เล่าเรื่องเสียว คุยเรื่องเช็กซ์ การ์ตูนโดจิน อ่านการ์ตูน ดูหนังโป๊ คลิปหลุด วีดีโอโป๊ หนังเอ็กซ์   
คุยเรื่องเช็กซ์ Last update : เล่าเรื่องเสียว | คุยเรื่องเช็กซ์ | การ์ตูนโดจิน | อ่านการ์ตูน | ดูหนังโป๊ | คลิปหลุด | วีดีโอโป๊ | หนังเอ็กซ์
Home
หัวข้อเรื่อง
อัพเดท


Wanna be Bi เล่าเรื่องเสียว

Home >> Orgy Threesome and Group Sex Stories >>  Wanna be Bi

เรื่องเสียว Wanna be Bi

3226I had been feeling ah little strange lately. I had attracted to women aft er the birth of our two kids. I didn’t know why. After working out at the gym and showering with other women excited me so. It was the smell of a woman’s th ighs & her moisture just intrigued me. I would head straight home and masturba te until I had gotten off a few times before showering. I had finished doing t his one day when Paxton my husband came home a little earlier than normal. Hi Laura have ah good work out today what’s for super? he asked. Yeah it was pret ty intense! I thought we might go out to dinner tonight Huh Paxton Whatdya thi nk? We loaded the kids in the car and we were off to a new dancehall / steakho use that had just opened a week or so earlier. We had arrived early enough to get a table near the back. Soon the place was packed. These nice attractive l adies came and sat together behind us. A whiff sent to my nose I could tell th ey didn’t have on any panties. I was trying to eat dinner with my kids and Pax ton but their aroma was really getting to me. I could feel myself getting wet and horny. We finished our meal and got to leave I noticed this one woman had her fingers into her companion to the second knuckle. That didn’t help my situ ation ah damn bit! I just knew it was female pheromone. I kept it to myself. I kept thinking about all the way home. I had just gotten the boys off to bed a nd jumped into the shower while my husband was lying in bed watching some bask etball game. I finished and headed to bed & I lay on my side and covered up. I started playing around a little rubbing Paxton’s love muscle from the tip to the base but he was engrossed in this stupid basketball game. Paxton I said Ho n. I have been feeling ah little strange lately. I’ve been attracted to women and wondered if we could have us a three-some. I have this fantasy about being with another woman while you have your way with her as well. Paxton Whatdya t hink? He answered me as normal. Yes Laura anything you want The basketball gam e was over and his team won. I said again Whatdya think? He said About what Ab out us having a sexual three-some with another woman He almost fell outta bed. What The Hell he asked. I’ve been attracted to women lately and I can’t stop thinking about another lady in our bed with us Whatdya think? Are you sober? Y ou really want to have sex with a female? Are you serious? Hell Yeah Let’s Do It. Tell ya what Laura Jack this guy at work knows some swingers. Jack talks a bout them often. This sounds great to me. Are you ok with a couple though Yes I am but I want sex with the lady! Right on! Paxton stated. The next few days while Paxton was getting this set up my pussy never did get completely dry. I could smell the pungent pheromone on myself. Paxton came home and told me th at he had set up an encounter with a couple for Friday night. I went to the ad ult store and bought a Short pale blue satin dress garter belt crouch less pan ties and a bra set. I felt like such a slut but Paxton was allowing me to fulf ill this resent fantasy. That week seemed to drag by. I took off work Friday t o make sure I had every thing in place. All day my pussy was so wet just think ing about the night ahead. I felt so hot I masturbated a few times that mornin g. At 4pm I took ah shower to wash off the sex from my loins. I set my hair ma ke-up and nails. I trimmed my womanhood ah little painted my toenails primed a nd primped myself. I was so excited I tried to keep my mind off the up coming event about. About 5pm. Paxton arrived home and showered for the night. We ta lked about our encounter. He asked me if I really wanted to do this 3some/4som e. Yes Paxton my dear I Do I could tell he was getting excited as well. Anothe r lady W/ out any harmful feelings from me could fuck Paxton. Laura go comb ou t your hair and let’s go The moisture started to build already. All the way to the restaurant visions of naked woman crossed my mind. We walked in and sat a t our table. I spotted a lady that looked mighty familiar. Paxton said Laura t his is Amanda Amanda was the woman fingering her friend at the restaurant. Ama nda is a Hottie. She has long light red hair with a nice ass and supporting a big set of 38’s. And this is Blake I stuck out my hand to shake it. He took me in his strong arms he also kissed me hard and passionately. Glad to know you Laura he said While we ate dinner I kept looking at Amanda’s braless breasts . Her low cut top didn’t cover very much. She would move just right I could se e all the way down to her navel. Gawd what ah great set of titties you have gu rl Amanda said here baby you wanna see’em better She took her left breast out for all to see. That auburn colored areola was the size of silver dollar. Aman da’s nipples were either hot or cold. I just wished mine stuck out like that S he just smiled. I moved her hand down between my legs to my crouch less pant ies. My My she said you are ready huh She slipped a finger in my slit just to toy with me. I was going wild with emotions as she was thrusting her fingers i n my honey pot. I had my first of many orgasms. Blake said When we finish he re our house is a few miles away. When we had arrived at Blake & Amanda’s hous e we headed straight to the back and into there bedroom. Blake & Amanda were p ealing off clothes as they led us down the hall to there bedroom. Paxton & I f ollowed their lead. We were all naked when we reached the bedroom. Amanda aske d Laura Sweetie is it true that you have never been with another woman? I am g oing to take you places you’ve never been No Amanda I haven’t. Only recently h ave I been attracted to women. I guess it’s their sensual sexuality that has i ntrigued me to this point Amanda lovingly placed her hands on my face and beg an to kiss me ever so gently as she laid me back on the bed. She dropped to he r knees and went for my boobs sucking and pinching my nipples in her teeth. Wi th one hand she reached my snatch. I spread my legs to give her full access to take me. I looked up at Paxton he smiled and winked. Blake & Paxton had their cocks in hand and slowly stroking them as I closed my eyes to enjoy Amanda’s treatment. I moved up on the bed as Amanda found my hooded clitoris. She bit s oftly and I lost it. I had my first of many orgasms. Oh Amanda Your tongue I s o delightful suck me off some more She continued to suck my clit while still p inching and rolling my nipples with her fingers. I was reaching for Paxton and Blake stepped in giving me his big dick. Amanda reached under her pillow for a rubber cock. I was on my back. Amanda now on her knees began to insert that long dildo into my woman hood. She cuddled in close and placed her end to her smooth wetness. Slowly that rubber cock disappeared. She started thrusting her self into me. I was raising my hips to fuck her back to her advances. Amanda w as so good at making love to me I don’t know why I hadn’t done this before. Am anda & I were fuckin’ missionary with her two-headed rubber dick deep between us. The guys were on each side. Blake & Paxton were standing next to the bed with their cocks hard and sticking out straight. Blake & Paxton are both strai ght. I reached for Blake’s cock and began stroking his massive 8love tool whil e Amanda had Paxton in her hand. Blake and Paxton’s dicks are the same size an d girth. Every one seemed to know what was next. Blake moved under me and thru st his cock into my pussy. Amanda placed the rubber dick at my bung with some lube. With a little pressure ‘Plop’ She was in. She had her rubber end in her cunt & Paxton snuggled in to take her ass from behind. It took ah while to get in rhythm. But when we did we fucked each other for the longest time. Four ho t bodies fuckin’ in unison felt so grand. With Blake under me he was hitting m y G-spot with such force it didn’t take long for me to reach the high point of our encounter. I started to cum hard and Black knew it. He increased his dept h in my pussy. I started screaming in pleasure. Oh Hell I’m cumming Blake. Fuc k me harder The sounds of wet sloppy pussy filled the room. I felt Blake’s coc k increased in size ah little as he spewed he seed deep in me. We fucked each other until we both came down for the best orgasm of my life. With Blake in my cunt and Amanda was thrusting in my ass. She started thrusting backwards up o n Paxton’s cock. She was reaching her orgasm as Paxton was taking her ass with a vengeance. Thrusting so hard causing her to loose her woman cum from her in sides. She Screamed Oh WoW Paxton pound my ass. Give me every bit of that dick . Laura make me cum you little winch. I’m Cumming I’m Cumming She didn’t yell soon enough she squirted her cum around this rubber cock that was between us. She splattered Paxton’s balls and it went everywhere. I didn’t think any woman had that much ejaculate. I sure didn’t. We stayed there in this position cove red in man cum lady cum & sweat like a group of snakes looking for ah mate in this giant fuck ball of humans. This was so erotic to be a part of this. I got horny again. I started fucking Amanda in frenzy. She knew what I was after. O ur rubber dick slipped out of us & Amanda managed to slip from the pile. I beg un to feel Blake’s cock to return to it’s full potential while he was still in side me. Amanda said Take her ass Paxton! Paxton didn’t have to be told twice. His dick was still wet from Amanda’s ass & he slipped right in. He was thrust ing in my ass with Blake in my pussy. I was sandwiched between these two male cocks. I heard Paxton go Ohff Amanda had stuffed her strap-on in his ass. She was bouncing on her toes making her nice round full titties follow. Blake cont inued his assault to my cunt. Fill my hole Blake! I need that cum again I scre amed. He started to cum in heavy spurts. Paxton was about to cum also. Oh Gawd Guy’s Cumm in me hard I felt my ass contract when Paxton cut loose filling my poop shoot. He was Cumming in big squirts and thrusting as hard as he could. Blake was soon to cum. Blake was hitting G-spot again. My insides seemed to be turning insides out. I managed to raze up ah little Blake took my breast and sucked it so hard that made me squirt another time. I have never been fucked a nd treated so sexually in my life. I was wasted tired and covered in sex & I l oved it! (Foot Note) Ladies If you have done a 3some/4some you know what I am talking about. You ladies that haven’t. Give your partner a surprise and do th is for him or her. I mean you take about a Stimulus PackageLive Jasmin Adult S ex Cams - Sex stories of naked girls and guys making you horny? Try chatting l ive while watching some of the hot sexy cam girls guys and trannies online at Live Jasmine Cams. Sexy Phone Chat - Chat on the telephone with the sexy girl of your fantasies by requesting to talk with any type or shape of girl or guy -Top Popular Hit ! : )

tag : Wanna be Bi,
เล่าเรื่องเสียว,คุยเรื่องเช็กซ์,การ์ตูนโดจิน,อ่านการ์ตูน,ดูหนังโป๊,คลิปหลุด,วีดีโอโป๊,หนังเอ็กซ์
This site is not suitable for children under 18. Opportunity for everyone to read posts for free. No charge. Please consider appropriate. All girls appearing on this website are 18 years or older. Click here for records required pursuant to 18 U.S.C. 2257 Record Keeping Requirements Compliance Statement. By entering this site, you swear that you are of legal age in your area to view adult material and that you wish to view such material. CopyRight seawjing.com 2013
..close..