เล่าเรื่องเสียว คุยเรื่องเช็กซ์ การ์ตูนโดจิน อ่านการ์ตูน ดูหนังโป๊ คลิปหลุด วีดีโอโป๊ หนังเอ็กซ์   
คุยเรื่องเช็กซ์ Last update : เล่าเรื่องเสียว | คุยเรื่องเช็กซ์ | การ์ตูนโดจิน | อ่านการ์ตูน | ดูหนังโป๊ | คลิปหลุด | วีดีโอโป๊ | หนังเอ็กซ์
Home
หัวข้อเรื่อง
อัพเดท


More Tea เล่าเรื่องเสียว

Home >> Orgy Threesome and Group Sex Stories >>  More Tea

เรื่องเสียว More Tea

11661It was about four on a Tuesday afternoon Barbra and I where having a cup of tea in my lounge. We were comparing notes on our sex life nothing heavy ju st how often and how that sort of thing. I did not notice but this was making me very randy. Apparently Barbra too. Brian my husband walked in home early fr om work. He stopped mid stride looked both of us up and down.Someone is in hea t I can smell it! He started to walk out leaving us both gasping for breath.He stopped walking and turned back into the room we both could see the front of his pants were bulging forward looking most uncomfortable for him. He walked d irectly to me garbed the back of my neck pulled me to a standing position with one hand turned me with the other marched me to the back of the loveseat we w here sitting on and bent me over the back of the chair. Lifted my skirt pulled my panties down.I was groping behind me to loosen his manhood but failing dis mally.Barbra! Please take my pants down so I can service this woman. Called Br ianI looked over to Barbra a look of horror was on her face but that did not s top her coming over as she was bidden.She went behind Brian and reached around to his front loosened his belt opened the button and removed his very stiff c ock from its confines.She held his member and guided it into me. I thought she would run off to her house and never return. But unknown to me she was removi ng her clothing as Brian for want of a better word banged me.I felt his rhythm change and a new feeling. Barbra had hold of his tool between us and was tryi ng to pull him out of me of which she succeeded. She bent herself over the cha ir and pulled Brian’s cock into her. By the look on her face she was climaxing from the first stock.I heard a muffled scream from the door turned to see Sus ie our twenty five year old nanny to our three year old. Dressed in a maids un iform her hands where clasped to her mouth.I started to walk over to her but f ound my progression hindered by my panties around my ankles. I reached down to remove them and went to Susie. I pulled her into the room and tapped Brian on the shoulder.Can you manage another one?I got no answer he just pulled out of Barbra I bent Susie over the back of the couch opened her legs and tested her for wetness. Holding my husbands cock and guiding it into this young girl. I could see this pleased Brian me holding him as I accepted this situation but a lso been part of it.Barbra was furious and once again pulled Brian’s dick out Susie. I took control and guided Brian’s member into Barbra. The feeling of ho lding your mans stiff cock wet from another woman and placing it into your fri ends sopping hole had me beside myself with lust. I needed a man in me NOW.To keep Susie quite for the time been I put my fingers into her wet box. WHAT THE HELL IS GOING ON?Stewart Barbra’s husband was at the door. Barbra was getting fucked by my husband Susie was ass up over the back of the couch and I had my fingers up her and my own cunt trying to control myself.Stewart come here and shut the fuck up!I took Brian s hand and pushed two of his fingers into Susie .He walked over and I dropped to my knees pulled out his manhood that was full y soft. I put it into my mouth and found him growing in me in short order. Whe n he was hard I got him on the floor on his back and sat down on his very nice sized tool. I went straight to heaven this is what I needed a good fucking.I did see Brian pullout of Barbra and reenter Susie. There was a gasp from Barbr a.Stewart what are you doing here?But Stewart did not hear it and I did not lo ose a beat.After what seamed like too short a time Stewart bucked beneath me t hrust his hips up as I pressed down on him. His climax shot deep and hot insid e me he came and came and came. Pure heaven. I could feel my cervix just soaki ng his cum into me. Delicious. I opened my eyes and looked around. Brian Barbr a and Susie where back in their clothes looking at us.Me still sitting on Stew art’s cock my dress and underwear were missing in action. I did not know what to say or do. Susie broke the silence.Shall I put on the kettle for more tea?B rian handed me a hand towel to clean myself and Stewart as I got of his lap. I cleaned his now flaccid penis and wiped myself put on my clothes as Barbra he lped her husband put himself away.We all sat down and drank tea as if nothing had happened.Strange but true .Live Jasmin Adult Se x Cams - Sex stories of naked girls and guys making you horny? Try chatting li ve while watching some of the hot sexy cam girls guys and trannies online at L ive Jasmine Cams. Sexy Phone Chat - Chat on the telephone with the sexy girl o f your fantasies by requesting to talk with any type or shape of girl or guy -Top Popular Hit ! : )

tag : More Tea,
เล่าเรื่องเสียว,คุยเรื่องเช็กซ์,การ์ตูนโดจิน,อ่านการ์ตูน,ดูหนังโป๊,คลิปหลุด,วีดีโอโป๊,หนังเอ็กซ์
This site is not suitable for children under 18. Opportunity for everyone to read posts for free. No charge. Please consider appropriate. All girls appearing on this website are 18 years or older. Click here for records required pursuant to 18 U.S.C. 2257 Record Keeping Requirements Compliance Statement. By entering this site, you swear that you are of legal age in your area to view adult material and that you wish to view such material. CopyRight seawjing.com 2013
..close..