เล่าเรื่องเสียว คุยเรื่องเช็กซ์ การ์ตูนโดจิน อ่านการ์ตูน ดูหนังโป๊ คลิปหลุด วีดีโอโป๊ หนังเอ็กซ์   
คุยเรื่องเช็กซ์ Last update : เล่าเรื่องเสียว | คุยเรื่องเช็กซ์ | การ์ตูนโดจิน | อ่านการ์ตูน | ดูหนังโป๊ | คลิปหลุด | วีดีโอโป๊ | หนังเอ็กซ์
Home
หัวข้อเรื่อง
อัพเดท

Gang Bang Party เล่าเรื่องเสียว

Home >> 1372966093 >>  Gang Bang Party

เรื่องเสียว Gang Bang Party


80836I m almost 50 now but this is a story that happened in 1976. The first t ime I was gang-banged by a bunch of guy’s happened right after I started high school. I knew the majority of them and all I can say is that they talked me i nto doing it pretty easily! I ran with a wild crowd in my younger days that wa s much older then I was. Since I had no supervision and came from a very poor family I started to rebel as soon as 7th grade hit. I immediately got such an incredible rush from doing bad things I was instantly hooked! I started dressi ng in the skimpiest outfits I could find smoking cigarettes drinking beer drin king hard alcohol and giving cum-swallowing blowjobs to all the older bad boys my mother told me to stay away from! I began sucking-off all of the boys in t his particular group and satisfied them orally many times. I eventually lost m y virginity to one of the boys named Anthony when I was 13-years-old and he wa s 18. After he popped my cherry I pretty much went wild and let 6 other 18 yea r-old boys in that group fuck me within the first month. I kept on fucking and sucking this group of guys all summer long but when high school started I beg an partying with this other group of guys who were in their 20’s that rented a house in town. In junior high I either got fucked or sucked off the high scho ol boys mainly in the backseat of their cars but with these older guys I began to hang at their place. The one guy Joe was a 22-year-old drug dealer. He was a perverted pig that lived in a filthy place covered with dirty dishes empty beer bottles and porn all over but he was so damn hot looking it didn’t matter . That was also where all the real-real bad-older-boys in town would go drink and party. I have two older sisters and the oldest one is 6 years older then m e so I knew who these guys were from her although my sister wasn t friends wit h them. They were a little to wild for her. A few of us younger girls liked ha nging out with these guys because they always had money did fun stuff and took us to cool places. They would pay the way for any girl that went with them so we never needed money. Of course they weren’t paying our way for free! We bas ically had to be their date for the night and I use that term lightly. Basic ally one of the guys would say you re my date tonight okay and if you said okay that meant he paid for everything and you took care of his cock. I had a lready let Joe and half-a-dozen of his other friends fuck me and I sucked-off about a half-dozen more before the gang-bang ever happened. The first time I s aw a girl getting fucked at his place in front of everyone I was shocked. She was older than me about 20 maybe 21 and she got so drunk she basically passed out on the floor. Her so-called date obviously didn’t really care about her because he ripped her clothes off and yelled 10-bucks each and I’ll let all gu y’s pull-a-train on her. One of the guys yelled back 5-each and we get to fuck her in the ass! He laughed and said YA5 is good. At least 7 or 8 guys got rig ht up and handed him money to fuck her right before I walked away. She was so out of it she didn’t know what was going as they wailed away on her. The scari est thing to me about that night was when the first guy said so can we cum in your dates pussy or what? Her boyfriend laughed go ahead what the fuck do I care! If she gets pregnant she ain’t going to know who the father is with all these guys lined-upand I don’t give a shit because it won’t be mine! Joe laugh ing added What do you think; she is going have 20 guys take paternity tests to see who knocked her up! Ha-ha I’m sure that will make her parents proud. All the guys were laughing thinking that was funny as Hell and I laughed with them to fit in but was really thinking to myself that poor-girl that really sucks. I am so glad that is not me! I kind of got so used to seeing stuff like that a t Joe’s place since it happened often nothing shocked me any more. Of course i t was about two-weeks later when I was naked on the floor getting fucked by a Joe while other guys watched and cheered but I had did not have a train-pulled on me although they were pushing for it. I told Joe I will never-ever allow that so get it out of your head ! This one particular Saturday I headed to Joe ’s place about noon. There were a lot of people that I didn’t really know hang ing out in the kitchen smoking a joint so I went looking for Joe and anyone el se that I knew well. In the living room were several guys most of them drinkin g beer and doing shots of Southern Comfort even though it was like barely 12 i n the afternoon. I had fucked a couple of guys hanging out in the living room so they called me over to party with them. I was taking a puff of a joint when I heard moans or should I say screams coming from Joe’s bedroom and knew some girl was in there getting fucked and from the sounds of it by more than just Joe. She was moaning extremely loud so I knew they were giving it to her reall y hard! The guys I was with started laughing and teasing me since I was the on ly girl in the room. The poor girl was moaning and screaming so loud and the s hrieks of please-no-no-no-no-more-no-more-please.please I’ll suck your dicks r eally-really good and you can cum in mouth.please-please I’ll swallow I’ll swa llow echoed as we smoked a joint in the next room. There were a few times her shrieks gave me shivers up my spine. I kept thinking Holy shit what are they d oing to her in there! I couldn t help but feel a little excited at the sounds of fucking in the next room. I could also feel the men eyeing me up thinking d irty-dirty things as they stared at my crotch. Scary thing is that the more wa sted I got the more I teased them. My mother constantly bitched at me for the way I dressed. I was 18 but with a kick-ass body so I could have past for 19 e asily. I had long reddish-brown hair almost down to my ass and I was wearing t ight short shorts and a t-shirt with no bra and no panties which was a typical outfit for me at that age. This big black guy I just met said Hey Holly her screaming and moaning making you horny girl as he pulled on what appeared to b e a gigantic black cock that was practically busting thru his pants. It actual ly was turning me on but I wasn’t ready to let him know that so I just laughed and snapped back certainly looks like it’s making you horny from the tent in your pants dude! He shot back Ha-ha I know my dick is hard as mother-fucker cutie maybe you want to come on over here and take care of it for me. They wer e all getting excited and I smiled nervously as one of them got closer to me. He handed me another rolled joint and told me to smoke as much as I wanted. So I lit it up and smoked as the girl in the bedroom was moaning and screamingOU CH-OOUCH-OH GOD-OOOOOOOOUCHwhich continued for a solid 10-minutes before it be came whimpers. Shots of Southern Comfort were poured around the room and I did 4 of them and then took a bottle of apple wine somebody handed me. Finally th e bedroom was silent and a minute later a chubby blonde-haired girl with some tears in her eyes and make-up smeared all over her face ran naked with her clo thes in her hands from the bedroom straight into the bathroom. The guys were l aughing giving high-five’s to each other as Joe and this other guy who I didn’ t know slowly wandered out of the bedroom all drunk and sweaty. Damn man you guys must have abused the shit out of that chubby little fucker? That bitch wa s screaming like she was getting murdered said one of the guys near me. Yeah we gave her fat-ass a little lesson in life. We both fucking plowed that fat- bitch in her pussy and mouth then we held her down and ass-fucked her laughed Joe. His partner said We pounded the fuck out of that girl’s tiny-ass-little-s hit-hole and blew our loads right up in her fat fucking dumper . Everyone star ted laughing hysterically so I joined in. Hey Holly you got a real nice ass b aby you gonna bend over and let me get a little shit on my cock the Spanish g uy behind me said as he massaged my shoulders. A black guy sitting across from me said you can get that ass but I bet she got a extra-tight-little-white pus sy and my big black dick would love to squeeze up on in that shit.ha-ha.I’d bu st the little white girl pussy up! Joe said I’ll tell you what man Holly got a nice body when she gets those clothes off and she is an awesome fuck! Her bo dy is incredible and yes my manyou are righther pussy is as tight as a fucking vice than he winked at me. I began blushing and looked down. This guy Bobby said I fucked her last week and Joe ain’t lying! She does have a really tight pussy man but I guess she would at 18 years-old! Some guy standing there said 18! Damn I thought she was at least 19 or 20. Another guy Tommy added I fucke d her too and her body is unbelievable and that girls pussy smells fucking gre at! No lie her shit was like some honey baked ham or something! All the guys l oved that comment and started laughing so Joe added yep a tight pussy that sme lls like honey baked ham and a mouth that will give you the best blow-job you ever had This black guy asked Yeah? That true Holly? You got a tight white p ussy and suck a mean cock? And like what are you 18 or some shit like that? I replied I ll be 19 soon! He said Well I’d like to fuck you I know that! Thi s other white guy said I bet she never had a black dick ? I smiled all stoned drunk and nervous but had no idea what to say. I did my best to look sexy and bad-ass around all of the guys as they began talking about me like I wasn t ev en there; Look at her tits they nice for such a young kid said a muscular bl ack kid who I think just got out of jail. Yeah what are you like a C cup Holl y? You got some fucking nice tits! I d suck them mother-fuckers for hours. An other guy said I d stick my dick in between them and titty-fuck her. I like t hose little shorts too. Love how she shows off that camel toe! You know she ai n t got no panties on either! UM-UMI could smell that pussy from here and oh s hit! It smells like some mother-fucking honey-baked ham. I looked around the room at all the guys and and grinned flattered by all the attention and feelin g nice and toasty from all the alcohol and weed I consumed. The guys were star ing at me and it was very obvious they were all horny as Hell and I was the on ly girl in the place except for the chubby girl who locked herself in the bath room. There were nine of them surrounding me. Three black guys the Spanish guy and the rest were white guys. My hands fiddled nervously in my lap. So Holly if I pull my dick out now you gonna suck on it? You ever suck black dick? sa id one of the black guys. I raised my eyebrows when I noticed a huge bulge in his dark jeans. The other guys laughed. You take it in the ass baby? said so meone else. Joe said Hey will you let us cum in your face? I’d love to see yo ur baby-blues covered with loads! Another guy said Or a cream-pie better yet ! Nothing like filling a tight pussy with baby-batter! Or let’s do her in the ass! Baby come over here and sit on lap... said the Spanish guy rubbing a h uge bulge in his pants. They all began talking at once about how bad they all wanted to fuck me. My pulse racing I sat motionless smiling taking it all in. One black guy pulled his huge cock out and started jacking it while staring de ad at me and saying come suck it baby.come over here and put your mouth on it. I was amazed by the size of his cock because it was fucking huge. I was sitti ng there wasted as all Hell and finally said to myself fuck it ! I went again st my better judgment and stood up. The guys started going crazy and howled wh en I walked over to the tall muscular black guy and stood in front of him as h e sat on an old ripped filthy easy chair. As his eyes looked my body up and do wn I slowly began unzipping my short shorts. The boys erupted in loud cheers. I suddenly stopped remembering the girl that got pregnant from the 5 train par ty and said I’ll fuck but you can’t cum in me you have to pull out PROMISE ME I don’t want to get pregnant!!!! The Spanish guy snuck up behind me and yanked my shorts down to my ankles and the cheers erupted again! He said ya-ya-ya we ain’t gonna cum in you now get them clothes off. Then I reached between my le gs rubbed myself a little and then shoved four fingers up in my wet pussy. The n I bent over looking the black guy dead in the eyes and started jerking on hi s huge black cock with my pussy juice coated hand. He closed his eyes and groa ned as my small white hand slid up and down on his enormous black shaft. His c ock was thick as a beer-bottle no bull-shit! I knew I wouldn t be able to get more than the tip in my mouth so I bent over ass in the air and started pumpin g his gigantic black dick with both hands while licking and sucking on the hea d. He groaned as I jerked him off. The guys behind me immediately started fing ering my pussy and pulling at my t-shirt to fondle my tits. Come here get tha t shirt off someone yelled tearing me off the black guy s cock. My shirt was grabbed and ripped off my body by two guys! In seconds I was standing there co mpletely naked with guys surrounding me grabbing my pussy fingering my clit ru bbing my belly and pulling on my tits. Damn girl you fine! Look at this sexy little white ass! You going to let me stick my cock up in that baby one black guy asked. The boys were excited and loud shedding clothes and rubbing their h uge hard cocks. Some of their dicks were pointing straight up and pulsating th ey were so excited. I was pretty wasted and started to wonder if I was in over my head. I was pushed down to my knees and immediately had a whole bunch of d icks in my face and I went from cock to cock to cock giving them all a quick s uck as Joe turned up the radio. The moans and groans from Donna Summers Love-t o-Love-You-Baby echoed thru the room turning the guys on even more. I was taki ng cocks in my mouth left and right and used both hands to jerk off the ones w aiting. It was hot and I’m not going to lie.I fucking loved it! I felt so nast y down on my knees my tits bouncing and being squeezed and sucked my pussy fin gered by some strange hands! The black guy I was sucking moaned Ah fuck! Love that mouth and them big lips! For a young-ass white-girl you pretty good at s ucking black cock! Another guy said I want to fuck that pussy right now! An other guy spread my butt-cheeks apart and grunted Look-look at that fucking l ittle asshole she got I am going to pound the shit out of that! I stopped suc king cock for a second to say Hey I never agreed to anal-sex! They laughed oh ya well we’ll see about that as they began to finger my asshole I went back to sucking on the big black cock in front of me. One of the white guys began eat ing my pussy from behind and he did it well! I came almost instantly and betwe en my orgasm and his spit my pussy was dripping wet! Seconds after I had my or gasm the black cock I had in my mouth started squirting and squirting hot cum down my throat as he moaned ya girl you swallow that shit and keep sucking tha t big black dick...that s it you drink that shit down baby-girl it s good for you. While I was on my hands and knees still swallowing a load someone stepped up behind me and began to rub a cock against my pussy. I turned my head to se e Joe grinning down at me. He slapped my ass playfully and I felt his hard coc k pushing inside me. With a hard thrust of his hips he shoved his cock all the way up into my pussy. We both groaned. He held my ass-cheeks apart to help ge t his cock deeper inside of me. The men yelled and high-fived each other at th e sight of my pussy getting fucked obviously all excited. I couldn t believe w hat I was doing but I found it thrilling. My heart was pounding looking at all the cocks around me and at that moment I just wanted to be fucked over and ov er and over. Sure I d fucked lots of guys already but never more than one at a time... Two or three different guys in one day yes... but it was hours apart! Joe drilled me hard his cock making squishing noises in my hole and his balls slapping against my ass. It was hot! His hands gripped my hips hard as he thr ust into me again and again pounding me like a crazed animal! My moans filled the room adding to the moans of Donna Summer on the radio. Joe continued his m anic pace for several more minutes before pulling out of my sopping hole. I wa s helped up and one of the big black guys lifted me up off my feet as I faced him. Straddling his muscular body I wrapped my legs around him and he impaled me hard on his very large very black dick while standing and holding me up. I was about 5 2 at the time and weighed 110-lbs and he was 6’5 and 240-lbs so he began bouncing me up and down on his massive black cock like I was a rag-doll . Someone came up behind me and started fingering my asshole. The boys were st anding all around me screaming watching me getting slammed by a very large bla ck cock. I was soon pulled off the black guy so the next one could have a turn with me. This guy bent me over and fucked me while I was standing. I jerked o n dicks all around me while they mauled my tits with their mouths and hands. I t was incredible! Between all the pot all the alcohol and all the guys I was i n a total daze! I still couldn t believe I was doing it it seemed so surreal. All the guys took turns fucking me while I was standing each drilling me hard and fast for several minutes before letting the next guy have a turn. I was st arting to get dizzy and up to that point I had only made one of the guys cum s o I knew I had a long road ahead. One of them lifted me up and threw me down o n the couch. I had a guy on each side of me grab an ankle and spread my legs w ide open. They held my legs apart like I was wish-bone as the others began fuc king me wildly slamming and pounding my pussy hard. The feeling sent me over t he edge making me convulse with another incredible orgasm. My legs trembled an d my body shook hard as I had my very first multiple orgasm experience. It see med my climax went on for 10 solid minutes! I felt a like jelly after that and didn’t think I could take anymore but I knew they were still a lot of guys wa iting for turn! My pussy and my clit were so sensitive I was getting chills fr om the friction of cock banging and grinding against it. I began quivering and shouted a steady OOOOOOOHHHHHHHH because my pussy was so sensitive after the last orgasm I literally couldn’t take it. They took turns pounding my pussy be nding my legs up behind my head to get as deep inside me as possible. I groane d like an animal as they nailed me hard on the couch but made it clear you guy s can’t cum in my pussy! I’m not on birth-control. Hearing that they positione d me on my hands and knees on the couch my face resting against a couch cushio n and I felt a huge-hard-black-dick poking at my tiny asshole. I groaned loud since I had never-ever done anal before! Joe tossed the black guy behind me a jar of Vaseline so he dipped in his fingers and stuck them in my asshole lubin g me. He started pushing the head of his black-cock inside me and it felt like he was going to split me apart. I looked behind me and saw it was huge like t he size of my fucking arm and he was trying to get that thing inside my ass! M y screams were so loud they covered my mouth. These other guys who d been hang ing outside heard my screams and came into the room to see what was going on. They saw it was a gangbang and immediately started stripping! I wailed as the black guy s huge prick started splitting my asshole open. He was moaning now t oo. A few guys were waiting for me to stop screaming so I would suck their coc ks but that didn’t happen for a while! He got about halfway in when my ass sta rted squeezing his dick tightly in spasms. With hand covering my mouth I let o ut a muffled NOOO-NOOO ! Damn this bitches little asshole is too tight! I don t think I’m gonna be able to fit my dick in it! he yelled. He was reading my mind! I yelped as he painfully pulled his big black monster out of me. Someone else walked up behind me and pushed him out of the way. I immediately felt an other cock pressing against my asshole pushing forward and then just ramming i nside me. I shrieked at the pain of my asshole stretching around another very large cock. The guy held my ass-cheeks apart roughly and said I can’t cum in y our pussy baby well I don’t pull-out so get ready because I’m blowing my load up in your fucking shit-hole! He slammed his cock in my ass and grunted OH-YA! I don’t pull out baby! Everyone in the room cheered him on encouraging him to pound my ass harder. The anal-pounding went on about 10 more minutes before t he guy in my ass finally grunted and shouted OHHH shit I’m about to blow my lo ad right in this kid’s ass. I groaned feeling his thick cock swelling in my as s and then finally explode as blast after blast of hot cum filled me up! Anoth er guy was inside me as soon as he pulled out of my ass with a loud popping so und. I began howling again as my asshole clinched around the next cock shoved inside me. The room was loud with the sounds of my animalistic shouts the groa ns of the men and the noises of me squealing as I began taking another hard di ck in my little ass! The guy plowing shouted Oh fuck fuck yeah oh God this gi rl’s ass is so fucking tight! They tugged on my hair while fucking my face wi th their cocks. I hate to admit this but I LOVED it! It was intense like nothi ng else I d ever experienced! And it was so taboo so nasty! All of them fucked my pussy and no one used a condom! That made it even crazier! How I didn’t ge t pregnant I’ll never know. Never had I thought I d be one of those girls who d be gangbanged at Joe’s place. Never! And here it was it just somehow... happ ened! The boys were eager to keep fucking my holes and it seemed they d go on forever! I was young an eager to show them I could party. The power of giving older guys sexual pleasure with my body was undoubtedly something I had become hooked on for the rest of my life. After another load was blown up in my assh ole they pulled me up and then sat me down on the Spanish guy s cock. I stradd led his lap facing him sitting down on his rock hard dick. His cock plunged in to my pussy and immediately the most vulgar noise came from my asshole as the loads I had taken started gushing out. The guys laughed when they heard and sa w it but I kept riding him hard. After a few minutes I began sucking the guy o ff who d jumped onto the couch jacking his cock by my face. The Spanish guy wa s moaning holding onto my hips hard while I bounced up and down on his cock. I was just about to tell him that he couldn’t cum inside but I yelped because t he guy behind me starting pushing the head of his cock against my asshole. Wh at s a matter baby you ain t ever been fucked in both holes at once before? t he guy behind me said. It ain t no big deal promise! You ll be fine -- your a sshole already been fucked and had a couple of loads blown up in it so you’re nice and lubed up! said someone from across the room watching. The Spanish gu y in my pussy held me close to his chest while the body behind me got closer t he dick rubbing on my asshole. I cried out when I felt his cock plunge into my asshole splitting it open while my pussy was filled with someone else s cock! He slammed into my ass forcing me to take two cocks at once. My butt was tigh tening around his dick and it became even tighter when the guy in my pussy bur ied his cock in me to his balls! I let out a long OHHHHHHHHH-SHHHHHHIIIITTTTT as both my holes were stuffed and stretched to the max. My head was spinning m y mouth hanging open. UMMMMMMM shit! We got this kid packed fucking tight! Je sus Christ! Fuck! the guy fucking my ass shouted to the others. Both guys slo wly began thrusting in my holes soon building up to a steady rhythm that was m aking me moan and writhe in between their bodies. They got into a rhythm in an d out of my tight holes with their big rock-hard cocks! I felt like I was goin g to burst! The room exploded with excitement at the sight of me being double- fucked. It was incredible! My tight pussy felt even tighter with the cock in m y ass and my asshole felt like it was being turned inside with every pump! Ah shit I m going to cum baby I m going cum up in your pussyAHHHHH fuck! Shit! Y ou feel that! shouted the Spanish guy thrusting hard up into my pussy one las t time. His cock twitched violently in my pussy making me shudder and have ano ther orgasm! Electric jolts of pleasure surged through my body so at that mome nt I didn’t even care that he shot a huge load of his baby-batter inside me. T he guy in my ass kept up his steady pace while I rocked wildly between them! T he guy in my ass unloaded his cum in me soon after and when they pulled their cocks out of me cum began dripping out from both my holes. I was then sat down on the black guy s cock which wouldn’t fit in me before. I was slowing sittin g on it positioning my asshole when Joe pushed me down impaling my ass hard on his humongous black cock. My screams rang out through the house again with th e feeling of his huge black cock splitting my sore butt-hole open. Even though my ass was full of cum and stretched out somewhat his cock was enormous my as s was no match for it! He bounced me up and down with his massive prick buried in me while I groaned. Then he pulled my back against his chest my legs sprea d wide my pussy gaping open while he fucked my asshole hard. His balls slapped up at my pussy gash with his powerful thrusts. Joe stepped up in between my d angling legs his cock rock hard again. I looked up at him moaning while gettin g fucked in the ass. He stepped forward rubbing his dick all over my pussy. Hi s cock was soon coated with the juices oozing out of me. I cried out when his cock parted my pussy lips and was plunged deep inside me. He groaned at the ti ghtness of my pussy. The guy in my ass stayed still to let Joe get inside me. We were all groaning as Joe’s dick sank into my very-used very-abused very-sor e pussy. Once deep inside me they rhythmically fucked my holes sandwiching me hard between their bodies. OHHHH-GOD-OHHHH-OHHHH-OHHHH GOD was all I kept scre aming as the both pounded the living shit out of me. Yeah fuck her! Fuck her! Fuck her! The guys began chanting. Fuck her! Fuck her! Fuck her! to the rh ythmic slapping of balls hitting my crotch. I felt another orgasm building up them knowing I was ready to explode pounded me harder and faster! My legs shoo k and I screamed with my most powerful climax. It was so intense my whole body began tightening up and I got goose-bumps all over me. The feeling of having two cocks buried inside me was overwhelming! I felt like I was high on cock! T hey pumped in and out of my holes like fucking animals until they finally both exploded in me nearly simultaneously. It was the most incredible feeling I d ever felt -- two big hard dicks squirting and squirting hot cum deep inside me ! I was so lost in the heat of the moment I didn’t even care about getting pre gnant! I was drunk enough high enough and excited enough to keep fucking them for hours! And so of course that s what I did! As soon as they both finished f ucking me I looked around the room completely exhausted and couldn’t believe h ow many guys were there! It started with 9 guys but there was a least 20 at th at point. I then looked and saw the blonde chubby girl that ran into the bathr oom crying earlier with 6 guys circled around her as she went from cock-to-coc k-to-cock giving them all blow-jobs while other guys waited around for a turn with her. For the rest of the afternoon all the guys that had showed up either fucked or got a blow-job from me or the chubby girl! I have no idea how many different guys fucked me that day or how many times they did it but it was mor e then a dozen throughout the day. Some of them shot their loads all over my f ace or tits some of them unloaded in my mouth and in my asshole some pulled ou t and blew their loads all over my pussy and at least two guys came inside me. God must have been watching over me because I really don’t know how I didn’t end up pregnant. They even tried to get the chubby girl and me to do lesbian s tuff but I wasn t ready for that yet! There was a point for a moment I got a l ittle worried that my first gangbang would never end! I sort of regretted doin g it when it was all said and done but in the heat of the moment.very drunk an d really high.it was pretty damn exciting! After all the guys were completely drained I went into the bathroom with the chubby girl who’s name was Linda to clean up. Turns out she was the same age and in the same grade as me but I did n’t know her. She went to the public elementary school and I went to Catholic elementary school but now we were both in high school together and had a lot i n common. Basically I ended up with a new best friend two in fact because she introduced me to her best friend Cathy who was also a sex freak. Three of us d id some pretty wild things together throughout high school but I never did any thing quite as wild as that particular day. I ve been happily married now for 23 years but my husband LOVES hearing about my wild days. He is begging me to do a party for him... should I?Live Jasmin Adult Sex Cams - Sex stories of nak ed girls and guys making you horny? Try chatting live while watching some of t he hot sexy cam girls guys and trannies online at Live Jasmine Cams. Sexy Phon e Chat - Chat on the telephone with the sexy girl of your fantasies by request ing to talk with any type or shape of girl or guy -


Home >> 1372966093 >>  Gang Bang Party
tag : Gang Bang Party,
เล่าเรื่องเสียว,คุยเรื่องเช็กซ์,การ์ตูนโดจิน,อ่านการ์ตูน,ดูหนังโป๊,คลิปหลุด,วีดีโอโป๊,หนังเอ็กซ์
This site is not suitable for children under 18. Opportunity for everyone to read posts for free. No charge. Please consider appropriate. All girls appearing on this website are 18 years or older. Click here for records required pursuant to 18 U.S.C. 2257 Record Keeping Requirements Compliance Statement. By entering this site, you swear that you are of legal age in your area to view adult material and that you wish to view such material. CopyRight seawjing.com 2013
..close..