เล่าเรื่องเสียว คุยเรื่องเช็กซ์ การ์ตูนโดจิน อ่านการ์ตูน ดูหนังโป๊ คลิปหลุด วีดีโอโป๊ หนังเอ็กซ์   
คุยเรื่องเช็กซ์ Last update : เล่าเรื่องเสียว | คุยเรื่องเช็กซ์ | การ์ตูนโดจิน | อ่านการ์ตูน | ดูหนังโป๊ | คลิปหลุด | วีดีโอโป๊ | หนังเอ็กซ์
Home
หัวข้อเรื่อง
อัพเดท


Horny AMISHI becomes a FUCK PUPPET เล่าเรื่องเสียว

Home >> Orgy Threesome and Group Sex Stories >>  Horny AMISHI becomes a FUCK PUPPET

เรื่องเสียว Horny AMISHI becomes a FUCK PUPPET

6204AMISHI there’s no need to put your panties on under that skirt. They’ll j ust get in everyone’s way.My boyfriend Kuntal was impatient to get going to hi s friends house. There were at least 7 of his male co-workers waiting on us. T his was going to be the first time this group would use me as their fuck-toy. All of them had ‘girlfriends’ that had been gang fucked by all of the men at s ome point during the last 6 months. Now it was my turn.Kuntal had started work ing as an investment banker with a new firm less than a year ago. It’s didn’t take him long to find a group of his co-workers who believed as he did-that th eir girlfriends (and sometimes wives) were made just for men to use as cum-dum ps.Kuntal and I had started dating when I was 18 and he was thirty. He knew I was just a toy and has let me be used as a mans fuck doll since the beginning. I have no idea how many men have filled me since Kuntal-his old college frien ds some of his family like his dad and uncles and mostly strangers he finds on line or in clubs.Kuntals been whoring me out for 7 years now. He got married a lmost 5 years ago. He doesn’t want his wife to be fucked by groups. Kuntal tol d me she was made for one man to marry and I was made for all men to use as a fuck puppet.We rode to the party in silence as usual. Kuntal says my lips shou ld be used for sucking cock not talking. It was fine with me. I was so nervous about this party. I knew Kuntal wanted to all his friends to be able to use m e as they wanted and I did not want to let him down. Once we pulled up I follo wed Kuntal into the house. This was going to be one bog party. Standing around the entryway were 8 guys and I could see at least 5 more off in a room to the side. They all had a drink of bottled beer and each of them was looking me up and down. I could only hope they all thought I was worth fucking.Kuntal walke d me to the side room where I saw that instead of 5 more guys there were 7. I had never been gang fucked by 15 guys before. I was fucked by Five.One of the guys stepped towards me and reached out towards my tits. He stopped and looked back at Kuntal. Hey can we just start fucking her? he asked. Kuntal frowned a nd shrugged I don’t know why you’re asking it’s what she’s here for. I don’t c are what you do with. As long as she gets stuffed full of cock she’s doing wha t she was meant for. The guy (who I later heard called Harshil) turned back to meWhy are you still dressed? he asked as he drank from his beer bottle. I imm ediately dropped my skirt and pulled of my top. It was the last time I saw eit her. Leave on the heels Kuntal said Look at these tits boys! Harshil called ou t as he roughly grabbed each of them with his free hand.These big ass tits are going to be bouncing tonight! he said as he continued to grope each of my 40D size tits. One of the guys was sitting on the couch with his pants already of f and his considerable dick standing up. Enough of the foreplay get your mouth over here so I can fuck it. I went over to the couch and dropped to my knees. Wait you dumb whore you don’t need to waste any of your holes. Bend over the s ide of the couch here and I’ll stuff this right up your hole. Harshil said pul ling what looked like a 9inch cock out of his pants.I did as I was told and be nt over the couch with my head in the other mans lap (I never found out his na me). His cock slammed in my mouth and my cunt was immediately wet when I felt him thrusting in and out of my throat.Harshil started rubbing his cock between my round ass cheeks and was resting his ice cold beer bottle right on my tram p stamp. Kuntal can you get some lube so I can jam this up your sluts fuck hol e?Dude why bother wasting lube on her she’s just a plaything. Just shove it in there.Fine I won’t bother lubing her up but I still want her tight ass wet an d with that said Harshil up-ended his beer bottle and shoved it neck deep up m y ass. The bottle must have been close to full because ice cold beer gushed up then out my ass. I could feel foam running down the back of my legs while my throat was still being fucked.Hey that works pretty well Harshil said and pull ed the bottle out of my ass with an audible ‘pop’.And look there’s still beer in it! He then rammed his thick cock balls deep in my pussy and pushed the bot tle neck right back in my ass. Before he could even start thrusting with cock or bottle I had an orgasm that shook my whole body and nearly caused my legs t o buckle. Instead of giving out though I bobbed faster on the cock that was fu cking my mouth stroked it with my right hand and held on to the back of the co uch with my left hand. Harshil was pounding my asshole with the bottle and sla mming my pussy with his cock. Damn cunt your little fuck hole is so tight I’m about to fill itjust wait man. I’m about to give her the load she wants down h er throat so you might as well cover her face with one. Said the man with his cock in my throat. He then put his hand on the back of my head and shoved it d own the entire length of his cock. I felt hot cum shooting down my throat. Goo d enough grunted Harshil. He pulled his cock out of my pussy grabbed the back of my hair yanked me off the cock that was pumping my mouth full of cum and sp un me around and down to my knees. Cum poured down my chin as I knelt in front of Harshil.Here pig I plan to see you covered and filled before the nights ov er He jerked his cock and splashed his load all over my face. The two of them had been fucking my holes so hard that I hadn’t even thought of the other men in the room. Now with cum splattered on my face and beer still dripping from m y bottle fucked ass I looked around. There were 13 strangers and Kuntal with c ocks out ready to use me as their fuck whore.I spent the next 4 hours being st uffed with 16 cocks. I was airtight and double fucked. Having every one of my fuck-holes filled at the same time was fantastic. I can remember cumming just from the number of cocks jammed in me at once.Kuntal told me later that I pass ed out twice. Luckily no one cared and the guys just kept fucking me. The best part of the whole night was when Harshil and Kuntal double stuffed my pussy w hile some guy named Hamid Mahamood with a fat cock lay over my face and slam f ucked my mouth.Talk about getting used for what you were intended!My ass was s tuffed and pounded by every cock in the room and even by a few beer and liquor bottles. I lost track of how many times each of the men used one of my holes. It was better than I had even imagined it would be to have lots of men let me be their cum dump. By the end of the night all the guys were tired of stuffin g my holes with cock. I was covered and filled with cum. My tits and face had been the most used by them men to spray their loads. Every man there had used me as his cum wearing whore.Have you seen my clothes I asked Kuntal when I saw he was ready to leave.Nope and we’re not hanging around to find them. You can ride in the car naked. And make sure you rub all that jizz you’re covered in around your tits. I don’t want you messing up my car. I had wads of cum on my tits face and ass and running from all my holes. I rubbed it in as best I coul d and ran out to his car.On the way home Kuntal told me to get on my hands and knees in the passenger seat with my cum filled cunt and asshole facing my win dow.I’m going to let you suck my cock. Put your cum-holes up in the air so peo ple passing will know you’re just a FUCK PUPPET. I hurried to get in position because there’s nothing better than Kuntal face fucking me. The rest of the wa y to my apartment complex I swallowed his cock and could hear people honking t heir horns and shouting things like Suck it pig and Feed that bitch. The car e ventually slid to a stop and Kuntal pulled my head from his lap. We were at th e curb in front of my complex but my building was still almost a quarter mile back. Kuntal slid his seat backwards and dropped the back down all the way. Ho ld the wheel and bounce your ass on this I turned around to hold the steering wheel and slid my ass down his fat pole. This isn’t a date-bounce that ass har d I gave gravity a boost and slammed my ass down. After a few minutes Kuntal p ulled me down by the waist filling me with cock. I felt his cum shoot up my as s.Alright I’m done with you’ Kuntal said shoving me back towards the passenger seat I’ll let you know when I find anyone who wants to fill you upCould you t ake me all the way to my building since I lost my clothes?Kuntal always droppe d me off at the front of the complex instead of taking me to my building. He a lways said there was no reason he should have to keep driving me around when h e was done using me for the night.No I want to get home to my wife. I don’t li ke her having to wait up for me. It’s dark anyway no one will even know you’re there. Besides anyone can fuck you if they want so they can certainly see you naked. He was right if some man did stop me he was entitled to use me for wha tever.I got out of the car my body shiny with dried cum and my ass giving up t he load Kuntal had just shot up it. I walked home knowing I had been totally u sed as a fuck-doll and would be again.PS: DISCLAIMER: This is a work of fictio n. References made to names characters places and incidents are fictious and a ny resemblance to any persons living or dead is entirely coincidental.AMISHI t here’s no need to put your panties on under that skirt. They’ll just get in ev eryone’s way.My boyfriend Kuntal was impatient to get going to his friends hou se. There were at least 7 of his male co-workers waiting on us. This was going to be the first time this group would use me as their fuck-toy. All of them h ad ‘girlfriends’ that had been gang fucked by all of the men at some point dur ing the last 6 months. Now it was my turn.Kuntal had started working as an inv estment banker with a new firm less than a year ago. It’s didn’t take him long to find a group of his co-workers who believed as he did-that their girlfrien ds (and sometimes wives) were made just for men to use as cum-dumps.Kuntal and I had started dating when I was 18 and he was thirty. He knew I was just a to y and has let me be used as a mans fuck doll since the beginning. I have no id ea how many men have filled me since Kuntal-his old college friends some of hi s family like his dad and uncles and mostly strangers he finds online or in cl ubs.Kuntals been whoring me out for 7 years now. He got married almost 5 years ago. He doesn’t want his wife to be fucked by groups. Kuntal told me she was made for one man to marry and I was made for all men to use as a fuck puppet.W e rode to the party in silence as usual. Kuntal says my lips should be used fo r sucking cock not talking. It was fine with me. I was so nervous about this p arty. I knew Kuntal wanted to all his friends to be able to use me as they wan ted and I did not want to let him down. Once we pulled up I followed Kuntal in to the house. This was going to be one bog party. Standing around the entryway were 8 guys and I could see at least 5 more off in a room to the side. They a ll had a drink of bottled beer and each of them was looking me up and down. I could only hope they all thought I was worth fucking.Kuntal walked me to the s ide room where I saw that instead of 5 more guys there were 7. I had never bee n gang fucked by 15 guys before. I was fucked by Five.One of the guys stepped towards me and reached out towards my tits. He stopped and looked back at Kunt al. Hey can we just start fucking her? he asked. Kuntal frowned and shrugged I don’t know why you’re asking it’s what she’s here for. I don’t care what you do with. As long as she gets stuffed full of cock she’s doing what she was mea nt for. The guy (who I later heard called Harshil) turned back to meWhy are yo u still dressed? he asked as he drank from his beer bottle. I immediately drop ped my skirt and pulled of my top. It was the last time I saw either. Leave on the heels Kuntal said Look at these tits boys! Harshil called out as he rough ly grabbed each of them with his free hand.These big ass tits are going to be bouncing tonight! he said as he continued to grope each of my 40D size tits. O ne of the guys was sitting on the couch with his pants already off and his con siderable dick standing up. Enough of the foreplay get your mouth over here so I can fuck it. I went over to the couch and dropped to my knees.Wait you dumb whore you don’t need to waste any of your holes. Bend over the side of the co uch here and I’ll stuff this right up your hole. Harshil said pulling what loo ked like a 9inch cock out of his pants.I did as I was told and bent over the c ouch with my head in the other mans lap (I never found out his name). His cock slammed in my mouth and my cunt was immediately wet when I felt him thrusting in and out of my throat.Harshil started rubbing his cock between my round ass cheeks and was resting his ice cold beer bottle right on my tramp stamp. Kunt al can you get some lube so I can jam this up your sluts fuck hole?Dude why bo ther wasting lube on her she’s just a plaything. Just shove it in there.Fine I won’t bother lubing her up but I still want her tight ass wet and with that s aid Harshil up-ended his beer bottle and shoved it neck deep up my ass. The bo ttle must have been close to full because ice cold beer gushed up then out my ass. I could feel foam running down the back of my legs while my throat was st ill being fucked.Hey that works pretty well Harshil said and pulled the bottle out of my ass with an audible ‘pop’.And look there’s still beer in it! He the n rammed his thick cock balls deep in my pussy and pushed the bottle neck righ t back in my ass. Before he could even start thrusting with cock or bottle I h ad an orgasm that shook my whole body and nearly caused my legs to buckle. Ins tead of giving out though I bobbed faster on the cock that was fucking my mout h stroked it with my right hand and held on to the back of the couch with my l eft hand. Harshil was pounding my asshole with the bottle and slamming my puss y with his cock. Damn cunt your little fuck hole is so tight I’m about to fill itjust wait man. I’m about to give her the load she wants down her throat so you might as well cover her face with one. Said the man with his cock in my th roat. He then put his hand on the back of my head and shoved it down the entir e length of his cock. I felt hot cum shooting down my throat. Good enough grun ted Harshil. He pulled his cock out of my pussy grabbed the back of my hair ya nked me off the cock that was pumping my mouth full of cum and spun me around and down to my knees. Cum poured down my chin as I knelt in front of Harshil.H ere pig I plan to see you covered and filled before the nights over He jerked his cock and splashed his load all over my face. The two of them had been fuck ing my holes so hard that I hadn’t even thought of the other men in the room. Now with cum splattered on my face and beer still dripping from my bottle fuck ed ass I looked around. There were 13 strangers and Kuntal with cocks out read y to use me as their fuck whore.I spent the next 4 hours being stuffed with 16 cocks. I was airtight and double fucked. Having every one of my fuck-holes fi lled at the same time was fantastic. I can remember cumming just from the numb er of cocks jammed in me at once.Kuntal told me later that I passed out twice. Luckily no one cared and the guys just kept fucking me. The best part of the whole night was when Harshil and Kuntal double stuffed my pussy while some guy named Hamid Mahamood with a fat cock lay over my face and slam fucked my mout h.Talk about getting used for what you were intended!My ass was stuffed and po unded by every cock in the room and even by a few beer and liquor bottles. I l ost track of how many times each of the men used one of my holes. It was bette r than I had even imagined it would be to have lots of men let me be their cum dump. By the end of the night all the guys were tired of stuffing my holes wi th cock. I was covered and filled with cum. My tits and face had been the most used by them men to spray their loads. Every man there had used me as his cum wearing whore.Have you seen my clothes I asked Kuntal when I saw he was ready to leave.Nope and we’re not hanging around to find them. You can ride in the car naked. And make sure you rub all that jizz you’re covered in around your t its. I don’t want you messing up my car. I had wads of cum on my tits face and ass and running from all my holes. I rubbed it in as best I could and ran out to his car.On the way home Kuntal told me to get on my hands and knees in the passenger seat with my cum filled cunt and asshole facing my window.I’m going to let you suck my cock. Put your cum-holes up in the air so people passing w ill know you’re just a FUCK PUPPET. I hurried to get in position because there ’s nothing better than Kuntal face fucking me. The rest of the way to my apart ment complex I swallowed his cock and could hear people honking their horns an d shouting things like Suck it pig and Feed that bitch. The car eventually sli d to a stop and Kuntal pulled my head from his lap. We were at the curb in fro nt of my complex but my building was still almost a quarter mile back. Kuntal slid his seat backwards and dropped the back down all the way. Hold the wheel and bounce your ass on this I turned around to hold the steering wheel and sli d my ass down his fat pole. This isn’t a date-bounce that ass hard I gave grav ity a boost and slammed my ass down. After a few minutes Kuntal pulled me down by the waist filling me with cock. I felt his cum shoot up my ass.Alright I’m done with you’ Kuntal said shoving me back towards the passenger seat I’ll le t you know when I find anyone who wants to fill you upCould you take me all th e way to my building since I lost my clothes?Kuntal always dropped me off at t he front of the complex instead of taking me to my building. He always said th ere was no reason he should have to keep driving me around when he was done us ing me for the night.No I want to get home to my wife. I don’t like her having to wait up for me. It’s dark anyway no one will even know you’re there. Besid es anyone can fuck you if they want so they can certainly see you naked. He wa s right if some man did stop me he was entitled to use me for whatever.I got o ut of the car my body shiny with dried cum and my ass giving up the load Kunta l had just shot up it. I walked home knowing I had been totally used as a fuck -doll and would be again. PS: DISCLAIMER: This is a work of fiction. Reference s made to names characters places and incidents are fictious and any resemblan ce to any persons living or dead is entirely coincidental.Live Jasmin Adult Se x Cams - Sex stories of naked girls and guys making you horny? Try chatting li ve while watching some of the hot sexy cam girls guys and trannies online at L ive Jasmine Cams. Sexy Phone Chat - Chat on the telephone with the sexy girl o f your fantasies by requesting to talk with any type or shape of girl or guy -Top Popular Hit ! : )

Home >> Orgy Threesome and Group Sex Stories >>  Horny AMISHI becomes a FUCK PUPPET
tag : Horny AMISHI becomes a FUCK PUPPET,
เล่าเรื่องเสียว,คุยเรื่องเช็กซ์,การ์ตูนโดจิน,อ่านการ์ตูน,ดูหนังโป๊,คลิปหลุด,วีดีโอโป๊,หนังเอ็กซ์
This site is not suitable for children under 18. Opportunity for everyone to read posts for free. No charge. Please consider appropriate. All girls appearing on this website are 18 years or older. Click here for records required pursuant to 18 U.S.C. 2257 Record Keeping Requirements Compliance Statement. By entering this site, you swear that you are of legal age in your area to view adult material and that you wish to view such material. CopyRight seawjing.com 2013
..close..