เล่าเรื่องเสียว คุยเรื่องเช็กซ์ การ์ตูนโดจิน อ่านการ์ตูน ดูหนังโป๊ คลิปหลุด วีดีโอโป๊ หนังเอ็กซ์   
คุยเรื่องเช็กซ์ Last update : เล่าเรื่องเสียว | คุยเรื่องเช็กซ์ | การ์ตูนโดจิน | อ่านการ์ตูน | ดูหนังโป๊ | คลิปหลุด | วีดีโอโป๊ | หนังเอ็กซ์
Home
หัวข้อเรื่อง
อัพเดท


While the cats away WE will play เล่าเรื่องเสียว

Home >> Their First Time Sex Stories >>  While the cats away WE will play

เรื่องเสียว While the cats away WE will play

1622 It started innocently enough. It was her birthday party and a few frie nds brought the food drinks and cake to my place. A little dancing a little f lirting you know the drill. This was considered a big event in this one-horse town worthy of a headline in the local rag. She was the last to show up bein g a suprise party and she was substantially suprised. But her attire was shal l we say miniscule because I invited her on the pretense of a hot night of sex . After the alcohol was gone the cake destroyed and before they rolled up th e streets the merry crowd went about their merry way proclaiming the successfu ll end to another record-setting bash to be archived in the history books. Sh e came to me as if in my many fantasies of her speaking in low tones of certai n arousal rubbing my cock with her hands. I could use this if you want she breathed into my ear. Some dreams do come true I told her as I took her han d and lead her to my room. When are your parents due back? she asked. Not until tomorrow afternoon I replied. Good we have time. I shut the door n ot knowing why and went to the stereo to put on some music. While my back was turned she had completely disrobed and was under the covers. No fair I sai d. I didn t get to see anything . You ll see all of me in no time . I wen t to her and kissed her tongues wrestling in a passionate dance. We broke for air and I said this is my first time. She smiled that dazzling smile of he rs and said I wouldn t have it any other way. I don t know what to do well kinda know what goes where but don t know how to make you feel good. Don t worry I will tell you what feels good and what doesn t she replied. She wat ched as I took my shirt and jeans off. I hesitated with my briefs and she sai d can t do much with those on. I peeled them off revealing my stiff member. Is it okay? I asked as she appraised my package. It s more than okay it s perfect. She threw the covers back and knelt before me on the carpet. Do es this feel good? she asked and then she took it into her mouth. I nearly p assed out from the sensation! She bobbed licked sucked my erection until I st opped her. I m gonna cum if you don t stop That threw her into overdrive increasing her speed until that flash of light went off in my brain my legs we nt rubbery and an incredible amount of jism erupted from my swollen cock. She took the first spasm then pulled it out of her mouth to let the rest splash o n her chest. How was it? she asked. I think you know! I handed her a to wel and as she cleaned up she said it s your turn. She laid back down on th e bed rolled onto her back and spread her legs for me. What do I do? I aske d her. I want you to lick me here pointing to her mound. I went between he r legs licking and kissing her inner thighs. Her slit was moist and aromatic with sexual energy. As I made my way to her petal lips she said just start l icking I ll tell you where to stop. I licked from bottom to top and reaching the top she stopped me there. Yes lick there keep licking there! I licked her clit for what seemed hours before she arched her back and let out a low g roan then she convulsed clamping my head between her thighs. I was only along for the ride at this time. When she finally finished she had pulled the shee ts from the mattress knocked over the lamp on the nightstand and detached the headboard from the bed. That was okay? I asked. Oh yes more than okay! Did it hurt? No not at all it was really good. We laid there enjoying t he afterglow until we both fell asleep. Not knowing what time it was I felt h er get up and go into the bathroom. I dozed off for a few minutes only to be awakened by her gently sucking my cock back hard. My hips involuntarily thrus t to her mouth relishing the satiny feel of her mouth. She then straddled my cock and in one fluid movement impaled herself resting on my tingling testes. Sliding up and down she placed my hands on her breasts and then increased her pace. That familiar feeling was rising up and I mentioned that she better st op before I cum in her. That caused her to pick up the pace even more. I hel d back as long as I could enjoying the feel of her sex until I couldn t stand it any longer. A lightning bolt flashed through my skull and my cock spewed c opious amounts of semen into her. I passed out from the multiple sensations i nvading my body falling asleep immediately. She laid down next to me and I as sume she slept for a while but she was gone the next morning. I awakened at my usual time farting and scratching as usual. Went to the bathroom to do my daily constitution and what do I see written on the bathroom mirror in lipstic k? WELCOME TO THE WONDERFUL WORLD OF AIDS Live Jasmin Adult Sex Cams - Sex stories of naked girls and guys making you horny? Try chatting live while watc hing some of the hot sexy cam girls guys and trannies online at Live Jasmine C ams. Sexy Phone Chat - Chat on the telephone with the sexy girl of your fantas ies by requesting to talk with any type or shape of girl or guy - Call 888-212 -8283 Now!Top Popular Hit ! : )

Home >> Their First Time Sex Stories >>  While the cats away WE will play
tag : While the cats away WE will play,
เล่าเรื่องเสียว,คุยเรื่องเช็กซ์,การ์ตูนโดจิน,อ่านการ์ตูน,ดูหนังโป๊,คลิปหลุด,วีดีโอโป๊,หนังเอ็กซ์
This site is not suitable for children under 18. Opportunity for everyone to read posts for free. No charge. Please consider appropriate. All girls appearing on this website are 18 years or older. Click here for records required pursuant to 18 U.S.C. 2257 Record Keeping Requirements Compliance Statement. By entering this site, you swear that you are of legal age in your area to view adult material and that you wish to view such material. CopyRight seawjing.com 2013
..close..