เล่าเรื่องเสียว คุยเรื่องเช็กซ์ การ์ตูนโดจิน อ่านการ์ตูน ดูหนังโป๊ คลิปหลุด วีดีโอโป๊ หนังเอ็กซ์   
คุยเรื่องเช็กซ์ Last update : เล่าเรื่องเสียว | คุยเรื่องเช็กซ์ | การ์ตูนโดจิน | อ่านการ์ตูน | ดูหนังโป๊ | คลิปหลุด | วีดีโอโป๊ | หนังเอ็กซ์
Home
หัวข้อเรื่อง
อัพเดท


AMISHI does her Masters in Primary School เล่าเรื่องเสียว

Home >> Orgy Threesome and Group Sex Stories >>  AMISHI does her Masters in Primary School

เรื่องเสียว AMISHI does her Masters in Primary School

5034For some days the schooling was smooth. One day in the recess Anant came to me and said if you want to save yourself don t wait after college. I coul d see anger in his eyes. But I wanted to know what he can do and up to what ex tent. I was confident; I could again make him exhausted here and now in a few minutes. College got over. I was waiting in class. He too waited. As school go t empty we sat on one bench side by side I looked at him what? You again want to get defeated by a girl ha? Smiled at him. He looked in my eyes You said true I can t take it more you really exhausted me that day.You know I couldn t sleep for whole night on that day. I smiled I know you don t have enough st rength. He smiled Yes. I know. But today you are gonna pay real hard for it. I looked in his eyes Do you wanna play one more time with me? Bet you won t win. He stood and gave me naughty smile but dangerous smile Yes but his tim e as I promised I will make you slut of this college I had our three friends: Kuntal Ravi and Harshil. Meet them here they are. They entered the door and c losed the classroom door. I looked at four of them and murmured to myself oh my god this is gonna very bad now. He looked at me now you seem afraid. I ca n see your face. I looked at him with anger he smiled and all the boys smiled . I looked out from window for a moment and then at them. Anant ordered take her boys it’s our feast for the day. He looked at me don’t even try to shout or run you won’t be able... All four of them came near me undressed themselve s and undressed me completely. There I was standing nude in front of four nude guys. All were laughing and specially Anant by looking at my face helpless fa ce. They all forced me to sit on the bench Kuntal asked Anant from where shou ld we start? Face ass or pussy. Ravi said I think we all should start togeth er that will give her great pleasure right urvi? They all laughed. I was sitt ing helpless there. Harshil said Friends from wherever you start I will start from my penis. They all looked at him. He laughed surprised? I want to piss I can’t wait long friends. They all laughed and started pissing on me. My bo obs and pussy were wet by their piss. I had closed my eyes while they were mak ing me dirty. Anant said laughingly now you look like slut. What you said me that day...mother fucker...I am gonna make you slut now. One caught my hand a nd made me stand Anant laid on bench and they positioned me on his dick. I ent ered him fully. Kuntal came from back and entered my ass as he entered my ass I felt pain aaaaaahhhhhhh Anant shout baby. I will show you what the fuck i s. And Ravi came in front and gave his dick in my mouth. They all started fuc king me slowly slowly in three holes. Kuntal was slamming faster in my ass aa aaaaaaahhhhhhhhhh aaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhh hhhhhhnnnnnnnnnnnnnnn hhhhhhhhhmm mmmmmmmmmm aaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhh oooooooooooohhhhhh I was not able to moan even as Ravi was fucking my mouth touching my throat. Anant fucking my pussy and they all shooted together in my holes. All my holes got filled with their cum.Anant got up. Harshil laid on bench and I was again positioned on his dick . Ravi entered me from behind and Anant got in my mouth while Kuntal was rubbi ng by himself with one hand pinching my boobs and sucking my nipples. They all three again started fucking me harder Ravi and Anant yyesssssssssssss baby t ake it more yyyessssssssssssss ooohhh yyesssssssssss you slut see urvi I had m ade you slut but still as promised I am gonna make you slut of this whole scho ol yyessssssssss They were fucking me harder and again they filled my hole s. But I had not get my orgasm yet. I laid on bench breathing heavy Anant see I got you exhausted today. I smiled not yet baby I haven’t got orgasm yet. You all had got two times and you can t take more than one time I can take. An ant came and laid me spread my legs wide started fingering me entered one fing er second and slowly entered whole I let out a loud moan and shout as it fille d me with tremendous pain nnooo please stop you will ruin my pussyyyy aaaaahh hhhh He didn t stopped all his friends were laughing at my pain. He started d oing in and out of his hands slowly slowly entering me deeper. Anant looked at his friends guys look here see from baby come out want to look what’s inside come and have a close look. Tears were coming from eyes with pain pleaseeee e stoppp aaaaaaaaahhhhhhhhhh Kuntal looking at my pussy Anant I can t look w hat’s inside can you spread it more for me. He smiled at him come and help me to spread it further. He asked Anant what size a baby is when it born? I me an in thickness. Anant I don t know exactly but must be more than 3 inch. They all smiled and Kuntal too started pushing his hand in my pussy spreading me pussy I was shouting with pain tears were flowing fast from my eyes no ple ase stoppp you crack my pussy please for god s sake stop.. Anant laughed las t time I requested you same but you didn t now you feel sorry and promise to g et fucked every day by me then I will release you I looked at him never what ever extent you go. They both had their hands in my pussy fucking me slowly s lowly and increased their speed. I was shouting with pain aaaaaaahhhhhhh aaaa aaaahhhhh hhhhhhhhhmmmmmmmmmm ooooooohhhhhhhhh And I climaxed. Their hands go t covered with my juices. I was breathing heavy.They took their hands out. Ana nt guys are you ready for another round. Now Kuntal laid on bench they place d me on his dick and Anant too entered my pussy Ravi got in my ass and Harshil entered my mouth they all started fucking me harder ramming their cocks in my holes. I was not even able to move myself they are only moving I was feeling like I some rabbit hole and four rabbits are conflicting to enter in me togeth er. And one more time they all filled my holes with their load of cums. They a ll released me and sat on bench and their cocks got loose. I was laying on ben ch with eyes closed breathing heavy and all my holes: pussy ass and mouth was dripping their cum. I was coughing as load of cum was in my throat. After 15 m inutes I sat on bench they all were looking at me and their cocks had loosened completely. I smiled at them I am yet not complete guys but you seem to be. I can still take you all. I spread my legs wide spreading my pussy I think y ou saw my pussy more closely I can take you all - you mother fuckers. Ravi cam e near me wanna see us let s start again. I looked in his eyes bet this wil l be last time you ever fuck a girl like me. Ravi looked at other guys. He la id on bench; other three took me and placed me on his dick. One got in mouth a nd one more got in pussy and other got in ass. One more time they started ramm ing their cocks in me. The one mouth was not able to cum third time. I tried t o get his tool out. I held him in my mouth looking at him in his eyes try to get it out and I will eat it. as he tried to get his tool out I gave a soft b ite he got afraid and called other guys guys there is some problem she seems to eat my tool. Others started fucking me more harder faster but I didn t rel ease him and I was sucking his cock more faster and he cummed in me. I still h eld it it was loosening but I was sucking it hard it again got hard and he was exhausted to its fullest he spoke guys fifth time I cum I think I am gonna n ever cum again. But I didn t released the two in pussy released their cum but I didn t released them. The one in ass also shooted but it felt nothing fille d my ass. He was exhausted and laid on bench breathing heavy. One from behind in pussy too released me and laid on bench same as the one was in ass. One und er me in pussy and one in mouth were having tough time. I didn t released them . I made them cum two more times. They felt like they cummed but it was nothin g. When I released them they simply laid on bench and were breathing heavily.I got up laid on bench for few minutes while guys had gone to sleep almost I wo re my clothes and I was leaving looked at Anant half open eyes Anant I bet yo u all four even couldn t defeat me. I still can say AMISHI Fucked FOUR guys oo opps raped four guys. I gave him naughty smile and went home. Live Jasmin Adu lt Sex Cams - Sex stories of naked girls and guys making you horny? Try chatti ng live while watching some of the hot sexy cam girls guys and trannies online at Live Jasmine Cams. Sexy Phone Chat - Chat on the telephone with the sexy g irl of your fantasies by requesting to talk with any type or shape of girl or guy -Top Popular Hit ! : )

Home >> Orgy Threesome and Group Sex Stories >>  AMISHI does her Masters in Primary School
tag : AMISHI does her Masters in Primary School,
เล่าเรื่องเสียว,คุยเรื่องเช็กซ์,การ์ตูนโดจิน,อ่านการ์ตูน,ดูหนังโป๊,คลิปหลุด,วีดีโอโป๊,หนังเอ็กซ์
This site is not suitable for children under 18. Opportunity for everyone to read posts for free. No charge. Please consider appropriate. All girls appearing on this website are 18 years or older. Click here for records required pursuant to 18 U.S.C. 2257 Record Keeping Requirements Compliance Statement. By entering this site, you swear that you are of legal age in your area to view adult material and that you wish to view such material. CopyRight seawjing.com 2013
..close..