เล่าเรื่องเสียว คุยเรื่องเช็กซ์ การ์ตูนโดจิน อ่านการ์ตูน ดูหนังโป๊ คลิปหลุด วีดีโอโป๊ หนังเอ็กซ์   
คุยเรื่องเช็กซ์ Last update : เล่าเรื่องเสียว | คุยเรื่องเช็กซ์ | การ์ตูนโดจิน | อ่านการ์ตูน | ดูหนังโป๊ | คลิปหลุด | วีดีโอโป๊ | หนังเอ็กซ์
Home
หัวข้อเรื่อง
อัพเดท


Neighbors and Group Sex เล่าเรื่องเสียว

Home >> Orgy Threesome and Group Sex Stories >>  Neighbors and Group Sex

เรื่องเสียว Neighbors and Group Sex

8242She had knocked on my door about 7 AM right after her had husband left fo r work looking slightly embarrassed but smiled at me broadly as I opened the d oor. Want some company? She asked. What do you think? I smiled back. Come on i n. She rushed in so the neighbors wouldn’t see her she thought. I didn’t care one way or the other. We kissed and went to the bedroom arm in arm as we had m any times before when her husband had gone to work. She was a really hot woman literally requiring much cooling off. I tried my best. She slipped off the d ress Her tanned skin was very dark against the white spread and the light was good enough still to see the strawberry pink of her nipples. I ran my hand dow n between her legs cradling her pussy touching her soft secret hair and then I slipped away from her and went quietly out of the room into the dark little k itchen. When I came back I had the butter with me and the little box of ground cinnamon. I stripped off my clothes. She was leaning back on her arms and the thrust of her breasts and the delicate curve of her flat belly to that secret mound of dark hair was gorgeous. There was a bashful flush to her cheeks. Wha t are you going to do? She asked looking at the things I had brought in almost timidly. Just a little thing I’ve always wanted to do with you: I said lying down beside her stretching her out cradling her head then kissing her. With my right arm I reached over her and gathered up some of the butter on my fingert ips. It was already nice and soft from the heat and I smoothed it over the pin k nipples of her breasts caressing the nipples and stretching them a little as I did. She was breathing deeply the heat rising from her invisibly like the p erfume. I put the box of cinnamon to my lips. I smelled it that delicious East ern smell that forbidden smell about the wildest aphrodisiac fragrance I’ve ev er smelled except for the smell of the pure female body I rubbed the cinnamon onto her nipples and rolled on top of her crushing her a little my organ hard against her thigh I started to suckle her breasts and lick them. I could feel her tense under me the heat of her sex incredible and she moaned struggling no t to lift her arms and then she clamped her hands around my head. She was wild ly excited yet somehow resisting frightened. It’s too much she whispered Too m uch! I drew up and smoothed the hair back from her face. I was pure animal no w and all I wanted to do was have her. I placed her head on the pillow. She to ok a long languorous deep breath. Her mouth lost its tenseness. It was pouting and soft and luscious and I felt her whole body relax under me. I felt it gro w warm and open to me. She wound her arms around my neck and her hips moved ag ainst me. She said something soft under her breath a murmur. And this time w hen I licked her breast when I closed my mouth on it and sucked on it and let my teeth close on the nipple stroking it she moaned and pressed herself agains t me. I was going crazy doing this to her just this and had to rise up a littl e to keep my cock off her thighs away from the wet heat or I’d come and it wou ld be too quickly over. She was giving hoarse cries cries that have made anyon e think she was in pain. There was something being cut loose in her. I took th e soft butter in my fingers again and I went into her with it rubbing it into her pubic hair and into the lips of her vagina. I rubbed the cinnamon on her o nto her clitoris as she spread her legs all the resistance gone out of her. Do it! Do it!!-- She whispered or at least the words sounded like that. I was so hot I didn’t think I could stretch it out much longer. I pushed my face into her sex covering myself with her scent her clean scent and the scent of butter and cinnamon. I started licking up under her clitoris opening her with my ton gue scraping upwards and then closing my mouth on her completely closing it ov er her lips and then sucking on her. Her hands grabbed the sheets and pulled o n them. She flung out as if she were bound that way and couldn’t lift her arms or hands or struggle to close her legs. She was mine completely. She writhed under it lifted her hips but she didn’t resist. I ate out the butter ate the c innamon tasted that aphrodisiac taste the spice and her charcoal fluids and th e heat of her. It sounded like she was crying - - She screamed she was going t o come. She writhed violently as the throws of her passion reached its peak sh e breathed harder and harder as she raised her hips off the mattress offering it to me. I mounted her she grunted supporting my weight between her breasts. She wrapped her legs around my butt my cock feeling the pubic hair surrounding the puckering entrance to her cave. I rubbed the head of my cock against her boiling pussy against the magic button then across the aperture back and forth sticky wet I could hear. With one lunge I buried my throbbing shaft into her with one lunge she was so tight so hot I couldn’t hold back any longer I explo ded in her as I felt her glove tight vagina circle my plunging tool. Filled he r with one blow to the solar plexus. She screamed as she felt the load enter h er Never – never – been so full. God I squealed out Shit Ah Shit Gimmie that pussy baby! As my cock discharged its load in her. She was coming and squealin g under me. When she felt my orgasm my pulsing cock throbbing and the fluid sh oot out of my penis’s crown her face scarlet her lips shuddering some little c urse or prayer coming out of her mouth she screamed out OH! SHIT! MOMMY! MOMMY ! DAMN! She said it again as the throws of her passion recoiled out of her. He r aching sex was filled her tight nipples throbbing and she snapped her hips u p lifting them to me feeling me fill her anchoring my stiff cock in her. Her sex was locked to me shuddering like her mouth as my cock fervently freed my s emen eagerly inside her. At last she rose up crying out in her release as she felt me come with a last driving motion. Hot fluids filled her and she lay bac k gasping. I cradled her rocked her and never stopped kissing her. When she su cked my nipples bit at them playfully with her teeth I was hard again and push ing against her. I rose to my knees and lifted her down on my organ. She whimp ered her assent and then I moved her back and forth jabbing her working her. S he had her head thrown back her teeth clinched My God! My God! YES!!! FUCK ME BABY!!!! She cried. And again her wet sex stretched wide around my slimy cock throbbed in a frenzied rhythm until she was all but screaming with release as again I filled her. It was not until the third time that we lay still. She had gone absolutely wild this time. I thought as we lay there that this woman nee ded so much attention that I needed help. As we lay there in the afterglow I s aid You know baby are you up for a ménage au trios? What’s that? She asked exc itedly. Three of us! You mean another guy you and me? Yeah! Or another girl an d me? She lay for a minute thinking it over. Who? Oh I could get someone are y ou interested? Well Maybe. she looked at me excitedly. Let me see what I can a rrange for us. God that sounds really wild. She kissed me. Later she went back home to do the wifely thing for her husband. Clean house Get him dinner etc. I called a friend and it was arranged for the next morning. I called her. Oh! Man! She screamed softly. Tomorrow? Yeah! I said. Oooo! Really? She whimpered OK! Next morning she was right on time at my door. When she was inside I wrapp ed my arms around her waist and kissed her gently on the lips. I kissed her th roat gently. Jack said God! Girl you are gorgeous! She looked at Jack and like d what she saw I’m sure and she kissed him full on the mouth while I watched. Like that? Jack this is Shirley. I asked Jack. Oh man! Yeah! Hi! Gorgeous he’s told me all about you. Her hands still hugging him close. We still stood in t he entrance hall looking at each other not really knowing what to do next. Lik e it Jack? I asked knowing the answer. Oh! Yeah! I like it a lot. Jack comment ed. She likes it too. I commented softly. I’ll bet she does! Jack laughed. Shi rley looked down at her feet blushed then looked up at us again sort of twisti ng her torso and smiling How did you guess? She asked. Look at that body. Jack said smiling. Nice isn’t it? I blurted out. Oh! You two. Stop it! Shirley gig gled. I stood behind her and ran my arms around her waist pulling her to me cl osely. Jack watched as my hands went from her waist toward her mound then back up her torso to her breasts cupping them in both hands. You like that don’t y ou? He asked watching her squirm under my touch. She laid her head back agains t my chest and I sensed that her eyes were fixed on Jack for his reaction. Oh! Yeah! I like it a lot. She murmured and sighing at the same time as she look ed at Jack. Jack steped closer to us and touched her belly with his finger the n searched her belly very gently up and down tracing a path down her flat stom ach to the crest at the junction of her legs. She jerked as he found a delicat e spot on the mound. Ooooo! She cooed. You like that don’t you? She sighed lou dly Oh! Yeah! I rubbed her tits very gently then stroked her slim belly then c ame across her thighs with my palms as I kissed her on the neck. Her eyes clos ed now as she gasped out Oh! Oh! You two why don’t we go get comfortable. Let’ s! That’s a good idea! Jack blurted out. breathless. I reached for Shirley’s h and and we walked toward the bedroom as we had so many times before. She looke d at me then Jack as we walked down the hall. Jack touched her bustle shaped b uttocks as they churned inside her loose fitting skirt as we walked. She squea led softly and kissed him in passing as we entered the bedroom. Oh! You two! W hat’ll I do with you guys? Jack picked her up and transported her to my bed in one giant swoop. What do you have in mind? He said as he fondled her mound af ter he laid her down between us. I jumped in beside them rolling in bed and wi th one movement I found the hem of her skirt and lifted it up exposing her mil ky white thighs the black panties covering her sex as she gave a squealing lau gh looking at me. Jack’s hand covered her sex immediately and started his expl oration action as his hand entered under the elastic band finding the matted p ubic hair beneath. Shirley giggled and squirmed under his touch kissing me sof tly I think I know what you guys want! Huh? What’s that? I asked sheepishly. A little pussy? She smiled. That would be really fine. You want some cock? I ch uckled. Oh! Yeah! She groaned her approval. I noticed Jack had stood up on his knees between her opening legs he reached up to the waist band of her skirt u nzipped the side zipper and began pulling her skirt down. Shirley looked at hi m lifted her torso in consent to his action and he slipped it off and deposite d it beside the bed. She was breathing ever harder now as I began unbuttoning her blouse exposing her heaving tits underneath. Again Jack grasped the elasti c edge of her panties and gently removed them from her twisting mounting thigh s and threw them over the side of the bed. Oh baby! She whimpered looking at m e as I removed her blouse and unsnapped her bra. She threw them to the floor. Her sex was now completely exposed to us the abundant jet black disheveled pu bic hair asking to be stroked. She undulated on the bed between us uttering so ft groans. Oh! Jack! She muttered as Jack looked down to her writhing body lux uriating passionately on the white sheets below him. Jacks hand migrated acro ss her breasts across her flat belly coming to rest between her now unguarded legs as he looked down at her from his position between her legs. Again she mu ttered Oh! Jack! God! Shirley Give me a taste of that! Let me suck that pussy baby! His mouth salivating copiously. Shirley gasped when she felt his tongue taste the wet breach and find the hardening clitoris. I kissed her gently touc hing her breasts where Jack had just been. Oh! Baby! She whined and groaned. I felt her body twisting as Jack sucked on her pussy. Jacks suckling sounds per meated the bedroom as she felt his warm mouth explore her inner being. I can’t stand it Jack! She took his hair in her fingers and opened wider pulling him closer to her throbbing slit between her legs. Jack still affixed to her clito ris I reached down and unzipped my pants removed them and tossed them off the bed with one motion followed by my T-shirt. Shirley was craving more and lamen ting her legs swinging above Jacks buried head and panting some unintelligible words as my cock swung free next to her thighs. She gripped my unfettered coc k and clutched it firmly. Jack sat up and slipped from between Shirley undulat ing thighs and stood on the side of the bed looking at me as he started freein g his pants and shirt. He looked at my cock ready and willing standing up har d in front of us. Give it to her man! She’s really ready! With one movement I faced Shirley and with one lunge coupled my swinging fat cock inside her twitc hing pussy. Jack shouted Give it to her man! Slip it to her! God! Damn! She sh outed in my ear feeling it find its haven surrounded by her wet sanctuary YES! She screamed repeatedly feeling me tighten my buttocks together and pulsating my throbbing cock deep inside her craving breach. Hump after hump I fed it to her. The walls of her vagina clasped me tighter and tighter then suddenly she erupted in a violent orgasm. I noticed she was grasping Jacks immense cock in her hand while I pumped her. Moaning and twisting under me breathing harder a nd harder I extracted my dripping cock from her twitching pussy before I ejacu lated and rolled to one side. Jack immediately mounted between her thrashing l egs and I watched as his enormous tool disappeared between their bodies. His cock was more massive than mine for sure but as Shirley issued a loud Ah! Shit ! Ah! Momma! Yes! OH! Momma! Jesus! She screeched and I knew she felt the mass had buried inside her with one bound and her pussy had swallowed it with no problem at all. With one leap Jack had mounted her writhing body and a wet sou nd emitted from her cave as I watched Jacks massive cock breached the aperture open and entered deep. She kissed me. Jacks reciprocating his hips against he rs I knew his cock was sliding in and out Grunt after grunt issued from their mouths Shirley’s head flipped back and forth on the pillow as Jack pistoned in and out of her demanding cunt. She moaned again her hands clasping his flexin g buttocks raising her hips to meet his thrashing motions slowly at first then louder and then even more clamorous as she again approached the crest of her craving. Orgasm! She screamed Oh! Baby! Her pussy farted as it released her pe nt up slime again around his pumping shaft. Shirley still convulsing violently with her releasing orgasm Jack quickly pulled his dripping cock from her befo re he ejaculated in her and opened a passageway for me to mount her writhing sweaty torso. In it went parting her aggressively. She gasped feeling a differ ent cock breach her.- OH! Baby!! I humped a few times then as I felt my climax building higher again I pulled out. Jack reentered with a bound. She was goi ng absolutely wild by now an animal unleashed. Reciprocating faster and faster . Jack pulled out and I slipped in with no effort at all. Her pussy was a mass of slime as we alternately plugged our cocks into her. She was screaming and whining under us as we continued this for a while longer. Jack was laid back o n the bed his huge slimy dripping cock poised Shirley was panting loud breathi ng heavily before I could enter her again she turned facing Jack spread her le gs open swung her body over Jacks tool and mounted his fat hard tool burying i t to the hilt inside her on top of him. I gathered her in my arms from behind stroking her tits firmly feeling her humping Jack with all she had left in her . Then without even thinking I slipped my slimy throbbing cock into her rectu m with one lunge feeling its tight confines around my firm cock. Shirley screa med - feeling the two stinging uninhabited cocks deep in her pussy and rectum. Two cocks in her now. She went absolutely ballistic. Her climbing orgasm was something beyond belief. We both pumped her relentlessly culminating in our co llective semen discharging simultaneously into her dripping pussy and her ass. All three of us collapsing in total exhaustion on the wet torn up bed. We ha d been at this for over an hour. Then slept in complete exhaustion for another two hours before anyone even moved. Jack’s cock in her pussy my cock wedged i n her ass. Slime on the bed smeared over our bodies matted in our pubic hair d ripping out of Shirley’s slit. I looked at the clock beside the bed. It was no on! Jack was laying on his back now on the other side of Shirley his ample sna ke draped across the matted pubic hair in his crotch his hand cupping her brea st. They looked so peaceful I tried to not wake them. I got up first and showe red but when I returned to the bedroom Shirley was laying on her back her arms thrown back over her head panting hard with Jack propelling the last heave i nto her wet pussy as she bellowed out another orgasm. God! How can you do that again! I laughed as I watched Jack shoot another load into her hungry slit. S he just couldn’t get enough of that wonderful stuff. Jack pulled out and I saw a trickle of his wet sperm trickle out of her split to the sheets. She looked at me still breathing hard and smiled that innocent smile of hers. Oh! Baby! She sighed. Like that? I asked. The best! She reached for my clean semi firm s haft with that look in her eyes. As I approached the side of the bed she grasp ed it in her hand guiding it to her open mouth swallowing it deep into her war m aperture. I’ll leave you two to do what you want. Jack chuckled and headed f or the shower. I smelled the sweet fragrance of consummated sex on her as she again laid back on the bed rolling over on her back and opened her sweet junct ion to me. I parted her saturated cavern again. It didn’t take long she rose h er thighs to me expelled a thrashing orgasm almost immediately then dropped he r legs to the sheets breathing so heavily I though she was going to pass out. You OK? Oh God Yeah! Couldn’t be better. Sore but OK. Jack returned and looked down at us Need another shower? He looked at me smiling. I suppose so. I chuc kled She jumped up gathering up her clothes and panties laying by the bed and headed for the shower she kissed up a fond farewell and left my apartment head ing back to her husband to do I don’t know what her pussy wasn’t capable of to o much right now. Jack and I had loved every minute of it and we were sure she did also. A few days went by and no Shirley. Didn’t want to call her as her h usband may be home so I just waited for her every morning. Jack called me one morning and whispered softly to me Hey man! Hi there guy what’s happening? I a sked. Hey Shirley is over here. Oh really? I sighed. Yeah! And you know why sh e’s here don’t you. He whispered softly. I can imagine knowing her. I thought rapidly and envisioned what she wanted. You didn’t have to be a nuclear scient ist to know her reason. I chuckled softly Well give it to her man. Don’t want to disappoint her do you? Just thought I’d let you know so you wouldn’t get pi ssed. No way my friend. Have fun. I hung up and visualized those two together rolling around on his giant bed with his outrageous cock stuck deep inside her wet pussy and got perturbed a little. I thought Damn she’s really something e lse. Likes those BIG cocks so I guess I am out of the running. Oh well! What t he hell? That afternoon Jack called again very distressed God Damn it man! How did it go? I chuckled. Shit man. I was pumping her and almost finished when s omeone knocked on my apartment door. Yeah? Dint’t know who it was and asked th em what they wanted through the door. Shirley was still rolling around calling to me to come back. Yeah so? It was her fucking husband. He had followed her and I was standing there with my cock dripping naked. Oh Shit! I gagged. Didn’ t know what to do so I called to her told her who I thought it was she was ter rorize she grabbed her clothes threw them on and went out the back door while I talked with him. Hey man he’s a big dude. He finally went away but I gotta move today. Help me man. Ha! What a mess. If you like my story please write me and we can talk?? I am on the crew of a large Cruise Ship in Turku Finland ge tting ready to sail to the USA. Oasis14@live.comLive Jasmin Adult Sex Cams - S ex stories of naked girls and guys making you horny? Try chatting live while w atching some of the hot sexy cam girls guys and trannies online at Live Jasmin e Cams. Sexy Phone Chat - Chat on the telephone with the sexy girl of your fan tasies by requesting to talk with any type or shape of girl or guy - Call 888- 212-8283 Now!Top Popular Hit ! : )

Home >> Orgy Threesome and Group Sex Stories >>  Neighbors and Group Sex
tag : Neighbors and Group Sex,
เล่าเรื่องเสียว,คุยเรื่องเช็กซ์,การ์ตูนโดจิน,อ่านการ์ตูน,ดูหนังโป๊,คลิปหลุด,วีดีโอโป๊,หนังเอ็กซ์
This site is not suitable for children under 18. Opportunity for everyone to read posts for free. No charge. Please consider appropriate. All girls appearing on this website are 18 years or older. Click here for records required pursuant to 18 U.S.C. 2257 Record Keeping Requirements Compliance Statement. By entering this site, you swear that you are of legal age in your area to view adult material and that you wish to view such material. CopyRight seawjing.com 2013
..close..