be but she wasn’t sure. She could tell he was shocked. Jason Jason? she said. He was still stunned. Yes he had thoughts about her like that o ccasionally. Yes he had wondered about her and him on dates. But no no he ha dn’t ever once thought of her in a sexual sense of the word. Dinner and clubb ing yes but sex not that he could recall. She decided to make a move see wha t happens so she stepped closer slowly coming towards him. Running her hand o ver his shoulder around the back of her neck and across the other shoulder too suddenly he tensed up. She could feel his body tighten. She asked him if he was okay. He said yes nervously but it didn’t sound reassuring. No she was sure of that but she persisted. She needed a man’s touch regardless if he was experienced. She wanted a man’s body regardless of his experience. She alwa ys liked Jason and she knew Jason always admired her but now there was somethi ng different something different in the way each communicated. She was anxiou s but not nervous. She was aroused by his good looks. She anticipated the po ssibilities and had to relax the former student somehow. Suggesting they go to the balcony he agreed wholeheartedly. He hopped up immediately and they s tood out there looking at the water. The breeze was warm and comforting but i t periodically kicked up and thrashed her skirt around. He’d look and see it blow here and there but he hadn’t caught it yet flying all the way up. She p ushed it down too many times and finally he realized it. He watched and he pa id attention and finally that damn breeze got his approval. It blew her skirt upwards blowing it all the way up. What the hell? What the heck is she wear ing? Was that a g-string bikini or was it simply bikini underwear? Blow blow harder wind blow harder. Do you like that? she asked finally. Huh pardon me? he replied. When my skirt when it flies up like that? What I’m sorry h e began I’m not sure what you mean. She smiled. She said yes he did. He be haved innocently. He knew. She knew he knew. Yes she had put on bikini brie fs. They felt sexy they were sexy and she had been hoping for something anyth ing to happen between them. Why don’t I but she didn’t. She wanted to tak e it off. She wanted to entice him. Instead she did something else. He hadn ’t seen her ass. He hadn’t even imagined it. No it wasn’t tight like an 18 o r 19 year old college coed’s ass but if he had seen it he would have enjoyed i t she hoped. Instead she unbuttoned two then three of her top buttons. What was she doing? He saw the cleavage. God it was sweet. He felt tingling in the tip of his penis. As soon as he felt the tingling he could feel somethin g changing. Something was changing. It was an odd feeling. His penis had st iffened. He was scared he was excited and he liked how it felt but he didn’t. He felt like he should shift it around. He couldn’t not now he couldn’t and so he lived with it. Do you like my boobs Jason or should I say my cleavage ? she said. She smiled. I’d like to show you more. Would you like that Jaso n? He nodded. It was instinctive. Anyone would have done the same. That’s great she said. Her voice was quiet. It was calm too. Mmmmm I’m glad you wa nted me too. I want to show you the rest of my cleavage my boobs too. He st ood frozen gazing upon it. He didn’t move a muscle. He couldn’t. He was ove rwhelmed by their beauty. She said nothing. She unbuttoned another one. She pulled her sleeveless top apart but only a little. He felt like his tongue h ad slipped out of his mouth dragging on the floor but it was his imagination. She undid two more; one left. She undid the last one. The blouse covered it up. She watched his reactions closely. She smiled while appreciating his ad miration for her sumptuous mature nature. I seem to meet your approval do I? He nodded. Good then feel me push my blouse back and feel them all you care too. Be nice and be a gentleman though. I’d love it if you’d kiss them and lick them too at some point she told him. What the what the fuck? he asked h imself. Yes Jason had seen girls in their exercise outfits and yes he had se en them in those sport bras. He had seen some in those what did they call the m Lycra bras or something like that? Yes they were a bit revealing and yes he would stare but as little as possible. He knew it was rude and he understood he was a geek. He knew how others saw him but as always he had persisted. H e had persisted on working out looking more buff and girls began paying more a ttention but it had been too late for anything to transpire. By the time he w as about to graduate he had seen all the cleavage or almost all the cleavage h e wanted in college. But it had become too late for any of them to challenge each other to ask him out. It had become too late for him to ask them out so one thing was for sure by the time he had graduated. Jason was still a virgi n. He had seen cleavage but never in this situation. Don’t you like my body Jason? He said nothing. He ogled her. Jason Are you alright honey? Her voice her voice was different. It sounded like honey like sweet syrup. Her e yes they were just like soft rain drops in the summer. That look in her eyes that look on her face both mesmerized him both melted away any preconceived no tions he had about girls. Well he didn’t have any other then most were pretty most were sexy and most never approached him for a date and definitely sex. She felt like she had to guide his hand raise it up and she felt like she had to lift his hand up against her bosoms. Touch her soft descending flesh whic h fell inward into her tight looking sexier then sexy valley. She watched his eyes she watched his face. He stood frozen almost frightened and fearful of doing anything to her. He wouldn’t allow himself to do more then what she all owed. He watched his fingers feel it feel them. It was riveting. He watched his fingers descend rolling downward along that tumbling gentle skin surround ing her breasts and then he watched her raise them to the top again. Ohhhhhh h god he moaned. His eyes closed. His penis hardened. His penis hardened an d it tingled excessively. Oh oh ohhh god ohhh my god he cried out. She loved every bit of it. She enjoyed him expressing his every emotion. He was excit ing her too. He was a virgin. It was her first time with one too since she was young and everyone’s a virgin at one point in their lives but at 22 that w as unusual but for Olivia it was exciting as anything she could remember. He was wonderful sweet and a loveable guy. This was going to be fun one way or a nother and she knew that. Jason honey may I ask you something? He nodded. She held his hands in hers. Is this your first time with a woman this way? S he waited. He didn’t want to tell her but it was. He looked down. He nodded . It’s alright. It only makes it more more special more unique for you and f or me. Would you like to kiss them? referring to her tits or just keep feelin g them? she asked. He said feel them. He didn’t know what he wanted. She ran the show. She guided them upwards and let his fingertips roll across her lofty flesh and cleavage. Both closed their eyes. It was special for both. Both murmured both indulged in feelings they received as his fingers felt her cleavage. Down down in between them slowly alright honey? she told him. He nodded. She let go of his hands. They dropped to his sides. She lifted he rs up and she traced lines across his pectorals. She murmured sweet nothings as she appreciated the newly defined chest muscles. She told him they were to be admired. She said she was in awe of him his handsome body and she wanted to know how he was still a virgin. God how was it possible that he was still a virgin? He was too god damn exciting and sexy to be one. He knew she had to know. He was so horny. But he didn’t want to tell her. It was too overwh elming. He had to tell her he thought. She was trailing those sexy fingernai ls across his chest tantalizing him while enjoying his sudden gorgeous masculi nity. He felt like she should tell her. It was driving him crazy. Ms. Hens on? he began to say. Ummm well oh god Ms. Henson he tried saying. He was moa ning again. She looked into his eyes. Putting a finger to his lips she tried calming him. She told him he should always call her Olivia from that point o n. I think I’m well I am I’m horny Olivia. I feel like I feel like I’m well I don’t know how to tell you but I feel like but she knew. She knew by the lo ok on his face and she told him. Whispering practically she said You are hor ny aren’t you? You feel so horny that you feel like something is going to exp lode inside. Your penis your cock it’s harder then you’ve ever imagined it to be right? He could barely nod his head. She smiled kissed his cheek and kis sed his lips. I’m going to make this all better now. She lowered her hand s lowly. She lowered it down carefully. She caressed his tummy. He groaned in a silent manner. She leaned in and kissed his lips. She lowered her hand ov er his waistband. She lowered it over his zipper line. He tensed up. She sl owed and cross over his bulge slowing more while crossing over it. She presse d firmly as she crossed over it. Olivia drew so much excitement she moaned. Her eyes closed her hand stopped and she pressed harder and harder against his erection. I want... Jason I want to see it she said. He didn’t understand. She blinked and smiled. May I see it? May I see your your penis your cock please? He was freaking out. He nodded and pushed down his jeans. There it sat. Pulsating tingling excessively and barely enabling him to do anything. He stood frozen in his underwear looking at her and wondering what she was goi ng to do. She no longer was Ms. Olivia Henson his teacher. That was 4 years ago. Now she was simply a woman a horny woman who used to be his teacher who wanted him for sex but wanted also to be his friend and lover part time or not but a willing and participating sex partner. Mmmmmm Jason oh Jason ohhhhhhh wow Jason she moaned it’s so beautiful so manly and I’m so lucky to be with y ou today. I’m so so lucky to bring you something I’m proud to give you. You’ re a man Jason a real man. And she dropped to her knees and Jason at first had no idea what she was doing but she reached in pulled it out and she grippe d it with the palm of her hand and she immediately swallowed his cock. She sw allowed him whole. His knees went weak. His body was fragile. Her mouth suc ked on his cock so hard that before she realized anything Jason was unloading himself inside her. Jason was unloading it inside her petite mouth. She gagg ed. His cum came strewing out. Oozing down each side of it while still unlea shing pent up loads never once unleashed on a woman before. Never before had Jason felt the luster of a woman’s lips or tongue. Never before had he felt t he beauty of a woman sucking and swallowing his cock energizing it and stimula ting him I ways he never could imagine he thought but Olivia had. Olivia was immaculate. She teased and tantalized him and she was beautiful. She was old er and seductive and she was perfect in her execution of his first ever blow j ob. But there would be more. Wow Jason wow she said looking up at him wi th bright eyes. She was smiling. Jason was too. If I hang out today will yo u do me a favor? Anything you want Olivia he told her. Will you have sex w ith me? I’d love that more then anything today. Jason nodded smiled and got down on his knees. He hugged her hugged her breasts and told her he wasn’t l etting go of her until she would. She said it was a deal. She kissed him the y lay on the carpet and within two hours she was on top screaming like she had n’t screamed in ages which she hadn’t. Mmmmmm you sure are sexy Olivia. God if that’s how fucking you is then I’d fuck you the rest of my life. It is a nd you were awesome too she told him. And you’re no longer a virgin either.Li ve Jasmin Adult Sex Cams - Sex stories of naked girls and guys making you horn y? Try chatting live while watching some of the hot sexy cam girls guys and tr annies online at Live Jasmine Cams. Sexy Phone Chat - Chat on the telephone wi th the sexy girl of your fantasies by requesting to talk with any type or shap e of girl or guy -Top Popular Hit ! : )

Home >> Their First Time Sex Stories >>  First Timer and the Former Teacher
tag : First Timer and the Former Teacher,
เล่าเรื่องเสียว,คุยเรื่องเช็กซ์,การ์ตูนโดจิน,อ่านการ์ตูน,ดูหนังโป๊,คลิปหลุด,วีดีโอโป๊,หนังเอ็กซ์
This site is not suitable for children under 18. Opportunity for everyone to read posts for free. No charge. Please consider appropriate. All girls appearing on this website are 18 years or older. Click here for records required pursuant to 18 U.S.C. 2257 Record Keeping Requirements Compliance Statement. By entering this site, you swear that you are of legal age in your area to view adult material and that you wish to view such material. CopyRight seawjing.com 2013
..close..