เล่าเรื่องเสียว คุยเรื่องเช็กซ์ การ์ตูนโดจิน อ่านการ์ตูน ดูหนังโป๊ คลิปหลุด วีดีโอโป๊ หนังเอ็กซ์   
คุยเรื่องเช็กซ์ Last update : เล่าเรื่องเสียว | คุยเรื่องเช็กซ์ | การ์ตูนโดจิน | อ่านการ์ตูน | ดูหนังโป๊ | คลิปหลุด | วีดีโอโป๊ | หนังเอ็กซ์
Home
หัวข้อเรื่อง
อัพเดท


Conservative Wife, Strange Cock เล่าเรื่องเสียว

Home >> Orgy Threesome and Group Sex Stories >>  Conservative Wife, Strange Cock

เรื่องเสียว Conservative Wife, Strange Cock

20350This is the true story of the first time my wife had sex in front of me with a stranger.First a little background: my wife is fairly short (4 11 ) may be 5 lbs overweight has a beautiful face and smallish tits (at least at the ti me this happened) with large conical nipples. Cheryl was very conservative and shy about sex and while she enjoyed it didn t feel comfortable talking about it.The first time we met we were in our late teens and dating other people. Sh e was with my best friend Mike and I was with my girlfriend in my car out in t he remote Kansas countryside one night. We were all drinking cheap wine and ma king out. At one point Cheryl starting moaning in the back seat accompanied by the wet squishy sounds of some sort of penetration.I managed to surreptitious ly adjust my rear view mirror with one free hand while kissing my girl and wha t I saw almost made me pop: Mike was twisted in the rear seat with his back to me making out with Cheryl. His pants were around his knees and Cheryl s right hand was slowing pumping his rigid uncircumcised cock - I remember in the lig ht it looked purple.Cheryl s skirt was pulled up and her panties if she had be en wearing any were nowhere to be seen. Her legs were splayed wide with her le ft foot resting partly out the window and her right leg propped over Mike s le ft. I will never forget the sight of my friend s two or three fingers slowly p lunging in and out of her fuzzy vagina her swollen lips glistening with moistu re and the sucking sound produced every time Mike s fingers pulled out then th e squishing sound when he plunged them deeply back into her.The night conclude d with me fingering my date to an orgasm but (unfortunately) not getting off m yself and Cheryl sucking Mike off after reaching a thrashing climax thanks to his magic fingers.Several years later Cheryl and I met up lived together for a period then got married.One Friday evening we were drinking smoking and watch ing porn at another couple s house. One of scenes in the video featured a woma n getting fucked in the back seat by her boss while her boyfriend was forced t o drive. The scene brought back horny memories of watching the woman who ended up being my wife being pleasured.As we had sex that night I told her how exci ting it was watching her have sex with Mike years ago and I could tell it turn ed her on. At one point as we were fucking I asked my wife what it felt like t o fuck Mike s big dick and as she haltingly described the sensations she start ed fucking me so hard the bed was banging against the wall. She actually screa med then tightened into spasms of orgasm that went on forever.From that night on when we were having sex I d often tell her to imagine that I was Mike (or a nother man) because it not only turned her on incredibly but for some weird re ason it turned me on too. I started increasingly fantasizing about her fucking another man but as much as I was desiring for it to happen when she wasn t ha ving sex Cheryl was too shy to actually ever do it.Fast forward about 12 years : One night at her employer s company pool party and after a couple drinks my wife s coworker and good friend talked her into taking an ecstasy pill and g ave me one also. The friend said it was harmless stuff and would just make us feel really good. To make a long story short approximately one hour and two m argaritas later Cheryl pulled me aside and informed me we where leaving - righ t now. As I started driving she suddenly blurted out that she had never felt s o horny in her life and to accentuate the point she pulled my hand under her s kirt and against her hot sopping wet panties.I realized the pill (and Cheryl s overt sexuality) was having the same effect on me and I pulled over in the fi rst parking lot I came to which happened to be next to a small adult bookstore . As I fingered my wife and she stroked my cock through my shorts I suggested we do something we as a couple had never done in our lives - go into the adult bookstore maybe pickup some sex toys and a porn tape so we could go home and have the time of our lives. To my dismay she was so horny she actually agreed. We were surprised to see some other couples among the men which put Cheryl at least somewhat at ease. After looking at some toys we ducked into one of the v ideo booths at the back. The whole thing seemed so nasty and after paying for the video we started making out like over-sexed teenagers.Just as I was slidin g my hand up her thigh she jumped back and pointed to the dark wall beside us. I thought for a second the erect cock bobbing through a hole in the wall was a sex toy but it was soon apparent it was not. Cheryl looked at me and mouthed oh my God!... and we both just sat there not knowing quite what to think. S uddenly I was struck by the realization that my horny wife was inches from som e stranger s penis and I wanted nothing more than to see her touch it.I slippe d my fingers past the elastic of her panties and into what felt like hot puddi ng. She pulled my fingers out stood up and pulled off her skirt than panties. I motioned to the guy s cock and she mouthed no. I grabbed her hips and pull ed her to me and buried my face into her steaming crotch. I noticed with disap pointment that the penis disappeared.In no time Cheryl was moaning and her leg s were quivering. I became aware of noise on the other side of the wall and su ddenly another penis slid through this one black and fat. I made my move. I re ached up and pulled my wife s face to mine and shared her juices in a sloppy k iss while inching her backwards toward the bobbing cock. She leaned and whispe red into my ear Are you sure? My response was to deeply kiss her as I leaned forward pushing her against the strange cock. She gasped as it slid between h er thighs poking through like a mutant black cucumber. I whispered in her ear go ahead and she quietly reached back and guided the cock into her.My conser vative shy quiet wife grunted and ground her hips as she slowly worked every i nch of the black stranger s horse cock into her. Her legs were shaking as she leaned forward then slowly pushed her ass back against the wall. I couldn t be lieve what I was seeing looking through my wife s quivering thighs and seeing some other guy s gooey glistening fat penis sliding in and out of her steaming snatch.The sex act itself lasted maybe all of two minutes. As I pulled my coc k out for her to suck Cheryl started slamming her ass against the wall moaning fuck me fuck me fuck me fuck me fuck me. She proceeded to convulse and moan for what seemed like minutes as her new boyfriend filled her with wave after wave of seed that dripped from her in big globs when he pulled out and left a gooey memento of the evening on her leather seat during the quiet ride home.Wh ile Cheryl has since fucked other friends and strangers nothing ever quite mat ched the intensity of that evening. She refers to it simply as the big bang. Live Jasmin Adult Sex Cams - Sex stories of naked girls and guys making you h orny? Try chatting live while watching some of the hot sexy cam girls guys and trannies online at Live Jasmine Cams. Sexy Phone Chat - Chat on the telephone with the sexy girl of your fantasies by requesting to talk with any type or s hape of girl or guy -Top Popular Hit ! : )

Home >> Orgy Threesome and Group Sex Stories >>  Conservative Wife, Strange Cock
tag : Conservative Wife, Strange Cock,
เล่าเรื่องเสียว,คุยเรื่องเช็กซ์,การ์ตูนโดจิน,อ่านการ์ตูน,ดูหนังโป๊,คลิปหลุด,วีดีโอโป๊,หนังเอ็กซ์
This site is not suitable for children under 18. Opportunity for everyone to read posts for free. No charge. Please consider appropriate. All girls appearing on this website are 18 years or older. Click here for records required pursuant to 18 U.S.C. 2257 Record Keeping Requirements Compliance Statement. By entering this site, you swear that you are of legal age in your area to view adult material and that you wish to view such material. CopyRight seawjing.com 2013
..close..