เล่าเรื่องเสียว คุยเรื่องเช็กซ์ การ์ตูนโดจิน อ่านการ์ตูน ดูหนังโป๊ คลิปหลุด วีดีโอโป๊ หนังเอ็กซ์   
คุยเรื่องเช็กซ์ Last update : เล่าเรื่องเสียว | คุยเรื่องเช็กซ์ | การ์ตูนโดจิน | อ่านการ์ตูน | ดูหนังโป๊ | คลิปหลุด | วีดีโอโป๊ | หนังเอ็กซ์
Home
หัวข้อเรื่อง
อัพเดท


After School เล่าเรื่องเสียว

Home >> Their First Time Sex Stories >>  After School

เรื่องเสียว After School

5581We sit there Strange we both needed history help. He plays with his hair as he concentrates Twirling it in his fingers nervously I see him occasionally glance at me and then look back quickly and smile because I m staring at him. I’ve never thought of guys before I’ve always thought that they were gross as sholes without emotions that only use girls for their parts and sex. Arm candy that s all the jocks ever want. but he is different granted he isn t a jock b ut still he is sweet actually cares about me when I’m on a bad mood and asks m e what is wrong. We talk alot we text even more and we have really gotten to k now each other. But back to my feelings I have never felt this way about someo ne with a Penis they usually just look over me don’t talk to me and the ones t hat do don t seem to care. but He cares when he looks at me it isn t at my bre asts its not looking me up and down looking at me body. He looks at my eyes co rrection in my eyes deep within them as though he can see through me... Into m e like he understands. The teacher s phone wakes me from my thoughts of him it ringing. Hello? She asks as she picks up the phone No it couldn t happe n no Ill be there right away She looks up at us then at her watch. My husb and just got in a car accident I have to go to the hospital Channing I trust y ou to be a good girl and keep working no monkey business. I’m going to lock th e door so no one comes in and sees you guys unattended. He looks at me real quick and looks back to his work pretending to work but I can see from here hi s pen isn t even on the paper. He’s thinking and blushing slightly from the lo oks of his face what he is thinking is probably naughty. the teacher gathers h er things quickly in a flurry and doesn’t even notice a thing She quickly writ es out two after school bus passes and hands them to us and leaves shutting an d locking to door after her Before the door is even closed he is behind me and grabs my sides gently which always makes me giggle I squeal and jump out of m y seat and jump on the desk. Sitting on it with an exhale of what breath I hav e left after my squeak. I pretend to look mad at him but I couldn t be my mad face turns into a quirky smirk of delight as he sits on the desk across from m ine legs crossed. I look up at him; he is smiling a joyful boyish happy smile. He says How are you? I think for a second I’m happy to be here with him b ut I’m kind of nervous we are alone but he is one of the few guys that I would trust behind a locked door I know he wont do anything unless I let him and th at he will do everything if I wanted to. Truth is I haven t done anything with anyone guy or girl in about a month so I am very very horny. I’m pretty goo d you know besides feeling stupid in this class You know I only stayed afte r to chill with you whether we were actually talking or not I enjoy to time th at I spend with someone as beautiful as you Whenever he complements me I smi le and I feel happiness sneak in to my dark side I’m not happy alot with mysel f or with the world but he is like a bright like in a dark cave. Stop it; yo u are going to make me blush But you look cute correction megacute when you blush Hell you re megacute all the time He says smiling and I know he means it I still question it from time to time but I think after all this time he r eally truly thinks that way about me. I look up and he is standing looking at me. I look back at him into his eyes and I see what he is thinking I’ve always been curious about him... But I never thought he d make a move. He puts his h ands on either side of my legs not on them on the desk outside of my legs. He leans in Are you comfortable with this? I look down in embarrassment. I wa nt this but I don’t know I’m so confused. I can feel my face warming from the deep shade of crimson I’m sure that my face is turning. Yea Depending on wha t this is as long as he (And I look down at his pants) says away at least un til you get me horny enough that I don’t care He leans in and kisses me gent ly but passionately I can feel his warm breath the scent of his gum always int oxicating always a fruit smell. He continues kissing me harder and leaning in pressing his chest against mine. His hand on the end of my knee slowly reachin g up. He continues kissing me our tongues mingle in between our mouths and he brushes the hair off my shoulder and kisses my throat I’m not sure how I feel about this but he seems to enjoy it so I don t stop him. I slide down off the desk coming level with his shoulder and look up at him. He is surprised that I stopped but happy that I didn t push him away. Our bodies are so close I can feel his heating radiating off onto me warming me from the outside in. He wrap s his arms around me and places his hands on my hips open palm and continues w here we left off. I break away and giggle as I run up to the front of the room wanting him to chase me to hold me again. I can hear him walking his long str ides cover about 3 of mine and he is behind me in no time. There is carpet her e to lay down on more comfy more options to do things. He wraps his long arms around me and picks me up and sits on the floor with me still standing his arm s up holding me. He plays with the button on my jeans and unbuttons it but bef ore he gets the zipper down I sit in his lap. He holds his arms around me as I snuggle up to him and we continue kissing. I can feel the large bulge in his pants below me Kind of annoying but I can ignore it. It has uses... We kiss an d kiss and he leans forward and puts me on my back slipping the jeans off. I d on’t fight him his warmth and the horneyness overwhelming. This leaves me in a purple thong the floor is kind of cold but I’m warm on the inside and that is all that matter I take off my shirt leaving me exposed to him. He kisses at t he top of my panty line moving up kissing my belly button and then right below the middle strap on my bra. It hooks in the frost and he has it off in no tim e. Leaving my nipples to the open air I can feel them hardening before he even has them in his mouth playing with the one he isn t sucking and gently biting with his mouth and switched occasionally I’m getting hornier by the second. H e moves up to my mouth and kisses me passionately again and stops before any t ongue is involved. He moves down my body breathing his warm sweet breath on m y neck and kisses it. Then to my left nipple again kissing and breathing on th e way down. Stomach... and then panty line again .. As he slides down my pa nties slowly very slowly he kisses every little bit of my skin an energy growi ng inside of me I let out a little moan and he isn’t even all the way down yet . Once he gets my panties all the way off he doesn t stop but continues kissin g down the side of my thigh still slow but going faster he gets my skimpy purp le thong all they way off and lays it aside. He looks up at me but it takes hi m a while to reach my eyes other parts of me being completely exposed... Distr acts him. He kisses his way back up again I can smell his delicious warm breat h from here. And the warmth of every exhale sends little jolts up into me buil ding the energy. He finally reaches it and kisses but its not a short kiss lik e all the others this one is long his tongue slipping out just on the outside far enough in to get me to moan yet shallow enough not to release the energy. He shifts positions freeing his right hand and runs it up my thigh while he st ill likes the outside of my slit going in deeper with his tongue. His hand fin ally reaches where he is working magic with his tongue and his fingers slip in they are long I can feel them deeper than anything I have ever felt before bu t he is so gentle it doesn t hurt. He starts with just his pointer and that is pretty satisfying coupled with his tongue but he doesn’t stop there. He slips in his middle finger too and they go in and out the energy nearly reaching th e brink. I think I cannot hold it in any longer and I am right I suck in air i n a quick breath and I being moaning and Cumming at the same time. He doesn t stop infact he begins to go faster I can hear the faint sucking sounds of his mouth over my opening and his tongue working on my clit and the warmth of his breath helps me. I arc my back and moan harder still Cumming as the orgasm mak es me push farther into his face. His tongue and fingers both pushing deeper. I continue to moan and feel a pleasure I thought unimaginable. But it continue s I thought I would be done now the pleasure faded for a second but I think I’ m having a second orgasm. I’ve never done this before and he isn t stopping so the pleasure isn t either. I clench my fists so I don t scream letting a pass er by in the hallway the curious to the goings on in this room. I continue Cum ming for a good two minutes and he keeps going licking up all my juices not le tting a drop run down my leg I’m sweating on the cold floor I’m Hot but its co ld. It’s so good I wish this moment would never stop. But when I think I’m all done Cumming I think about the bulge in his pants I enjoy what he is doing bu t I don t want to leave him hanging. Although If I don t look at it then I won’t see it. I will just feel all the pleasure... I make up my mind and stop him. I’m ready He smiles a quirky smile For? I thought this was all you wanted to do I think again I thought it was all... But there are some thing s I want to try You mean I sit up my nipples hard sweat still dripping down from my body that orgasm was intense. You don’t want this? I jump to my f eet my breasts bouncing slightly; I can see he enjoys the view of me standing before him naked. I bend over to pick up my bra and before I touch it he is on his feet stopping me. No No No You re not getting dressed till I say so H e says this with a devilish smile; I know he is enjoying my game. Oh Okay Ye s master And I bow before him as I say this Now if you really want to then I guess He lets out a false sigh as he takes off his pants and takes off hi s briefs he full erect penis bouncing and it seems as though its looking at me it may be ugly but its pretty big and I think it will feel damn good. Oh it ’s so ugly I smile and look away as he takes his shirt off his abs beautiful and his penis sticking out. I also turn around and cover my eyes putting my e lbows against the desk bending over slightly; I can feel how horny he is. I kn ow he wants me then and there and I have no intention of stopping him. I feel him come up behind me and pull my hips out farther from the desk I grasp the e dge of the desk Knowing Ill need it for support I was told it hurts the first time. I know I will find out soon though. Are you sure? I moan Mhm becau se before I could answer he was in me just the tip of it. But it was bigger th an anything I felt down there before it was HUGE. He pushed further in and I g asped a little because it hurt so much but it felt so amazing. It was like bei ng eaten out 5 times over and 6 times at once. I was moaning loudly but I didn t care. It was the best thing I’ve ever felt. I arched my back and he pushed in deeper every thrust making my body rock with pleasure I was sweating more a nd I could feel the warmth building up Another orgasm?! I thought in me head twice at once was alot but 3 in one hour? More than I have ever had at one ti me with someone else before. He was in as far as he had length and it Amazing sure it hurt but after the first few minutes I was ready to scream in pleasure . I could feel the orgasm building up more and more pleasure as our bodies’ ro ck together as one. Right before I came all over him he pulled it out I paused before I turned around to see what was wrong. Nothing was wrong he was smilin g. He was waiting for me to turn around. He came up on me and kissed me passio nately his erect penis lying on the outside of my opening kind of rubbing my c lit. I was ready to cum again. He was kissing me deep a kiss with alot of want and need behind it. He picked me up and layed me down on the floor so he was on top and started again This time there was no hurt only solid pleasure I cam e immediately. And he kept going although by the way his grip was tightening I knew he was getting close; I didn’t know what he wanted me to do to finish hi m... We continued that way for what felt like hours and I looked up to see the time hadn t been going by fast at all it had only been 30 minutes since we ha s started. The bus was due in 15; we should be getting done in 10. Perfect tim ing. He rocked his hips back and fourth into me. My legs open completely and h im deep in me the warmth it was there again I thought I would die of dehydrati on if I came again but I didn’t want him to stop. He started kissing me and pl aying with my nipples with his mouth again. It was intense He kept going but h is kissing was getting farther apart. I knew he was close but so was I. I didn t want him to cum in me but I figured I d be done soon. And I wasn t wrong I arched my back our bodies becoming one for a split second while I came over hi s hard shaft he was panting and I could tell he was tired. He rolled over and I knew he was close. I didn t want to but for 4 orgasms I allowed him the plea sure. I got up still Cumming a little bit and got on my knees in between his l egs. And sucked his shaft it was his turn to moan in pleasure as he pushed his hips forward pushing the whole shaft into my mouth. I didn t mind this was wa y less gross than I thought he tasted good and it didn t hurt me. He came whil e his head was at the tip of my mouth my mouth filling with sweet cum. I kept sucking until I was sure he was done and looked up to see we had 5 minutes til l the bus came. I got up off my knees and got dressed. He was still panting as he watched me getting dressed. I knew he liked it and I took my time drying t he sweat off my body with my shirt. I could tell he liked it but I reminded hi m 4 minutes till the bus comes Ahhh fuck the bus I could lay here forever with you Well I can t I have to go home and spend time with my family. Fine He got up and got dressed; I looked away the penis staring at me. We wa lked through the hallways holding hands; He was the same as before. We got on the bus and I curled up in his arms so tired from it all. He stroked my hair a nd kissed my forehead. I was glad we could have this time after it to spend ti me together. He whispered to me You re beautiful when you orgasm you know I smiled and acted offended and pulled away half heartedly. But he didn’t let me go. I was sad when my stop was up but he begrudgingly let me go after a ki ss and another complement. He smiled watching me walk away liking what he saw sad to see me go but enjoying the extra sway in my hips I put in there for him . The night continued as usual but in my dreams I visited the experience again . It was almost as good. And I fell into a deep sweet happy sleep. Send comme nts to Rabbitnbabbit@aol.comLive Jasmin Adult Sex Cams - Sex stories of naked girls and guys making you horny? Try chatting live while watching some of the hot sexy cam girls guys and trannies online at Live Jasmine Cams. Sexy Phone C hat - Chat on the telephone with the sexy girl of your fantasies by requesting to talk with any type or shape of girl or guy -Top Popular Hit ! : )

tag : After School,
เล่าเรื่องเสียว,คุยเรื่องเช็กซ์,การ์ตูนโดจิน,อ่านการ์ตูน,ดูหนังโป๊,คลิปหลุด,วีดีโอโป๊,หนังเอ็กซ์
This site is not suitable for children under 18. Opportunity for everyone to read posts for free. No charge. Please consider appropriate. All girls appearing on this website are 18 years or older. Click here for records required pursuant to 18 U.S.C. 2257 Record Keeping Requirements Compliance Statement. By entering this site, you swear that you are of legal age in your area to view adult material and that you wish to view such material. CopyRight seawjing.com 2013
..close..